Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z NC, które odnotowały rekordowe zyski w 2Q22: SFD, PTWP, Neptis, Netwise

Skomentuj artykuł
© Kemal - stock.adobe.com

Poniżej przyglądamy się wybranym spółkom z rynku NewConnect, które odnotowały rekordowe wyniki finansowe w II kw. 2022 roku.

 

SFD

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe SFD za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przychody ze sprzedaży 53 055 50 081 48 899 64 700 59 508 59 751 61 429 70 794 90 979
Wynik na sprzedaży 5 193 3 708 3 029 7 006 4 251 2 961 465 3 763 8 405
Wynik operacyjny 5 048 3 785 3 003 6 825 4 106 2 916 358 3 266 8 227
Wynik brutto 4 894 3 836 2 850 6 778 3 986 2 888 229 3 139 7 865
Wynik netto 4 030 2 994 2 173 5 395 3 195 2 295 138 2 276 5 992
 
Marża na sprzedaży 9,8% 7,4% 6,2% 10,8% 7,1% 5,0% 0,8% 5,3% 9,2%
Marża operacyjna 9,5% 7,6% 6,1% 10,5% 6,9% 4,9% 0,6% 4,6% 9,0%
Marża brutto 9,2% 7,7% 5,8% 10,5% 6,7% 4,8% 0,4% 4,4% 8,6%
Marża netto 7,6% 6,0% 4,4% 8,3% 5,4% 3,8% 0,2% 3,2% 6,6%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Pod koniec ubiegłego roku, w szczególności w IV kw. 2021 roku, marże spółki zostały obciążone mocnym wzrostem kosztów surowców. W efekcie, pomimo wzrostu przychodów do 61,4 mln zł w IV kw. 2021 roku, tj. o 25,6% rdr., Emitent osiągnął niewielki zysk na sprzedaży w kwocie 0,5 mln zł przy procentowej marży na poziomie 0,8%. Jednak już od początku 2022 roku widać istotną poprawę, szczególnie w II kw. 2022 roku.

 

🟢Weź udział w webinarze inwestorskim z prezentacją wyników finansowych SFD S.A. za 2Q22

Data: czwartek, 25 sierpnia, godz. 11:00 

 

SFD wypracowało 91 mln zł przychodów w II kw. 2022 roku, o 52,9% więcej rdr. Jak wskazał Emitent, wzrosty odnotowano we wszystkich kanałach sprzedaży, ponadto dotyczyły one zarówno organicznego wzrostu sprzedaży, jak i poszerzenia oferty o nowe produkty marek własnych ALLNUTRITION, ALLDEYNN oraz SFD. Zysk na sprzedaży wzrósł do 8,4 mln zł, co oznacza poprawę o 97,7% rdr. Procentowa marża wyniosła 9,2% i była o 2,1 p.p. wyższa rdr. Warto także wskazać na istotną poprawę względem I kw. 2021 roku, kiedy wyniosła ona 5,3% (kw/kw +3,9 p.p.). Pozostała działalność opracyjna nie wpłynęła istotnie na wyniki minionego kwartału oraz okresu porównawczego rok wcześniej. Na poziomie kosztów finansowych Emitent odnotował istotny wzrost do 222 tys. zł w II kw. 2022 roku wobec 87 tys. zł rok wcześniej, jednak przy skali wyników z minionego kwartału nie są to aż tak odczuwalne wartości. Emitent zamknął kwartał z zyskiem netto na poziomie 6 mln zł (+87,5% rdr.). Wolniejsze tempo wzrostu zysku netto wynikało m.in. z różnicy w efektywnej stopie podatkowej, która wyniosła 23,8% w II kw. 2022 roku wobec 19,8% rok wcześniej. 

 

W raporcie Emitent wskazał, że w kolejnych kwartałach bieżącego roku spodziewa się nadal utrzymywać wysoką dynamikę wzrostu przychodów z pierwszego półrocza (w perspektywie sześciu miesięcy 2022 roku przychody wyniosły 161,8 mln zł i były o 30,3% wyższe rdr.). Spółka podała już raport miesięczny z szacunkowymi przychodami za lipiec – wyniosły one 24,4 mln zł i były o 47,7% wyższe rdr.

 

Przychody (mln zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik na sprzedaży (mln zł) i marża (%)

Wynik brutto (mln zł) i marża (%)

Wynik netto (mln zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie