Chat with us, powered by LiveChat

STS Holding w drodze na Mundial 2022

Skomentuj artykuł
© Sutadimages - stock.adobe.com

Emitent zakończył 2021 rok z rekordowymi wynikami finansowymi. Przychody wyniosły 497,6 mln zł (+27,9% rdr.), a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 131,3 mln zł (+28,5% rdr.). Choć w 2022 roku wyzwań nie brakuje, to pozytywnym akcentem dla spółki niewątpliwie jest mundial (listopad-grudzień), w którym weźmie udział reprezentacja Polski.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy STS Holding za ostatnie okresy. Od 2020 roku Emitent konsoliduje przejętą czeską spółkę technologiczną Betsys s.r.o., w której posiada 74% udziałów. Betsys jest głównym dostawcą rozwiązań IT dla bukmachera w Polsce, zarówno na potrzeby kanałów online, jak i retail. Łącznie w Grupie zespół ds. rozwoju produktów i platform Grupy składa się z około 160 wysoko wykwalifikowanych osób, w tym około 85 programistów, 55 innych pracowników zajmujących się rozwojem technologii i platform oraz 20 pracowników zajmujących się business intelligence oraz analityką biznesową.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2020 2021 1Q21 1Q22
Przychody 388 970 497 632 124 755 142 281
Wynik na sprzedaży 129 546 180 481 55 229 62 597
Wynik operacyjny 134 580 179 479 54 118 61 415
Wynik brutto 133 658 174 280 56 003 61 857
Wynik netto 102 921 135 785 44 313 47 343
Wynik netto PD 102 198 131 338 43 930 44 730
EBITDA 156 180 202 679 59 918 67 215
 
Marża na sprzedaży 33,3% 36,3% 44,3% 44,0%
Marża operacyjna 34,6% 36,1% 43,4% 43,2%
Marża brutto 34,4% 35,0% 44,9% 43,5%
Marża netto 26,5% 27,3% 35,5% 33,3%
Marża EBITDA 40,2% 40,7% 48,0% 47,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W 2021 roku korzystnie na działalność Emitenta wpłynęły m.in. mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W czerwcu i lipcu 2021 roku Grupa odnotowała zwiększone zainteresowanie graczy usługami zakładów wzajemnych – w czerwcu STS S.A. odnotowała 67.714 rejestracji nowych graczy w porównaniu do 19.788 w maju 2021 r. Łącznie w związku z samym EURO 2022 Grupa szacuje, że pozyskała ok. 90 tys. nowych użytkowników. Liczba aktywnych użytkowników wyniosła 693 tys. w 2021 roku (+24,4% rdr.), a łączna wartość zawartych przez nich zakładów sięgnęła blisko 4,5 mld zł (+24,9% rdr.).

 

W I kw. 2022 roku przychody Emitenta wyniosły 142,3 mln zł, co oznaczało poprawę o 14% rdr. Zysk na sprzedaży sięgnął 62,6 mln zł, co oznaczało wzrost o 13,3% rdr. Bilans operacji finansowych był mniej korzystny (0,4 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej), przez co dynamika zysku brutto wyniosła 10,5% rdr., przy wyniku na poziomie 61,9 mln zł. Ponadto, Emitent odnotował wyższą, efektywną stopę procentową (23,5% wobec 20,9%). W efekcie zysk netto wyniósł 47,3 mln zł, co oznacza poprawę o 6,8% rdr. Jednocześnie na poziomie zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego dynamika wyniosła 1,8% rdr.

 

Źródło: opracowanie własne na podsatwie raportów Emitenta. 

 

Poniżej przyglądamy się bliżej rezultatom osiągniętym przez Emitenta w ostatnich okresach.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie