Chat with us, powered by LiveChat

Trzy spółki, które właśnie podniosły dywidendę

Skomentuj artykuł

Cohen & Steers Inc. (CNS)

Cohen & Steers jest niszowym menedżerem aktywów koncentrującym się na papierach wartościowych na rynku nieruchomości. Firma inwestuje głównie w akcje funduszy powierniczych zajmujących się inwestycjami w nieruchomości, przy czym na koniec 2021 r. udziały w krajowych i międzynarodowych papierach wartościowych na rynku nieruchomości stanowiły 65% z jej 106 mld USD w zarządzanych aktywach. Cohen & Steers zarządza również portfelami dedykowanymi preferowanym papierom wartościowym, akcjom spółek komunalnych i innym wysokodochodowym inwestycjom. Spółka oczekuje zrównoważenia dystrybucji pomiędzy zamkniętymi funduszami wzajemnymi, otwartymi funduszami wzajemnymi i rachunkami instytucjonalnymi w czasie.
W minionym roku firma pozyskała 40% aktywów pod zarządzaniem (aktywa te stanowią 27% opłat za zarządzanie bazowe) od klientów instytucjonalnych, 48% (53% opłat za zarządzanie) w ramach funduszy otwartych, a 12% (20% opłat za zarządzanie) w ramach funduszy zamkniętych.

 

Rysunek 1 Cohen & Steers: Całkowita stopa zwrotu z uwzględnieniem dywidend za 02.2011-22.2022

 

Inwestor trzymający akcje Cohen & Steers przez ostatnie 10 lat mógłby liczyć na stopę zwrotu w wysokości 414.54% lub 15.93% średniorocznie (uwzględniając reinwestycje dywidend) w porównaniu do 317.91% lub 13.77% średniorocznie wypracowanych przez indeks. Spółka ma tradycję wypłacania specjalnych dywidend obok dywidend zwykłych . W 2021 roku dywidenda zwykła wynosiła 45c na akcję, a specjalna, wypłacona w listopadzie, wyniosła 1.25 dolara. W 2022 roku, Cohen & Steers podniósł dywidendę z 45c do 55c, co oznacza wzrost o 22%. W 2012 roku zwykła dywidenda wynosiła 18c na akcję. W ostatnich dziesięciu latach stopa dywidendy oscylowała między 1.8%, a 4.2%

 

Rysunek 2 Cohen & Steers: stopa dywidendy oraz dywidenda na akcję za 02.2012-02.2022

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Bartosz Szyma, USStocks.pl Bartosz Szyma, USStocks.pl

Zawodowy inwestor, programista, działacz społeczny, dziennikarz. W 2010 roku porzucił dobrze zapowiadającą się karierę w korporacji i od tego czasu utrzymuje się głównie z inwestowania.

Dzięki wdrożeniu zasady SWAN (SleepWellAtNight) i koncentracji na spółkach dywidendowych obecnie realizuje swoją drugą pasję – podróżowanie, a doglądanie inwestycji zajmuje mu nie więcej niż godzinę tygodniowo. W wolnym czasie, kiedy przebywa akurat w Polsce, aktywnie działa jako wolontariusz w kilku organizacjach charytatywnych.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie