Chat with us, powered by LiveChat

Alumetal nie zatrzymuje się – 3Q22 ponownie z dużą poprawą wyników

Skomentuj artykuł
© Maksym Yemelyanov - stock.adobe.com

Grupa Alumetal to podmiot, którego ostatnie kryzysy nie dotykały. Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za III kw. 2022 roku, które wskazują, że miniony kwartał ponownie był bardzo dobry. 

 

Grupa Alumetal to jeden z najnowocześniejszych i ciągle rozwijających się producentów wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych, zaliczany do największych w Europie. Zdolności produkcyjne zakładów Grupy Alumetal wynoszą 275 000 ton rocznie. W ofercie Grupy Alumetal poza wysokiej jakości stopami odlewniczymi na bazie wtórnego aluminium, znajdują się również najwyższej jakości stopy wstępne, drut AlTiB do rozdrabniania ziarna, aluminium do odtleniania stali oraz topniki i sole.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Alumetal za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22*
Wolumen sprzedaży (tys. ton) 37,3 47 63 58,3 55,2 54,1 66 66,5 58,7
Przychody ze sprzedaży 249.202 330.061 513.987 539.862 538.372 594.727 838.470 946.755 763.500
EBITDA 25 441 35 844 64 963 53 531 45 826 50 082 68 264 88 814 64 800
Wynik netto 15 872 23 462 50 665 38 454 28 991 33 505 58 646 66 208 58 700
Znormalizowany wynik netto 17 100 28 500 49 500 38 500 28 700 31 600 52 500 61 900 45 500
 
Marża EBITDA 10,2% 10,9% 12,6% 9,9% 8,5% 8,4% 8,1% 9,4% 8,5%
Marża netto 6,4% 7,1% 9,9% 7,1% 5,4% 5,6% 7,0% 7,0% 7,7%
Znormalizowana marża netto 6,9% 8,6% 9,6% 7,1% 5,3% 5,3% 6,3% 6,5% 6,0%

*3Q22 na bazie opublikowanych szacunków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Zgodnie z szacunkami przychody Grupy wyniosły 763,5 mln zł w III kw. 2022 roku, co oznacza poprawę o 41,8% rdr. W tym samym okresie wolumen sprzedaży wyniósł 58,7 tys. ton, co przekłada się na wzrost o 6,3% rdr. Duża dysproporcja pomiędzy dynamiką zmiany wolumenu i przychodów była obserwowana na przestrzeni minionych kwartałów i wynika z istotnego podwyższenia cen produktów sprzedawanych przez Grupę. Jednocześnie zwracamy uwagę, że sezonowo pierwsza połowa roku jest lepsza.

 

Zysk EBITDA wyniósł 64,8 mln zł, co oznaczało poprawę o 41,4% rdr. Procentowa marża utrzymała się na relatywnie wysokim poziomie, wynosząc 8,5%. Z kolei wskaźnik EBITDA na tonę sprzedaży wyniósł 1.104 zł wobec 1.336 zł w II kw. 2022 roku i 1.034 zł w I kw. 2022 roku. Poziomy te były w dalszym stopniu istotnie wyższe niż przed pandemią.

 

Grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 58,7 mln zł (+103% rdr.). Znormalizowany zysk netto (skorygowany zysk raportowany o wpływ wyceny aktywa z tytułu ulgi w podatku dochodowym) sięgnął 45,5 mln zł, rosnąc o 58,5% rdr.

 

Nasz optymizm co do trzeciego kwartału i całego drugiego półrocza materializuje się, a Grupa Alumetal konsekwentnie realizuje strategię umacniania swojej pozycji dostawcy wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, sile finansowej i trwałym przewagom rynkowym – podsumowała Agnieszka Drzyżdżyk, prezes zarządu Alumetal S.A.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wolumen sprzedaży (tys. ton) i zmiana rdr. (%)

EBITDA (tys. zł) i marża (%)

EBITDA/t (zł)
Wynik netto (tys. zł) i marża (%) Znormalizowany wynik netto (tys. zł) i marża (%)

*3Q22 na bazie opublikowanych szacunków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie