Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek z NewConnect, w których TFI mają znaczące udziały

Skomentuj artykuł
monsitj - fotolia.com

Najwięksi udziałowcy często mają duży wpływ na strategiczne decyzje spółek. W przedstawionym poniżej zestawieniu znalazły się spółki notowane na rynku NewConnect, w których spore udziały posiadają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

 

Dostawcą podanych w tekście danych dotyczących akcjonariatu spółek jest Quant Research. Te natomiast zostały zaczerpnięte z serwisu Stooq.

Bloober Team

Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 27 czerwca 2011 roku.  Jest to niezależny producent gier wideo specjalizujący się w realizacji projektów z zakresu horroru psychologicznego. Najbardziej znanymi tytułami Bloober Team są Layers of Fear i Observer.

 

Akcjonariuszem posiadającym największy procentowy udział w Bloober Team jest Piotr Babieno, aktualny prezes zarządu tej firmy. Ma on 11,32 procent udziału w kapitale spółki i tyle samo na jej WZA. Następnymi w kolejności udziałowcami, pod względem ich wielkości są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Spośród nich największy udział ma Trigon TFI (9,79 procent udziału w kapitale) i TFI Metlife Amplico (7,96 procent udziału w kapitale). Pozostałe fundusze (TFI PZU, TFI Pekao, TFI Millennium, TFI Investors,TFI AXA) posiadają udział mniejszy mniejszy niż 5 procent. W sumie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych posiadają 33,01 procent udziału w Bloober Team.

Onico

Firma zadebiutowała na NewConnect 2 lutego 2011 roku. Jej podstawową działalnością jest prowadzenie obrotu paliwami ze szczególnym uwzględnieniem LPG, biopaliw i diesla. Spółka realizuje dostawy paliw płynnych do koncernów polskich i zagranicznych za pomocą transportu drogowego, kolejowego i morskiego.

 

Niespełna 42 procent udziału w kapitale spółki ma Capitale Tre Investments S.A., a jej udział w WZA wynosi 55,64 procent. Drugim dużym udziałowcem jest Trigon TFI, który ma 26,68 procent udziału w kapitale Onico i 20,35 procent udziału w WZA spółki.

Centrum Finansowe

Spółka windykacyjna założona w 2008 roku jest notowana na rynku NewConnect od grudnia 2011 roku. Zajmuje się windykacją należności na wszystkich etapach. Prowadzi m.in. przedwindykacyjne monitorowanie zobowiązań finansowych, windykację polubowną, postępowania sądowe i weryfikację skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

 

Głównym udziałowcem firmy jest TFI Altus, posiadający 62,18 procent udziału w kapitale i taki sam udział na WZA spółki. Drugim pod względem wielkości udziału jest Krzysztof Różko, który ma 16,14 procent.

LUG

Firma zajmuje się produkcją profesjonalnych opraw oświetleniowych. Jej oferta obejmuje oprawy przemysłowe i dekoracyjne, zarówno te wewnętrzne, jak i zewnętrzne. LUG działa nie tylko na rynku polskim. Posiada także spółki zależne na rynku niemieckim, brazylijskim, brytyjskim, argentyńskim i tureckim. W skład grupy kapitałowej wchodzi również spółka ukraińska, której działalność jest obecnie zawieszona.

 

Największym udziałowcem jest Ryszard Wtorkowski, prezes LUG S.A. Posiada on 37,1 procent udziału w kapitale spółki i taki sam udział na jej WZA. Drugim podmiotem pod względem wielkości udziału jest TFI Opera, która posiada 17,6 procent udziału.

Prime Minerals

Spółka inwestuje w projekty związane z wydobyciem i przetwarzaniem surowców naturalnych. Obecnie podmioty zależne od spółki Prime Minerals realizują projekt budowy kopalni odkrywkowej rudy niklu oraz kruszywa wapiennego w Indonezji. Na NewConnect spółka jest notowana od listopada 2013 roku.

 

Największym udziałowcem Prime Minerals jest TFI Altus, który posiada 44,01 procent udziału w kapitale spółki i 42,95 procent na WZA. Drugim w kolejności największym udziałowcem jest EFF BV.

DataWalk

Spółka jest twórcą platformy analitycznej DataWalk zbudowanej w oparciu o własną technologię, która pozwala łączyć duże wolumeny danych w rozproszonych zbiorach. Działalność DataWalk opiera się na dostarczaniu licencji na własny produkt, a jej klientami są firmy z sektora finansowego i ubezpieczeniowego. 

 

Głównym akcjonariuszem DataWalk jest FGP Venture Sp. z o.o, która posiada 31,93 procent udziału w kapitale spółki i aż 43,13 procent udziału na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Kolejnych trzech udziałowców spółki stanowią towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które mają łącznie 20,29 procent udziału w kapitale i 16,95 procent udziału na WZA. Największym z nich jest TFI Investors, który jest właścicielem 10,87 procent udziału w kapitale i 9,08 procent udziału na WZA. W dalszej kolejności jest TFI Aviva Investors Poland i TFI Opera.

Ważne

Informacje dotyczące akcjonariatu wymienionych powyżej spółek, mogą się różnić od bieżących danych w sytuacji gdy wystąpiły zmiany, które nie podlegały wymogom obowiązków notyfikacyjnych.

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie