Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników GK LUG – marże pod presją kosztów w IV kw. 2021 roku

Skomentuj artykuł
@flydragon - stock.adobe.com

Spółka LUG jest jednym z głównych dostawców opraw oraz nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Emitent skupia swoją działalność na wykorzystaniu swojej wiedzy, jak i ponad 30-letniego doświadczenia w doradzaniu oraz opracowywaniu dla swoich klientów innowacyjnych oraz energooszczędnych systemów oświetleniowych.

 

Oferta spółki obejmuje swoim zakresem oprawy zewnętrzne, oświetlenia galerii handlowych oraz wielkopowierzchniowych sklepów, biur i obiektów użyteczności publicznej przy wykorzystaniu oświetlenia LED. Dodatkowo, od 2020 roku Emitent rozpoczął produkcję opraw do dezynfekcji powietrza i powierzchni – Purelight LUG.

 

Jak Emitent wskazuje, głównymi segmentami docelowymi są:

  • „Urban” – skupia się on na oświetleniu miejskim,
  •  „Architecture” – rozwiązania dla obiektów architektonicznych,
  •  „Interior”- rozwiązania wysokiej jakości parametrów oświetleniowych oraz wzornictwa.

 

Od 2017 roku Spółka rozwija własny system inteligentnego sterowania oświetleniem (URBAN). Głównym zadaniem tego systemu jest monitorowanie oraz zarządzanie oświetleniem w miastach, jak i innych lokalizacjach. Dzięki niemu jednostki samorządu terytorialnego mogą kontrolować oraz generować znaczne oszczędności w systemie smart city. System ten z powodzeniem wykorzystywany jest już na Obwodnicy Poznania, Południowej obwodnicy Warszawy, gminie Moszczenica oraz innych lokalizacjach na terenie Polski, jak i zagranicą. Obecnie realizowane są także prace nad projektem oświetleniowym Warszawy. System ten wykorzystuje technologię LED, która pozytywnie wpływa na jej okres użytkowania, bezpieczeństwo i niezawodność.

 

Otoczenie rynkowe

Głównym czynnikiem, który przyczyni się w najbliższej przyszłości na wzrost rynku LED, ma być wzmożone zapotrzebowanie na inteligentne systemy, które przyczynią się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej. System inteligentnego sterowania oświetleniem wykorzystywany jest z powodzeniem w miastach w Polsce, jak i Europie. Wpływa on na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej dzięki usprawnieniu sterowania oświetleniem, dostosowując je do pory dnia, warunków pogodowych, a nawet natężenia ruchu.

 

Wybuch pandemii Covid-19 wpłynął znacząco na rynek inteligentnego oświetlenia LED na całym świecie. Pomimo to, prognozowane tempo wzrostu do 2025 roku wynosi 18%, natomiast jego wartość szacowana jest na poziomie 30,6 mld USD. Według Emitenta czynnikami mającymi pozytywny wpływ na dalszy rozwój rynku są:

  • cele UE zakładające zwiększenie efektywności energetycznej,
  • ok. 75% instalacji oświetleniowych w Europie jest starsza niż 25 lat, co dodatkowo stymuluje proces powszechnej wymiany oświetlenia na energooszczędne,
  • presja obniżenia kosztów energii elektrycznej na cele związane z utrzymaniem budynku i infrastruktury,
  • priorytet bezpieczeństwa energetycznego,
  • nakłady inwestycyjne na infrastrukturę, które przyczyniają się do powstawania nowych dróg, parków, biurowców, apartamentowców, hoteli i innych obiektów,
  • perspektywa finansowa UE i dostępność funduszy unijnych jako czynnik stymulujący poziom inwestycji w całej Unii Europejskiej.

 

Nie trudno zgodzić się, że poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań, są głównymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój działalności Emitenta. Pomimo, że pandemia niekorzystnie wpłynęła na branżę, to można było obserwować wzrost zapotrzebowania na oświetlenie UV-C, które poparte badaniami wykorzystywane jest do niwelowania koronawirusa w powietrzu, jak i na powierzchniach przedmiotów.

 

Istotną informacją, która może mieć wpływ na osiągane przychody przez Grupę LUG, jest zatwierdzenie przez Urząd Regulacji Energetyki nowych taryf energetycznych. Wpłyną one znacząco na wysokość rachunków gospodarstw domowych. Szacuje się, że rachunki za prąd wzrosną średnio o 24%, natomiast rachunki za gaz średnio o 54% w 2022 roku.

 

Emitent od pewnego czasu mierzy się z ograniczonym dostępem do komponentów oraz wzrostem cen surowców oraz usług logistycznych. W przypadku tych ostatnich, przerwanie łańcucha dostaw oraz chaos w transporcie morskim przełożył się na ośmiokrotny wzrost cen frachtu morskiego.

 

Wyniki finansowe

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

IV kw. 2018

IV kw. 2019

IV kw. 2020

IV kw. 2021

Przychody ze sprzedaży

51 197

45 097

50 031 58 830

Wynik brutto ze sprzedaży

18 796

13 622

20 268 21 497

Wynik na sprzedaży

3 178

-6 580

1 083 161

Wynik operacyjny

3 653

-5 894

2 226 1 741

Wynik brutto

251

-5 074

1 451 1 189

Wynik netto

-1 293

-5 729

658 1 256

 

Marża brutto na sprzedaży

36,7%

30,2%

40,5%

36,5%

Marża na sprzedaży

6,2%

-14,6%

2,2% 0,3%

Marża operacyjna

7,1%

-13,1%

4,5% 3,0%

Marża brutto

0,5%

-11,3%

2,9% 2,0%

Marża netto

-2,5%

-12,7%

1,3% 2,1%

Tabela 1 Opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Emitenta.

 

Przychody ze sprzedaży GK LUG S.A za IV kw. 2021 roku wyniosły 58,83 mln zł w porównaniu do 50 mln zł za IV kw. 2020 roku. Trzeba także zaznaczyć, że przychody za IV kw. 2021 były najwyższe, jakie osiągnął Emitent, przy czym utrzymały się one na podobnym poziomie z III kw. 2021 roku. Dynamika wzrostu przychodów w IV kw. 2021 roku wyniosła 17,6% rdr., co wynikało z zakończenia kontraktów, które były realizowane dla jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast wzrost przychodów w porównaniu do IV kw. 2019 roku wyniósł ponad 30%.

 

Pod względem geograficznym Emitent największą część przychodów osiągnął za granicą. W IV kw. 2021 roku udział ten wynosił 55,5% w porównaniu do 62,5% w IV kw. 2020 roku. Spadek udziału w omawianych okresach wynikał z przesunięcia zakończenia projektów na kolejne, najbliższe kwartały. W przypadku przychodów osiągniętych na polskim rynku udział wyniósł on 44,5% w IV kw. 2021 roku i był wyższy rdr. o 7 p.p., co związane było z zakończeniem projektów dla jednostek samorządu terytorialnego, których finał tradycyjnie przypada na ostatni kwartał roku.

 

Przychody ze sprzedaży w IV kw. ( w tys. zł)

Struktura geograficzna przychodów

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów finansowych Emitenta.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie