Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ ciekawych wykresów spółek z GPW – Dynamiczne wzrosty na akcjach Sunex

Skomentuj artykuł
© raissa - stock.adobe.com

Analityk techniczny SII, Janusz Grabowski przygotował na dziś zestawienie z analizą 5 ciekawych wykresów spółek notowanych na GPW, w tym: Wittchen, Bank Handlowy, Sunex, PZU oraz Bogdanka.

Wittchen

Warto wrócić do analizy spółki Wittchen, która w tym roku trafiła do zestawienia „spółek tygodnia”. Od tego czasu na notowaniach niewiele się zmieniło, jednak ciągle warto mieć na uwadze siłę popytu, który na notowaniach emitenta nie dopuszcza do domknięcia luki hossy. Kurs porusza się w trendzie wzrostowym od okolic października 2020. Od góry opór stanowi szczyt ATH (All Time High) na wysokości 20,45 zł. Od tego punktu rozpoczęła się korekta, jednak tak jak wspomniano, byki nie oddają punktów. Tym samym korekta przebiega bardziej w formie krótkoterminowego trendu bocznego. Od dołu kurs reprezentuje średnia MA200, która obecnie jest wsparciem dla notowań. W przypadku ewentualnego przejścia do głębszej korekty, wsparcie stanowią okolice 16,45 zł, a niżej 15,00 zł na które przypadałoby domknięcie wspomnianej luki hossy. Warto zwrócić uwagę także na taśmę wolumenu, gdzie w ostatnim okresie obserwowaliśmy największe w historii waloru odczyty. Świadczy to o mocnej wymianie akcji w maju. Oscylator RSI znajduje się w okolicach środka kanału, co jest odczytem neutralnym, zaś MACD powoli koryguje w okolice osi zera, z lekko malejącym histogramem. Popyt zatem może śmiało stawiać za realny cel wybicie górą poziomu 20,45 zł w przyszłości, jednak aby to się powiodło potrzebna będzie kolejna fala wybijająca. W tej chwili jednak trwa korekta ostatniego wybicia.

 

Wittchen – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

 

Wittchen – analiza wykresu, interwał tygodniowy

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

   

 

Bank Handlowy

Z uwagi na wczorajszą sesję należałoby wyróżnić notowania Banku Handlowego, bowiem na kursie pojawił się wysoki słupek wolumenu, wyższy od średniej sesyjnej. A dodatkowo ostatnie wybicie linii oporu krótkoterminowego trendu spadkowego daje tu nadzieję na wyższe poziomy cenowe. Dodatkowo wczorajsza świeca ładnie oddala się od średniej MA100, co może w przyszłości potwierdzić sygnał pozytywny na wspomnianej średniej kroczącej. W przypadku kontynuacji wzrostów opór znajduje się w okolicach 64,80 zł, a wyżej 69,80 zł. Wybicie górą tego ostatniego byłoby szansą na poprawienie tegorocznego szczytu cenowego. W scenariuszu negatywnym należy brać pod uwagę wsparcie wspomnianej średniej, a także strefę wsparcia między 57,90 zł, a 59,60 zł. Przebicie jej dołem mogłoby sprowadzić do gry większą ilość podaży i zapoczątkować trend spadkowy.

 

Bank Handlowy – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Sunex

Niesamowitej siły popytu doczekał się w ostatnim czasie Sunex, którego notowania urosły w tym roku już o 385%. Aktualna zwyżka cenowa, o bardzo mocnej pionizacji przynosi tu na myśl rozpoczęcie się w niedługim czasie korekty. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że na tą chwilę, oprócz oscylatorów znajdujących się w strefie wykupienia nie widać sygnału technicznego do zakończenia wspomnianego marszu byków, w kierunku wyższych poziomów cenowych. Kupujący powinni zacząć bacznie przyglądać się kolejnym świecom. Sygnałem odwrócenia byłoby utworzenie się na wykresie cenowym jakiejś formacji świecowej odwrócenia tj. np. spadającej gwiazdy. Przy tak mocnych trendach linię obrony stanowić mogą kolejne świece wybijające, gdzie pierwsze takie wsparcie stanowić mogą okolice 13,55 zł, a niżej 11,80 zł. Pod tym drugim poziomem przypada także istotniejszy poziom profilu wolumenu dla zakresu wybicia, który może pokazać tu przyszłe wsparcie. Kurs jest ładnie prowadzony przy wsparciu średnich szybkich tj. EMA10 naniesionej na wykres cenowy. Wybicie średniej dołem mogłoby być tutaj sygnałem potwierdzającym zbliżającego się impulsu korekcyjnego. Podczas zbliżającej się nieuchronnie korekty warto zwracać uwagę także na poziom zniesienia 0.50 i 0.618 Fibonacciego dla ostatniej fali wzrostowej. Aby układ wzrostowy był kontynuowany w średnim terminie nie powinno dojść do zanegowania wzrostu, czyli mocniejsze wsparcia okolic 7,95 zł oraz 7,20 zł powinny być wybronione. Z uwagi na mocno wzmocniony wolumen w ostatnim czasie scenariusz pozytywny w średnim terminie zdaje się być tu scenariuszem bazowym.

 

Sunex – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

PZU

Kurs spółki PZU znajduje się w trendzie spadkowym od okolic listopada 2021, kiedy to został osiągnięty poziom 41,00 zł, kurs przeszedł do korekty w formie wspomnianego trendu. Od góry opór stanowi średnia MA100, która w trendzie wzrostowym ładnie reprezentowała wsparcia. Obecnie działa na kurs jako zapora przed wybiciami. Praktycznie w tych samych okolicach przebiega także linia oporu trendu spadkowego, która wydaje się być najbliższym celem byków podczas ewentualnej gry o wyższy poziom cenowy. Na tą chwilę warto zwrócić uwagę także na to, że na wykresie cenowym utworzyło się potrójne dno w okolicach wsparcia 28,63 zł. Popyt reaguje na ten poziom bardzo dynamicznie, jednak wspomniane opory skutecznie blokują odwrócenie trendu, na wzrostowy. Na tą chwilę scenariusz jest neutralny, jednak niewykluczone, że z uwagi na utworzone i wzmocnione wsparcie okolic 28,63 zł strona kupująca w końcu przejmie pałeczkę mocniej. Wówczas przy potencjalnym wybiciu należałoby się spodziewać oporu w okolicach ostatniego lokalnego szczytu, czyli 33,17 zł. Negatywnym byłoby przebicie dołem wspomnianego poziomu 28,63 zł co mogłoby rozpędzić podaż w kierunku kolejnego wsparcia, jakim zdają się być okolice 25,90 zł.

 

PZU – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

Bogdanka

Ciekawie przedstawiają się notowania spółki Bogdanka, które konsolidują w formacji trójkąta zwyżkującego. Na taśmie wolumenu obserwujemy wzmocniony wolumen w okolicach górnej strefy konsolidacji, co świadczy o tym, że niedźwiedzie skutecznie bronią wybicia górą. Na tą chwilę scenariusz kontynuacji wzrostów, po tak dynamicznym wybiciu jakie mieliśmy w marcu br. wciąż pozostaje realny, jednak należy obserwować wspomniany trójkąt, celem określenia potwierdzonego kierunku ruchu. Warto wspomnieć także, że od dołu wsparcie stanowią okolice 49,80 zł, a także Fibo 0.50 ulokowane w okolicach 47,80 zł, liczone dla zakresu ostatniej fali wzrostowej. Do kursu zbliża się także średnia MA100, która w tym wypadku może zadziałać jako impuls, do dalszego wybicia ceny ku górze. W przypadku przebicia trójkąta górą można by było oczekiwać, że byki obiorą za cel wybicie ostatniego szczytu na poziomie 69,55 zł, a także skierują się w kierunku oporu wynikającego z historycznego poziomu jakim jest 78,10 zł. W przypadku wybicia dołem natomiast podaż mogłaby rozpędzić spadek, w kierunku wsparcia okolic 45,70 zł. Byłby to sygnał negatywny i wówczas realnym pozostałoby osiągnięcie nawet niższych poziomów wsparć.

 

Bogdanka – analiza wykresu, interwał dzienny

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com.

  

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie