Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z NC, które nie zachwyciły wynikami w 2Q22: Columbus, PointPack, Legimi, Plantwear

Skomentuj artykuł
© Song_about_summer - stock.adobe.com

Poniżej przyglądamy się wybranym spółkom z rynku NewConnect, które odnotowały słabsze wyniki finansowe niż przed rokiem.

 

Zobacz także:

 

Columbus Energy

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Columbus za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przychody ze sprzedaży 126.547 211.384 193.682 153.620 174.428 171.300 204.999 225.186 94.435
Wynik na sprzedaży 16 692 31 774 18 120 14 211 5 817 7 866 -21.213 -5.602 -32.143
Wynik operacyjny 17 225 29 522 27 250 17 299 7 886 8 342 -34.597 -7.972 -36.620
Wynik brutto 13 315 30 101 25 078 10 848 5 686 3 289 -34.945 -14.424 -43.436
Wynik netto 10 014 24 429 22 359 8 592 7 542 -2 979 -29.567 -13.813 -41.910
 
Marża na sprzedaży 13,2% 15,0% 9,4% 9,3% 3,3% 4,6% -10,3% -2,5% -34,0%
Marża operacyjna 13,6% 14,0% 14,1% 11,3% 4,5% 4,9% -16,9% -3,5% -38,8%
Marża brutto 10,5% 14,2% 12,9% 7,1% 3,3% 1,9% -17,0% -6,4% -46,0%
Marża netto 7,9% 11,6% 11,5% 5,6% 4,3% -1,7% -14,4% -6,1% -44,4%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Columbus osiągnął 94,4 mln zł przychodów ze sprzedaży w II kw. 2022 roku, co było wynikiem o 45,9% niższym niż rok wcześniej. Największym segmentem pozostał Montaż i sprzedaż instalacji fotowoltaicznych z przychodami na poziomie 58 mln zł, co jest jednak wynikiem istotnie słabszym niż w I kw. 2022 roku, kiedy było to 201,4 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży segmentu wyniósł odpowiednio 3,4 mln zł wobec 30,4 mln zł. Istotną poprawę odnotował segment Obrotu energią elektryczną, w którym przychody wyniosły 22,4 mln zł w II kw. 2022 roku wobec 14,3 mln zł w I kw. 2022 roku, a zysk brutto na sprzedaży odpowiednio 11,7 mln zł wobec 4,3 mln zł. W segmencie Montaż i sprzedaż pomp ciepła Emitent osiągnął odpowiednio przychody na poziomie 11,8 mln zł wobec 6,8 mln zł, jednak w II kw. 2022 roku Emitent osiągnął stratę brutto na sprzedaży na poziomie 0,8 mln zł wobec zysku 0,4 mln zł w I kw. 2022 roku.

 

Istotny spadek przychodów spowodował, że w II kw. 2022 roku Emitent odnotował wysoką i rekordową w swojej dotychczasowej historii stratę już na poziomie sprzedaży, która wyniosła 32,1 mln zł. Strata brutto była jeszcze większa i wyniosła 43,4 mln zł, do czego przyczynił się wzrost kosztów finansowych do 10,3 mln zł wobec 0,3 mln zł rok wcześniej. Warto jednak zwrócić uwagę, ze część tych kosztów została zmitygowana przez przychody finansowe wynikające z transakcji zabezpieczających stopy procentowe (transakcja IRS, która dotyczy 50% kredytu o wartości nominalnej 105 700 tys. zł, zawarta na okres od momentu udzielenia kredytu do 21 czerwca 2027 roku). Ostatecznie Emitent zamknął kwartał ze stratą netto na poziomie 41,9 mln zł.

 

Jak wskazał w liście do akcjonariuszy prezes spółki, Dawid Zieliński, słaby wynik głównej linii biznesowej to efekt głównie zmian legislacyjnych, które zaszły 1 kwietnia br. Zwraca jednak uwagę na odbudowywanie się rynku, wskazując na raporty miesięczne spółki – w lipcu przychody wyniosły prawie 40 mln zł, a celem spółki na ten rok jest powrót do miesięcznych przychodów na poziomie co najmniej 60 mln zł. Wskazał także na liczne działania podejmowane na poziomie optymalizacji kosztów stałych i zmiennych. Jednocześnie widzi potencjał w rosnącym rynku pomp ciepła i magazynów energii, które będą skutecznie dywersyfikować przychody w drugim półroczu 2022 roku.

  

Więcej na temat Columbusa przeczytasz w artykule Michała Żuławińskiego, który pytał prezesa Dawida Zielińskiego o komunikacyjne wpadki spółki.

 

🟢 Zieliński: Columbus na dwóch fixingach to porażka. Zarówno nasza, jak i rynku kapitałowego.

 

Przychody (mln zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik na sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Wynik brutto (mln zł) i marża (%)

Wynik netto (mln zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie