Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z NC, które nie zachwyciły wynikami w 3Q22: Eco5Tech, Recykl, Werth-Holz

Skomentuj artykuł
© Kras99 - stock.adobe.com

Poniżej przyglądamy się wybranym spółkom z rynku NewConnect, które odnotowały relatywnie słabe rezultaty finansowe w III kw. 2022 roku.

 

Zobacz także:

 

Eco5Tech

Eco5tech zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektorem PropTechu („Property Technology”). Obszar PropTechu stanowi część cyfrowej transformacji w sektorze nieruchomości, która bierze pod uwagę zarówno zmiany technologiczne, jak i mentalne w branży oraz zachowania konsumentów. Ponadto, Spółka rozwija swoją działalność o branże wykonawczą w sektorze PropTechu, w ofercie której będą własne technologiczne rozwiązania z tego sektora. Eco5tech prowadzi również doradztwo związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, jak i pełni funkcje nadzorujące prace budowlane.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Eco5Tech za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 2 430 1 045 1 480 1 601 3 962 1 228 3 795 3 564
Wynik na sprzedaży 544 119 151 340 1 959 230 157 -1 073
Wynik operacyjny 812 155 337 394 1 807 692 156 -1 070
Wynik brutto 811 155 337 395 1 815 681 161 -1 070
Wynik netto 311 140 305 356 1 554 620 150 -1 069
 
Marża na sprzedaży 22,4% 11,4% 10,2% 21,2% 49,4% 18,7% 4,1% -30,1%
Marża operacyjna 33,4% 14,8% 22,8% 24,6% 45,6% 56,4% 4,1% -30,0%
Marża brutto 33,4% 14,8% 22,8% 24,7% 45,8% 55,5% 4,2% -30,0%
Marża netto 12,8% 13,4% 20,6% 22,2% 39,2% 50,5% 4,0% -30,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody Eco5Tech wyniosły 3,6 mln zł w III kw. 2022 roku i były o 123% wyższe rdr. Niestety, już na poziomie wyniku na sprzedaży spółka odniosła wysoką stratę, która sięgnęła blisko 1,1 mln zł. W kosztach dominują usługi obce, które sięgnęły 4,2 mln zł w minionym kwartale. Kwartał zamknął się z podobną stratą na poziomie wyniku netto.

 

Spółka tłumaczyła wykazane straty głównie z tytułu znacznych kosztów związanych z podwykonawstwem realizowanych przedsięwzięć. Emitent prowadzi prace budowlane, które wymagają znacznych nakładów finansowych. Uwzględniając specyfikę branży oraz zobowiązania umowne rozliczenia następują na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia. Spółka zwróciła także uwagę na znaczące wydatki związane z bieżącą realizacją projektów, które są niezbędne na początkowych etapach przedsięwzięć, takich jak np. prace geodezyjne, czy też prace geologiczne.

 

W sprawozdaniu zwrócono także uwagę na koszty związane z prowadzeniem prac badawczo rozwojowych nad projektem pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach”, które będą podlegały częściowej refundacji. Ponadto, spółka prowadzi prace rozwojowe związane m.in. z u flagowym rozwiązaniem, jakim jest innowacyjny system monitoringu zużycia mediów (MCA5tech) – kontynuowano współpracę z obecnymi i nawiązywano współpracę z potencjalnymi nowymi partnerami biznesowymi w zakresie komercjalizacji tego produktu.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik brutto (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie