Chat with us, powered by LiveChat

3 spółki z niskim P/E, lepszymi od prognoz wynikami i stopą dywidendy powyżej 5 proc.

Skomentuj artykuł
Minerva Studio - fotolia.com

Wartość P/E poniżej 8, lepsze od prognoz wyniki, a także stopa dywidendy przekraczająca poziom 5 procent. Tym charakteryzują się obecnie m.in. takie spółki jak Atal, LC Corp oraz Mangata Holding. Oprócz tego akcje każdej z wymienionych firm od początku tego roku zyskały na wartości nie mniej niż 10 procent.

Atal

Wartość wskaźnika P/E, czyli ceny do zysku, obliczony na podstawie cen akcji spółki z zakończenia sesji z 23 lipca wynosi 7,4. Na koniec wtorkowej sesji pojedynczy walor spółki Atal kosztował 36,3 zł i był o ponad 46 procent droższy w stosunku do ceny z końca 2018 roku. Z kolei w okresie ostatnich 3 miesięcy kurs akcji spółki urósł o około 3 procent. 

 

Atal - wykres kursu akcji
Atal - wykres kursu akcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Trend wzrostowy w przypadku akcji Atalu został zapoczątkowany w styczniu tego roku i rozpoczął się prawdopodobnie po publikacji informacji na temat liczby przekazanych lokali w 2018 rok. Jak podano wówczas, w przychodach 2018 roku spółka uzna łącznie 2678 lokali mieszkalnych i usługowych przekazanych w tym okresie nabywcom. W sumie w 2018 roku liczba wydań była wyższa o 16 procent rok do roku, a najwięcej lokali trafiło do klientów w Krakowie (843) i Warszawie (650). 

 

W pierwszym półroczu 2019 roku Atal zawarł łącznie 1616 umów deweloperskich i przedwstępnych, z czego najwięcej dotyczyło Warszawy (387) i Wrocławia (270). W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, łącznie było ich o 26,3 procent więcej. Jak spółka informowała przy okazji publikacji wyników za 2018 rok, w tym roku Atal ma zakontraktować około 2,5 tys. mieszkań. Wynik ten zatem nie powinien być zagrożony.

 

W drugim kwartale spółka uznała w przychodach 313 lokali przekazanych klientom, a pierwszym kwartale było ich aż 607.

 

W pierwszych trzech miesiącach tego roku Atal osiągnął 45,286 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, natomiast w tym samym okresie 2018 roku analogiczny zysk wyniósł 57,009 mln zł. Wynik ten jest jednak lepszy w stosunku do prognoz analityków, zebranych przez PAP. Konsensus zakładał wynik na poziomie 42,8 mln zł, a zatem osiągnięty rezultat był o prawie 6 procent wyższy.

 

Pod względem stopy dywidendy, Atal w tym roku okazał się jedną z najhojniejszych spółek. W dwóch ratach wypłacono akcjonariuszom w sumie 4,70 zł na akcję. W stosunku do kursu z wtorkowego zamknięcia na poziomie 36,3 zł, stopa dywidendy wynosi 12,95 procent. Wypłata wspomnianej dywidendy nastąpiła 3 (pierwsza rata) i 10 lipca (druga rata).

LC Corp

Wskaźnik P/E dla tej spółki, przy cenie akcji z zakończenia sesji 23 lipca wynosi 6,5. Na koniec wtorkowej sesji notowania LC Corp wynosiły 2,755 zł. Biorąc pod uwagę kurs z końca ubiegłego roku, akcje spółki zyskały w tym czasie ponad 12 procent. Z kolei ponad 10 procent wzrost, jest widoczny na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy. 

 

LC Corp - wykres kursu akcji
LC Corp - wykres kursu akcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W sumie w pierwszym półroczu tego roku LC Corp przekazał klientom 1673 lokale, o 27,5 procent więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przypadku zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych, liczba ta jest mniejsza i wyniosła 618, wobec 990 rok wcześniej.

 

Przy publikacji wyników za 2018 rok LC Corp podał, że w 2019 roku zakłada sprzedaż mieszkań na poziomie 2 tysięcy sztuk, a liczba przekazań ma być zbliżona do tej z 2018 rok (2036 sztuk). Oprócz tego firma zakłada również sprzedaż od 2 do 3 biurowych obiektów komercyjnych.

 

W pierwszym kwartale 2019 roku LC Corp wypracował 108,932 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Biorąc pod uwagę zysk netto z pierwszego kwartału 2018 roku, mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 39 procent. Wynik ten był znacznie lepszy od konsensusu PAP, czyli średniej przewidywań analityków, która wynosiła 87,9 mln zł. W stosunku do tego wyniku, rezultat pierwszego kwartału 2019 roku jest wyższy o 23,9 procent.

 

Spółka wypłaci również solidną dywidendę. W sumie posiadacz jednej akcji otrzyma 0,27 zł na akcję, co przy kursie z wtorkowego zamknięcia daje stopę dywidendy na poziomie 9,8 procent. Jak zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki, dzień dywidendy ustalono na 19 sierpnia, natomiast dzień jej wypłaty nastąpi 30 sierpnia.

Mangata Holding

Producent armatury przemysłowej ma wskaźnik P/E na poziomie 7,6. Akcje spółki na koniec sesji 23 lipca były wyceniane na 64 zł, a od początku tego roku zyskały na wartości aż 17 procent. Największa część tegorocznych wzrostów przypadła na luty i czerwiec. Wówczas akcje Mangaty wzrosły o 12,3 i 15,6 procent. 

 

Mangata Holding - wykres kursu akcji
Mangata Holding - wykres kursu akcji

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W pierwszym kwartale 2019 roku Mangata Holding wypracowała 15,515 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie roku poprzedniego firma osiągnęła zysk netto na poziomie 13,929 mln zł. Wynik ten jest o 21 procent wyższy w stosunku do prognoz analityków zebranych przez PAP. W tym samym okresie przychody tego podmiotu wyniosły 192,410 mln zł.

 

Jak poinformował zarząd spółki w kwietniowym raporcie, prognozuje on osiągnięcie w całym 2019 roku 52 mln zł zysku netto, przy przychodach wynoszących 731 mln zł.

 

Zgodnie z decyzję walnego zgromadzenia akcjonariuszy, Mangata wypłaci w tym roku 4,5 zł dywidendy na akcję. Dzień dywidendy miał miejsce 3 lipca, natomiast dzień jej wypłaty nastąpi dopiero 31 lipca. Przy kursie spółki na poziomie 64 zł stop dywidendy wynosi 7,03 procent.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie