Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek z NC z dużą poprawą wyników w IV kw. 2021 roku

Skomentuj artykuł

Poniżej przyglądamy się 6 spółkom, które opublikowały raport za IV kw. 2021 roku i wykazały poprawę wyników finansowych.

 

Zobacz także:

 

Eco5tech

Eco5tech SA zajmuje się projektowaniem w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań z sektora PropTech („Property Technology”). SPólka zadebiutowała na rynku NewConnect na początku 2022 roku.

 

Eco5tech – profil działalności
Źródło: Emitent.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Eco5tech za ostatnie okresy.

 

Wybrane dane finansowe
(tys. zł)

2018

2019

2020

2021

4Q20

4Q21

Przychody ze sprzedaży

1 460

2 630 6 482 7 616 2 429 3 490

Wynik operacyjny

223

316 2 425 2 420 810 1 556

Wynik brutto

b.d.

316 2 417 2 420 810 1 555

Wynik netto

189

287 1 963 2 198 342 1 420

 

Marża operacyjna

15,3%

12,0% 37,4% 31,8% 33,3% 44,6%

Marża brutto

b.d.

12,0% 37,3% 31,8% 33,3% 44,6%

Marża netto

12,9%

10,9% 30,3% 28,9% 14,1% 40,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów i dokumentu informacyjnego Emitenta.

 

W IV kw. 2021 roku Eco5tech osiągnęło 3,5 mln zł przychodów, co oznacza poprawę o 43,7% rdr. Wynik operacyjny wzrósł natomiast o 92,1% rdr., do 1,6 mln zł. Największą pozycją kosztową są usługi obce, które w minionym kwartale, pomimo wzrostu przychodów, były na takim samym poziomie jak przed rokiem i wyniosły 1,6 mln zł, co przyczyniło się do dynamicznego wzrostu zysków. Emitent nie wykazał istotnych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ani finansowych. Na poziomie wyniku netto zaważyło obciążenie podatkowe, które w IV kw. 2021 roku było relatywnie niskie – efektywna stopa podatkowa (ESP) 8,7%, wobec wysokiego obciążenia w IV kw. 2020 roku (ESP 57,8%). W efekcie Emitent zamknął miniony kwartał z zyskiem netto na poziomie 1,4 mln zł wobec 0,3 mln zł rok wcześniej.

 

W IV kw. 2021 roku Emitent m.in. zakończył prace projektowe dla miasta Łodzi, zakończył projekt opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę zasilania elektroenergetycznego kompleksu wojskowego przy ul. Z. Herberta w Lublinie, kontynuował prace w ramach obecnego portfela zamówień. W raporcie stwierdzono również, że Eco5tech S.A. coraz bardziej dynamicznie działa w sektorze budownictwa realizując między innymi prace budowlane przy budowie nowoczesnych budynków dla Inwestorów Prywatnych.

 

Choć sam IV kw. 2021 roku był dla Emitenta istotnie lepszy rdr., to cały 2021 rok nie okazał się tak dobry. Spółka zwiększyła przychody do 7,6 mln zł, tj. o 17,5% rdr. Jednak zyski okazały się być na podobnym poziomie, co przed rokiem. W całym ubiegłym roku Emitent mocno odczuł wzrost kosztów usług obcych, kwóre wyniosły 4,3 mln zł (+19,4% rdr.), a także wynagrodzeń (785 tys. zł, +39,9% rdr.). Na poziomie zysku netto warto zwrócić uwagę, że efektywna stopa podatkowa wyniosła 9,2% w 2021 roku wobec 18,8% w 2020 roku.

 

Eco5tech – przychody ze sprzedaży (tys. zł) Eco5tech – wynik operacyjny (tys. zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów i dokumentu informacyjnego Emitenta.

 

 

Porozmawiajmy na forum o spółkach z NC

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie