Chat with us, powered by LiveChat

Perspektywy rozwoju Grupy Mangata Holding oraz wyniki finansowe za I kw. 2022 r.

Temat webinaru: Perspektywy rozwoju Grupy Mangata Holding oraz wyniki finansowe za I kw. 2022 roku

Data: wtorek, 21 czerwca, godz. 10:00

 

Mangata Holding

 

  Zapis spotkania

 

 

 

Na pytania inwestorów odpowiadali:

 

Leszek Jurasz, Prezes Zarządu, Dyrektor GeneralnyLeszek Jurasz

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Karierę zawodową rozpoczął w 1987 r. w Fabryce Śrub w Żywcu, a następie w latach 1992 – 1994 był współwłaścicielem i prezesem spółki Larex. Między 1994 a 1999 rokiem pracował w “Śrubena” S.A. w Żywcu, a następnie Śrubena Produkcja sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Od 2000 r. rozpoczął współpracę z Zetkama S.A (obecnie MANGATA HOLDING S.A.), gdzie od maja 2001 r. pełni nieprzerwanie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki. Jest inicjatorem i twórcą Grupy Kapitałowej Zetkama, obecnie MANGATA HOLDING S.A.


Leszek Jurasz jest absolwentem Wydziału Automatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i finansów na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji.

 

Kazimierz Przełomski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor FinansowyKazimierz Przełomski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
Kazimierz Przełomski dołączył do Grupy MANGATA w roli Dyrektora Finansowego od 1 lipca 2015 r.


Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. w KPMG Londyn w dziale usług strategicznych. Od 1992 r. do początku 2000 r. pracował w londyńskim oddziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) specjalizując się w finansowaniu i wdrażaniu projektów infrastrukturalnych. Od 2000 r. pracował w Polsce w roli dyrektora finansowego dla spółek giełdowych: Stalexport S.A. (2000-2001) jako Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy, Ciech S.A. (2002-2008) jako Dyrektor Finansowy, a następnie Członek Zarządu, Selena FM S.A. (2009-2015) jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy.


Kazimierz Przełomski jest absolwentem Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii oraz absolwentem studiów podyplomowych (kierunek ekonomii rozwoju) Uniwersytetu Północnego Londynu. Ukończył liczne szkolenia krajowe i zagraniczne, min. z zakresu finansowania projektów, zarządzania finansami, rachunkowości finansowej (IFRS / MSSF), zarządzania strategicznego, wprowadzenia i funkcjonowania spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Michał Zawisza, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. strategiiMichał Zawisza

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. strategii
Pracował w PBG Bank S.A. w Łodzi w Departamencie Skarbu (dealer walutowy) i Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ sp. z o.o., Grupie PBG Bank (inwestycje private equity). Następnie był odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe i zarządzanie płynnością Grupy Próchnik S.A. W latach 1999-2001 pełnił funkcję dyrektora ds. strategii i rozwoju (prokurent) w ZWOLTEX S.A. w Zduńskiej Woli, gdzie odpowiadał za restrukturyzację spółki i projekty strategiczne. Natomiast w 2001 r., jako wspólnik założyciel, powołał do życia AVALLON sp. z o.o. (podmiot zrządzający funduszami private equity) sprawując w latach 2001-2018 funkcje wiceprezesa zarządu. Od 2007 r. partner – członek komitetów inwestycyjnych, w funduszach private equity AVALLON MBO FUND i AVALLON MBO FUND II. W latach 2007-2020 przewodniczący rady nadzorczej Mangata Holding S.A. zaangażowany w realizację strategii akwizycyjnej holdingu.
Współtwórca LONG TERM MANAGEMENT sp. z o.o. multi-family office o charakterze inwestycyjnym. Jest przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych wielu spółek, w tym spółek giełdowych.
Michał Zawisza jest absolwentem kierunku Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II stp. w Łodzi. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresy finansów, strategii, doradztwa inwestycyjnego, zintegrowanych systemów informatycznych oraz zarządzania (ICAN).

O spółce

Mangata Holding SA jest podmiotem notowanym na GPW w Warszawie. Tworzy Holding kapitałowy skupiający podmioty branży metalowej działające w segmentach operacyjnych: podzespołów dla motoryzacji i komponentów (spółki: Kuźnia, MCS oraz Masterform), armatury i automatyki przemysłowej (Zetkama, Zetkama R&D), elementów złącznych (Śrubena) oraz działalności pozaprodukcyjnej (Zetkama Nieruchomości). W najbliższych latach Spółka planuje dalszą integrację podmiotów tworzących Grupę, rozszerzenie portfela produktowego, wzrost organiczny oraz przemyślane akwizycje. Pozwoli to na dywersyfikację oferowanych produktów oraz pozyskanie nowych kontrahentów, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości Mangata Holding SA.

 

Więcej informacji o Mangata Holding: www.mangata.com.pl

 

 


Zapoznaj się także z raportem analitycznym na temat Grupy Kapitałowej Mangata Holding przygotowanym przez analityków SII:
Wysoce zdywersyfikowana grupa przemysłowa dobrze radzi sobie w burzliwym otoczeniu


 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie