Chat with us, powered by LiveChat

Lotos żegna się z GPW. Orlen rośnie, PGNiG w kolejce do przejęcia

Skomentuj artykuł
Źródło: www.orlen.pl, www.lotos.pl, pgnig.pl

Grupa Lotos ma zniknąć z GPW, a jej akcjonariusze zostaną akcjonariuszami nowego, większego Orlenu. Kolejnym krokiem na drodze do budowy energetycznego giganta ma być przejęcie PGNiG.

 

W czwartek walne zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen zgodziło się na połączenie spółki z Grupą Lotos. Wniosek poparło 98,3% głosów obecnych na WZA czyli znacznie więcej niż wymagane przez statut 2/3 uczestniczących w zgromadzeniu. Wcześniej zgodę na połączenie wyrazili akcjonariusze Lotosu.

 

Łącząc się z Lotosem, Orlen wyemituje 198 738 864 akcje (serii E). Według ustalonego parytetu wymiany, za każdą akcję Lotosu ich posiadacze otrzymają 1,075 akcji Orlenu. Liczba przyznanych akcji musi stanowić liczbę naturalną, więc za nieprzyznane ułamki akcji, dotychczasowi akcjonariusze Lotosu otrzymają dopłaty wynikające z parytetu wymiany (zostanie ona pomniejszona o podatek dochodowy).

 

Cena akcji brana pod uwagę przy rozliczeniu fuzji zależeć będzie od dnia referencyjnego (zostanie ustalony przez zarząd Orlenu, zgodnie z regułami KDPW), a ściślej rzecz biorąc od średniej arytmetycznej kursów zamknięcia Lotosu z 30 dni poprzedzających ten dzień. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego Orlenu w terminie 14 dni roboczych od dnia referencyjnego. Szczegóły dotyczące połączenia spółek dostępne są na stronie relacji inwestorskich PKN Orlen.

Lotos na GPW od 2005 r.

W związku z nadchodzącym połączeniem z Orlenem, zarząd Lotosu złożył wczoraj wniosek o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wykluczenie ich z obrotu giełdowego. Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie ma nastąpić od 29 lipca (przyszły piątek, ostatni dzień notowań w miesiącu).

 

– Zgodnie z wnioskiem, zawieszenie obrotu akcjami Spółki ma nastąpić począwszy od dnia 29 lipca 2022 r. do dnia ich wykluczenia z obrotu giełdowego, tj. dnia wpisania połączenia spółki z PKN ORLEN S.A. – czytamy w komunikacie Lotosu.

 

Grupa Lotos zadebiutowała na GPW w czerwcu 2005 r., gdy premierem był Marek Belka, a ministrem skarbu Jacek Socha. Spółką kierował wówczas Paweł Olechnowicz, który stanowisko stracił dopiero w 2016 r. Cena emisyjna Lotosu ustalona została na 29 zł za akcję. Zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych było spore – do grupy tej trafiło 8,8 mln akcji przy redukcji na poziomie 96,6%.

 

Źródło: Bankier.pl

 

Według ostatnich dostępnych danych (Stooq.pl za Quant Research), do Skarbu Państwa należy 53,19% udziałów w Lotosie. Istotną grupę akcjonariuszy stanowią też OFE (20% wg stanu na koniec 2021 r.) oraz TFI (3,7% wg stanu na koniec 2021 r.) i Norges Bank (1,81%) czyli zarządzający norweskim państwowym funduszem emerytalnym.

 

Lotos jest członkiem indeksu WIG20, więc po połączeniu z Orlenem zajdzie potrzeba uzupełnienia tego grona. W ramach ostatniej regularnej rewizji indeksów (z marca tego roku), z WIG20 pożegnały się Mercator Medial i Tauron, a ich miejsce zajęły Pepco i mBank. W „poczekalni” do WIG20 czyli na liście rezerwowej z czerwca znalazły się następujące podmioty:

 

  • Grupa Kęty
  • Kruk
  • Alior Bank
  • Tauron
  • Millennium
  • Budimex
  • Grupa Azoty

MOL zamiast Lotosu

W najbliższym czasie możemy się spodziewać także zniknięcia Grupy Lotos z przestrzeni publicznej. Będzie to efekt realizacji warunków, które Orlenowi postawiła Komisja Europejska. Płocka spółka będzie miała na to czas do połowy grudnia 2022 r.

 

Jednym z warunków umożliwiającym połączenie Orlenu z Lotosem jest przejęcie 417 polskich stacji paliw działających pod szyldem Lotosu przez węgierski MOL (pozostałe 103 stacje Lotosu przejmie Orlen). Równolegle Orlen przejmie 185 stacji MOL-a znajdujących się na Węgrzech i Słowacji.

 

Kolejnym warunkiem było pozyskanie partnera do rafineryjnych aktywów Lotosu (będzie nim Saudi Aramco), który przejmie też udziały w Lotos Asfalt i Lotos SPV. Segment Lotos Biopaliwa przejmie spółka Rossi Biofuel, zaś w przypadku logistyki, nabywcą Lotos Terminale zostanie Unimot, czyli inna giełdowa spółka dobrze znana inwestorom  indywidualnym.

Przejęcie PGNiG jeszcze w tym roku

Kolejnym krokiem na drodze do budowy wielkiego koncernu multienergetycznego (w 2020 r. Orlen przejął kontrolę nad Energą) ma być fuzja z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Przejęcie PGNiG przez Orlen to znacznie większa operacja, choćby przez pryzmat kapitalizacji spółek: PGNiG wyceniany jest na 32,8 mld zł, Orlen na 32,1 mld zł, a Lotos blisko 14 mld zł.

 

 

Działania w sprawie tej fuzji podjęte zostały w ubiegłym roku. W maju 2021 r. Skarb Państwa podpisał z Orlenem, Lotosem i PGNiG umowę o współpracy w zakresie budowy jednego koncernu, zaś Orlen zgłosił do UOKiK zamiar przejęcia. Tym razem Komisja Europejska oddelegowała zbadanie koncentracji do polskiego urzędu antymonopolowego, który zgodę na połączenie w maju 2022 r. Według obecnych doniesień, połączenie Orlenu z PGNiG planowane jest na jesień 2022 r. Prezes Daniel Obajtek wyraził ostatnio nadzieję, że uda się to na przełomie września i października.

 

W koncernie łączącym Orlen, Lotos i PGNiG Skarb Państwa ma docelowo mieć ok. 50% udziałów. Wynika to z obecnego poziomu udziałów w Orlenie (27%) i Lotosie (53%), co po połączeniu da Skarbowi Państwa ok. 35% udziałów. Zaangażowanie w PGNiG jest większe (72%), więc – w zależności od przyjętego parytetu wymiany – docelowo Skarb Państwa ma być po obu fuzjach bezpośrednim właścicielem połowy Orlenu.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie