Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Unimot. Finalizacja przejęcia Lotos Terminale do końca tego roku

Skomentuj artykuł

Tematem czatu spółki Unimot zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych były wyniki finansowe grupy za pierwsze półrocze 2022 roku. Na pytania inwestorów odpowiadali członkowie zarządu w składzie: Adam Sikorski - Prezes Zarządu, Robert Brzozowski - Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych oraz Filip Kuropatwa - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych.

 

Omawiając wyniki, zarząd spółki Unimot podkreślił, że jest zadowolony z rezultatów pierwszego półrocza 2022 roku. Z kolei w kwestii kolejnego kwartału mówiono: Jesteśmy pozytywnie nastawieni do trzeciego kwartału. Oczywiście widzimy spowolnienie gospodarcze i wyzwania związane z cenami energii, co może mieć szczególny wpływ czwarty kwartał bieżącego roku i pierwszy kwartał 2023 roku

 

W kwestii wyników finansowych pytano również o wpływ wyższych stóp procentowych.

 

- Wyższe koszty odsetkowe. Radzimy sobie z tą kwestią. W całości kosztów Unimot nie jest to krytyczny element - odpowiedziano podczas czatu.

Wpływ wojny w Ukrainie

W przypadku wojny w Ukrainie zarząd oznajmiła, że nie nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Unimotu.

 

W ramach czatu inwestorskiego, pytano o ewentualne zmiany łańcuchów dostaw po wprowadzeniu embarga na Rosję i Białoruś.

 

- Prowadzimy zakupy z alternatywnych kierunków, w tym przez terminal w Danii - podano.

 

W kwestii szans wynikających z embarga odpowiedziano: Uważamy, że jesteśmy dobrze przygotowani na tę sytuację. Wyzwaniem dla całego rynku jest sytuacja makroekonomiczna i wpływ sankcji na cały rynek energetyczny.

Akcja promocyjna

Inwestorzy pytali również o dostępność akcji -30 groszy na litrze, z której można skorzystać m.in. na stacjach PKN Orlen i Lotos. 

 

- Jako sieć stacji paliw Avia, zarządzanych przez Grupę Unimot, zdecydowaliśmy się podjąć działania, które mają na celu długofalowe utrwalanie wizerunku sieci Avia jako atrakcyjnej cenowo. Staramy się utrzymywać korzystną dla klientów politykę cenową, którą realizujemy niezależnie od dodatkowych mechanizmów, takich jak ograniczenia czasowe i wolumenowe, konieczność pobrania aplikacji i przekazania swoich danych, czy też konieczność zakupu produktów z oferty pozapaliwowej. Wykorzystując jako hasło przewodnie deklarację „Zawsze taniej, bez limitów” podkreślamy, że niskie ceny, czyli oferta przyjazna klientowi, to podstawa naszej działalności - wyjaśnili przedstawiciele Unimotu. 

 

Pytano także o możliwość wprowadzenia programu lojalnościowego.

 

- W kwestii programu dla klientów indywidualnych stacji Avia będziemy nad tym pracować od przyszłego roku. W tym roku uruchomiliśmy kartę flotową - wyjaśnił Unimot.

Rozwój sieci stacji paliw Avia

Z informacji podanych podczas czatu inwestorskiego wynika, że według stanu na dzień 1 września, spółka posiadała 102 stacje pali Avia, a do końca roku ma ich być 125. W kwestii lokalizacji brany pod uwagę jest cały kraj, bez nastawienia na poszczególne regiony Polski.

 

Odwołano się również do strategii na lata 2018-2023, w której spółka zakłada rozwój sieci stacji paliw Avia do 200 lokalizacji.

 

- W naszej strategii na lata 2018-2023 założyliśmy, że do końca 2023 roku będziemy mieć w sieci około 200 stacji paliw Avia. Okoliczności, których nie byliśmy w stanie przewidzieć w 2018 roku, czyli przede wszystkim epidemia COVID-19, zmusiły nas do zweryfikowania tych bardzo ambitnych planów. Obecnie zakładamy, że realnie liczba stacji Avia, zarządzanych przez Grupę Unimot, powinna pod koniec 2023 roku sięgnąć 150 obiektów - podał zarząd.

 

Co do samej strategii dodano: Pracujemy nad tym, ale zmiany otoczenia oraz wewnątrz Grupy (przejęcie aktywów Lotos Terminale) powodują, że można się spodziewać nowej strategii w przyszłym roku.

Lotos Terminale

Kolejnym tematem omawianym podczas czat inwestorskiego było przejęcie Lotos Terminale. Odpowiadając na pytania zarząd podał, że finalizacja przejęcia aktywów Lotos Terminale nastąpi do końca roku.

 

Z kolei na pytanie o warunki, jakie Grupa Unimot musiała spełnić, aby móc przejąć Lotos Terminale podano: Komisja Europejska bardzo wnikliwie badała naszą spółkę, czy spełniamy warunki odpowiedniego kupującego, który zapewni wykonanie środków zaradczych.

 

Dodatkowo zarząd poinformował, że pracuje nad programem inwestycyjnym związanych z przejęciem, a szczegóły będą podane po zamknięciu transakcji.

Sytuacja na rynku ropy

- Jak wahania na rynku ropy naftowej w kontekście wojny w Ukrainie wpływają na spółkę? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Lubimy zmienność cen na rynkach surowców - odpowiedział zarząd.

 

Dodano również, że ostatnie spadające ceny ropy sprzyjają wynikom spółki.

 

- Niższe ceny zmniejszają kapitałochłonność naszego biznesu. Ponadto spadek cen zwiększa bieżące marże - odpowiedział zarząd Unimot.

 

Rozmówcy poprosili również o omówienie kwestii osiąganej przez spółkę premii lądowej. 

 

- Premia lądowa jest różnicą między krajowym rynkiem hurtowym oleju napędowego, a notowaniami w ARA. Dwie linie wynikają z odniesienia poziomu cen krajowych do dwóch różnych notowań paliwa pochodzenia rosyjskiego i wykluczającego takie paliwo. Do Polski trafiają zarówno paliwa rosyjskie jak i z innych kierunków, więc postanowiliśmy przedstawić dwie wersje premii lądowej. Planowane na początek 2023 roku wprowadzenie sankcji na paliwa pochodzenia rosyjskiego zniweluje te różnice - wyjaśniono.

 

Z kolei w kwestii trendów na rynku LPG podano: Nadal obserwujemy wysokie marże na tym rynku. Utrzymuje się wysoki popyt też ze strony odbiorców wcześniej zasilających się drożejącym gazem ziemnym przy ograniczonej podaży.

Unimot Klub+

- Ilu inwestorów korzysta z programu Unimot Klub+? - pytano.

 

- Już dawno przekroczyliśmy 100. Liczba uczestników stale rośnie. Nie podajemy dokładnych liczb - odpowiedział zarząd podczas czatu inwestorskiego.

Dywidenda

Poruszono również temat dywidendy. Jeden z inwestorów pytał o powrót do jej wypłaty.

 

- Podkreślamy, że jesteśmy spółką dywidendową. Chcielibyśmy jak najszybciej powrócić do wypłaty dywidendy - odpowiedziano.

 

W kwestii braku wypłaty dywidendy w 2022 roku nawiązano do strategii, zgodnie z którą Unimot planuje coroczną wypłatę dywidendy na poziomie min. 30 procent zysku netto. 

 

- Zmusiły nas do tego wymagania narzucone przez banki finansujące przejęcie aktywów Lotos Terminale. Rozumiemy ich decyzję - podali przedstawiciele spółki. 

 

W kwestii wysokości dywidendy, na pytanie o ewentualne przekroczenie progu 30 procent zysku netto odpowiedziano: Zależy to od sytuacji gotówkowej, ale ze względu na brak dywidendy w bieżącym roku, taki wariant jest możliwy. Żadne decyzje co do rekomendacji Zarządu nie zostały podjęte.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie