Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu JSW. „Obecna koniunktura na węgiel koksowy i koks jest sprzyjająca”

Skomentuj artykuł

Omówienie strategii JSW z uwzględnieniem spółek zależnych grupy na lata 2022-2030 było tematem czatu inwestorskiego firmy, podczas którego na pytania inwestorów odpowiadał Sebastian Bartos, zastępca prezesa zarządu ds. handlu w JSW. Pytania graczy biorących udział w spotkaniu dotyczyły również inwestycji, ekologii, cen węgla, wyników spółki za 2021 rok, kontrahentów, wpływu sytuacji na Ukrainie oraz dywidendy. 

 

Inwestorzy pytali o elementy strategii spółki, które zarząd uznaje za najważniejsze.

 

- Najważniejsze elementy strategii odnoszą się do działalności operacyjnej, w szczególności w zakresie zwiększenia udziału produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem, w obszarze jakości produktowej oraz elementów środowiskowych - mówił Sebastian Bartos z JSW.

 

W strategii wymieniono również plany zredukowania śladu węglowego spółki o 30 procent do 2030 roku. W tym kontekście zapytano o sposoby realizacji tego zamierzenia.

 

- Głównie poprzez redukcję emisji metanu, która stanowi około 75% śladu węglowego JSW. Dodatkowo planowany jest zakup zielonej energii, podjęcie działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego - dodał zastępca prezesa.

 

Z kolei na pytanie o wspomnianą w strategii rozbudowę farm wiatrowych skomentował: Aktualnie spółka zależna od JSW - JSW Innowacje S.A. realizuje prace koncepcyjne w wyniku których zostaną określone najlepsze lokalizacje dla budowy fotowoltaiki na terenach GK JSW. Według już podjętych wstępnych decyzji takie farmy powstaną w JSW KOKS S.A., JSU Sp. z o.o. oraz PGWiR S.A.

Inwestycje

Według strategii, spółka aktualnie nie planuje żadnych przejęć i akwizycji. Mówiono jednak o kluczowych inwestycjach, co ma na celu zwiększenie zdolności wydobywczych JSW.

 

- Budowa nowych poziomów na kopalni Knurów-Szczygłowice, Borynia-Zofiówka, Pniówek, rozbudowy na pozostałych kopalniach, modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla na kopalni "Budryk", inwestycje związane z gospodarczym wykorzystaniem metanu; Inwestycje w OZE; budowa i rozbudowa instalacji do schładzania powietrza w wyrobiskach dołowych - podano podczas czatu.

 

- W prezentacji poruszono zastosowanie technologii PV. W aspekcie światowego trendu i najnowszych technologii oraz sytuacji na rynku energetycznym, czy JSW uwzględnia również wykorzystanie wodoru zarówno szarego i zielonego do produkcji energii na płaszczyźnie dywersyfikacji energetycznej - dodał Bartos.

 

- Spółka zależna JSW Innowacje S.A. właśnie rozpoczęła wraz z innymi uczestnikami zawiązanego konsorcjum, prace koncepcyjne nad możliwością praktycznego wytwarzania wodoru z wykorzystaniem wody dołowej oraz gazu kopalnianego - odpowiedział Sebastian Bartos.

Wyniki

Wśród pyta, pojawiły się również te dotyczące wyników finansowych spółki za 2021 rok. W tym okresie przychody spółki przekroczyły 10 mld złotych. 

 

- Przychody ze sprzedaży w 2021 roku wyniosły 13 550,4 mln PLN i były o 4 934,3 mln PLN wyższe od uzyskanych w 2020 roku (wzrost o 57,3%). Przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego przez JSW, które stanowią 60,7% przychodów ogółem, ukształtowały się na poziomie 8 220,6 mln PLN, tj. o 2 728,7 mln PLN (49,7%) wyższym niż w 2020 roku. Na wzrost przychodów z tytułu sprzedaży węgla wpłynęła głównie wyższa o 156,88 PLN/t średnia cena sprzedaży węgla uzyskana przez JSW (wzrost o 39,9%). W 2021 roku sprzedano 14 944,6 tys. ton węgla, tj. o 977 tys. ton więcej niż w 2020 roku (wzrost o 7,0%) - podano.

 

- Przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 4 572,0 mln PLN (bez uwzględnienia korekty przychodów ze sprzedaży z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających), były one wyższe o 1 740,0 mln PLN, tj. o 61,4% w porównaniu do 2020 roku, przede wszystkim z uwagi na wyższy o 488,8 PLN/t, tj. o 62,8% poziom średniej ceny sprzedaży koksu uzyskanej przez JSW - wytłumaczono podczas czatu inwestorskiego.

 

Zastępca zarządu mówił również, że stan zatrudnienia w grupie kapitałowej JSW na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniósł 31 916 osób.

Produkcja, i sprzedaż węgla

Na pytanie o odbiorców produktów spółki, wiceprezes Bartos mówił, że JSW współpracuje z największymi koncernami stalowymi w Europie. Opowiedział również o strukturze geograficznej sprzedaży.

 

- Spółka koncentruje swoją działalność głównie na terenie Polski. Przychody ze sprzedaży poza granicę Polski w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wyniosły 5 967,6 mln PLN, co stanowi 44,0% całości przychodów ze sprzedaży, bez uwzględnienia korekty przychodów z tytułu realizacji transakcji zabezpieczających (w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku: 3 781,5 mln PLN, tj. 43,6%) - powiedziano.

 

Na temat największych odbiorców powiedziano również: Dla odbiorców węgla koksowego są to koksownie zlokalizowane w Polsce i Europie Środkowej. Koks sprzedajemy do odbiorców europejskich jak i zamorskich (Indie). Odbiorcami węgla energetycznego są głównie polskie zakłady energetyki zawodowej.

 

W kwestii produkcji, w pierwszej kolejności wspomniano o kopalni Bzie, która rozpoczęła niedawno działalność. Również odpowiadając na kolejne pytanie podano, że JSW nie planuje reaktywacji kopani krupiński i dębieńska.

 

- JSW posiada koncesję na rozpoznanie części złoża "Chełm II" w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Czy w sprzyjających okolicznościach rynkowych (utrzymywanie się wysokich cen węgla koksowego przez dłuższy czas wpływające pozytywnie na bilans JSW) spółka rozważa budowę tam nowej kopalni? - pytano podczas czatu.

 

- Nie, na wniosek JSW S.A. organ koncesyjny w bieżącym roku uchylił koncesję badawczą - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

 

Na pytanie o planowaną wielkości produkcji do 2030 roku Sebastian Bartos mówił: Zgodnie z przyjętą strategią JSW planuje wzrost produkcji do poziomu 16,1 mln ton w 2030 roku.

 

Jedno z pytań dotyczyło również kwestii umieszczenia węgla koksowego na unijnej liście surowców krytycznych.

 

- Umieszczenie węgla koksowego na liście surowców krytycznych powoduje, że jesteśmy lepiej postrzegani przez instytucje finansowe, a samo znalezienie się na tej liście świadczy o tym, że surowiec ten jest krytyczny dla Europy, a jego zapotrzebowanie będzie niezmienne w najbliższych kilku dekadach - powiedział zastępca prezesa.

Ceny węgla

- Obecna koniunktura na węgiel koksowy i koks jest sprzyjająca dla Grupy JSW - mówił przedstawiciel spółki podczas czatu inwestorskiego.

 

Pytano również o wpływ globalnych cen koksu i węgla na ceny sprzedaży osiągane przez JSW.

 

- Rynek węgla koksowego i koksu są rynkami globalnymi, JSW ceny węgla koksowego opiera na notowaniach węgli australijskich, ceny koksu negocjuje w oparciu o bieżące uwarunkowania rynkowe. Ceny JSW nie odbiegają od trendów rynkowych - mówił Sebastian Bartos.

 

Dodał również, że zgodnie z przyjętą praktyką dla większości kontraktów, ceny ustalane są na okres roku kalendarzowego.

 

Spółka zabezpiecza się również przed gwałtownymi zmianami cen węgla. W tym celu stosuje transakcje zabezpieczające FX SWAP towarowy w zakresie na jaki pozwala płynność rynku.

Sytuacja w Ukrainie

Odpowiadając na pytania, przedstawiciel spółki mówił, że na dzień dzisiejszy sytuacja w Ukrainie nie wpłynęła na strategię JSW.

 

Pytano także, jak embargo na rosyjski węgiel wpłynie na działalność spółki.

 

- Rosja jest jednym z głównych eksporterów węgla koksowego, głównie PCI. Brak tego węgla wpłynie na globalne rynki. Zapowiedziany przez EU i Japonię zakaz importu węgla rosyjskiego wpłynął w ostatnich dniach na wzrost notowań - mówił Sebastian Bartos.

 

Spółka po decyzji senatu odnośnie embarga na rosyjski węgiel zaobserwowała zwiększoną ilość zapytań ofertowych na produkty Grupy JSW.

Dofinansowanie

Inwestorzy pytali również o dofinansowanie, jakie spółka otrzymała od PFR oraz możliwości jego umorzenia.

 

- W dniu 23 września 2021 roku JSW i JSW KOKS otrzymały z PFR „Oświadczenia o częściowym zwolnieniu z długu oraz wysokości umorzenia pożyczek preferencyjnych”. Na podstawie otrzymanych oświadczeń, PFR umorzyło częściowo, tj. w kwocie 89,2 mln PLN dla JSW i 18,7 mln PLN dla JSW KOKS przyznane pożyczki preferencyjne. Umorzenie następuje ze skutkiem od dnia 24 września 2021 roku - podano podczas czatu.

Perspektywy

Na pytanie dotyczące przewidywanych wyników zastępca prezesa ds. handlu w JSW mówił: Spółka nie publikuje prognoz, a wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku zgodnie z przekazaną informacją w tym zakresie zostaną opublikowane 19 maja 2022 roku.

 

Pytano również o wymienione w strategii na lata 2022-2030, 10% przychodów, które ma nie pochodzić z podstawowej działalności spółki.

 

- Podstawowa działalność spółki to produkcja węgla i koksu, natomiast działania w zakresie uzyskania średnio 10% przychodów z sprzedaży produktów nie związanych z podstawową działalnością dotyczy: węglopochodnych, OZE, energii elektrycznej i cieplnej - skomentował Bartos.

 

Skomentował również perspektywy spółki związane z postępującą transformacją energetyczną.

 

- W zakresie węgla energetycznego JSW jest nieznacznym dostawcą, zgodnie ze strategią jego produkcja jest ograniczana. Transformacja energetyczna wymagać będzie zwiększonego zużycia stali, co przełoży się w średnim okresie na zwiększone zapotrzebowanie na węgiel koksowy i koks. W dłuższym okresie zapotrzebowanie będzie zależne od przyjętych zmian technologii produkcji stali - mówił Sebastian Bartos

Dywidenda

Na pytanie dotyczące możliwej wypłaty dywidendy przez spółkę powiedziano: Zarząd JSW nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za rok 2021 z uwagi na zobowiązanie zawarte w umowach pożyczki płynnościowej i preferencyjnej w ramach Programu Rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”. W związku z powyższym, osiągnięty przez JSW w 2021 roku zysk netto w wysokości 329,9 mln PLN, zarząd JSW będzie proponował przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie