Chat with us, powered by LiveChat

Nowy indeks giełdowy wraz z korektą kwartalną oraz zmiany nazw skróconych kontraktów terminowych.

We wrześniowej korekcie kwartalnej GPW wprowadziła w portfelach głównych indeksów następujące zmiany:


- WIG20 - bez zmian;


- mWIG40 - spółki Dom Development, Próchnik, Ruch, Fon i Pegas zostały zastąpione przez Kernel, Cyfrowy Polsat, Petrolinvest, Eurocach i Elektrobudowa;


- sWIG80 - w miejsce Kernel, Petrolinvest, Eurocach, Elektrobudowa, Budopol, Jutrzenka, Energopol, Hutmen, PCGuard, Elektrotim, LZPS Protektor weszły Dom Development, Próchnik, Ruch, Fon, Trakcja Polska, Hoop, Mewa, Armatura, BOŚ, Śnieżka i MIDAS;


- WIG - zawiera wszystkie spółki z Głównego Rynku, z wyjątkiem spółek znajdujących się w szczególnej sytuacji rynkowej (np. bankructwo, upadłość, kwalifikacja do segmentów MINUS5 i LISTA ALERTÓW)

- NCIndex obejmuje wszystkie akcje spółek rynku NewConnect.W sumie po zmianach indeks WIG obejmuje 338 spółek, a NCIndex 64 spółki.Od 22 września 2008 roku Giełda wprowadza dodatkowo następujące zmiany:


- udziały spółek we wszystkich indeksach wyznaczane są na podstawie akcji w wolnym obrocie, przy czym wagi największych uczestników indeksu WIG20 ograniczane są do 15%, zaś w pozostałych indeksach do 10%;


- rozpoczęcie notowania indeksu WIG-chemia;


- nazwy skrócone dla wszystkich kontraktów terminowych (na indeksy WIG20 oraz mWIG40, na akcje pojedynczych spółek oraz na kursy walut USD/PLN i EUR/PLN) będą zawierały większą liczbę cyfr oznaczających ich rok wygaśnięcia. Struktura nowej nazwy skróconej będzie wyglądać następująco FXYZkrr (poprzednio FXYZkr), gdzie: F – rodzaj instrumentu, XYZ – skrót nazwy instrumentu bazowego (przykładowo W20 dla WIG20, USD dla kursu USD/PLN, TPS dla Telekomunikacji Polskiej), k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu, rr – DWIE OSTATNIE CYFRY ROKU WYGAŚNIĘCIA.


Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie