Chat with us, powered by LiveChat

Asbis – wysoka marża i wysokie koszty

Skomentuj artykuł
@Photocreo Bednarek - stock.adobe.com

W II kw. 2022 roku Asbis wypracował marżę brutto na sprzedaży na poziomie aż 9,4%. Jest to skokowa poprawa względem poprzednich kwartałów. W dużej mierze zrekompensowała ona ubytek przychodów (spadek o 24,1% rdr.) oraz wyższe koszty działalności.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Asbis za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. dolarów) 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przychody ze sprzedaży 375.439 619.682 865.814 733.369 680.107 716.511 947.989 694.611 516.424
Wynik brutto na sprzedaży 21 927 36 137 54 810 47 172 47 189 52 797 71 370 52 858 48 287
Wynik operacyjny 5 446 16 468 28 391 22 955 22 564 27 410 40 820 24 313 19 464
Wynik brutto 3 239 12 920 25 544 18 705 18 618 22 039 34 880 19 603 13 568
Wynik netto 2 469 10 436 21 369 15 135 15 027 18 234 28 671 16 030 11 078
 
Marża brutto na sprzedaży 5,8% 5,8% 6,3% 6,4% 6,9% 7,4% 7,5% 7,6% 9,4%
Marża operacyjna 1,5% 2,7% 3,3% 3,1% 3,3% 3,8% 4,3% 3,5% 3,8%
Marża brutto 0,9% 2,1% 3,0% 2,6% 2,7% 3,1% 3,7% 2,8% 2,6%
Marża netto 0,7% 1,7% 2,5% 2,1% 2,2% 2,5% 3,0% 2,3% 2,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W II kw. 2022 roku Asbis wypracował 516,4 mln dolarów przychodów, co oznacza spadek o 24,1% rdr. Dzięki bardzo wysokiej marży brutto na sprzedaży, która wyniosła aż 9,4%, zysk brutto na sprzedaży wyniósł 48,3 mln dolarów i był wyższy o 2,3% rdr.Emitent tłumaczyl, że koncentruje się na rozwoju produktów i usług wyżej marżowych, w tym usługach dla biznesu. Na dalszych pozycjach wynikowych widoczny był wzrost kosztów działalności (m.in. wsparcie dla Ukrainy – 2 mln euro), przez co zysk operacyjny wyniósł 19,4 mln dolarów (-13,7% rdr.), a zysk brutto 13,6 mln dolarów (-27,1% rdr.). Ostatecznie Emitent zamknął kwartał z zyskiem netto na poziomie 11,1 mln dolarów (spadek o 26,3% rdr.). Po pierwszym półroczu 2022 roku zysk netto wyniósł 27,1 mln dolarów, co oznacza zrealizowanie rocznej prognozy na poziomie powyżej 50% (przedział 48-52 mln dolarów).

 

Opublikowane wyniki o wiele lepiej prezentują się w złotym. W przeliczeniu na krajową walutę przychody sięgnęły 2,26 mld zł (spadek o 11,2% rdr.), zysk brutto na sprzedaży wyniósł 211,7 mln zł (+19,6% rdr.), zysk operacyjny to 85,3 mln zł (+0,3% rdr.), zysk brutto 59,5 mln zł (-14,8% rdr.), a zysk netto 48,6 mln zł (-13,8% rdr.). 

 

Przychody (tys. USD) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. USD) i marża (%)

Wynik operacyjny (tys. USD) i marża (%)

Wynik netto (tys. USD) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie