Chat with us, powered by LiveChat

Asbis – apetyty były większe

Skomentuj artykuł

Spółka opublikowała prognozę na 2024 rok oraz wyniki za 1Q24. Apetyty inwestorów mogły być większe, w szczególności jeśli chodzi o prognozę.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Asbis za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. USD) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24
Przychody ze sprzedaży 694.611 516.424 698.676 780.329 721.992 674.147 771.800 893.290 713.213
Wynik brutto na sprzedaży 52 858 48 287 55 995 70 629 62 065 54 170 61 668 74 367 59 082
Wynik operacyjny 24 313 19 464 29 217 37 999 28 695 21 331 27 817 34 650 24 436
Wynik brutto 19 603 13 568 24 619 33 255 20 897 13 534 26 185 4 354 16 991
Wynik netto 16 030 11 078 20 106 28 634 17 382 11 245 22 240 1 855 14 003
   
Marża brutto na sprzedaży 7,6% 9,4% 8,0% 9,1% 8,6% 8,0% 8,0% 8,3% 8,3%
Marża operacyjna 3,5% 3,8% 4,2% 4,9% 4,0% 3,2% 3,6% 3,9% 3,4%
Marża brutto 2,8% 2,6% 3,5% 4,3% 2,9% 2,0% 3,4% 0,5% 2,4%
Marża netto 2,3% 2,1% 2,9% 3,7% 2,4% 1,7% 2,9% 0,2% 2,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Asbis wypracowała 713,2 mln dolarów przychodów, co oznacza spadek o 1,2% rdr. Zyski spadały szybciej. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 59,1 mln dolarów, co oznaczało pogorszenie o 4,8% rdr., procentowa marża wyniosła 8,3% wobec 8,6% rok temu. W kolejnych kwartałach baza będzie relatywnie niższa, gdyż w 2Q23 i 3Q23 procentowa marża wyniosła 8%. Zysk operacyjny spadł o 14,8% rdr., do 24,4 mln dolarów. Grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 14 mln dolarów, co oznaczało spadek o 19,4% rdr. 

 

Przedstawione przez grupę prognozy na 2024 rok wskazują na wypracowanie przychodów w przedziale 3,1-3,4 mld dolarów (+1,3%/+11,1% rdr.) i 60-64 mln dolarów zysku netto (-23,1%/-17,9% rdr.).

 

O spółce pisaliśmy w zestawieniu spółek do obserwacji w maju.

 

🔵 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino i więcej

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie