Chat with us, powered by LiveChat

INI z niewielkimi zmianami. W USA odwrócenie tendencji

Skomentuj artykuł

W stosunku do ubiegłotygodniowego odczytu, nastroje polskich inwestorów zmieniły się nieznacznie - nadal przewagę wśród badanych graczy mają niedźwiedzie. W USA natomiast po czterech tygodniach osłabiania się pozycji byków, najnowsze dane pokazały zmianę tej tendencji.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.

(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy) 

  

Indeks Nastrojów Inwestorów w najnowszej edycji badania utrzymał ujemny poziom (-3,4 pkt). Spadek na przestrzeni tygodnia nie był duży, gdyż wyniósł tylko 0,3 pkt.  Poprawa nastąpiła w przypadku indeksu WIG - na koniec czwartkowego handlu miał on 68551 pkt, o 0,6 procent więcej w stosunku do notowań na zamknięcie sesji 27 stycznia 2022 roku.

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

Wykres od 19 maja 2011 roku, sentyment mierzony jako różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych 

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

Na przestrzeni tygodnia odsetek niedźwiedzi wśród polskich inwestorów wzrósł o 0,6 p.p. do poziomu 39,7 procent. Graczy spodziewających się w ciągu kolejnych 6 miesięcy trendu wzrostowego jest 36,3 procent (+0,3 p.p. t/t). Kosztem obydwu frakcji, zmniejszył się udział inwestorów nastawionych neutralnie, tzn. przewidujących wystąpienie na rynku trendu bocznego.  Ich odsetek sięga obecnie 24 procent (-0,9 p.p. t/t).

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

36,3%

Zmiana t/t: +0,3 p.p.

 

 

Neutralni

24,0%

Zmiana t/t: -0,9 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

39,7%

Zmiana t/t: +0,6 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 27.01.2022-03.02.2022. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

USA

 

Jak pokazują dane AAII, po 4 tygodniach pogarszającej się sytuacji byków, dysproporcja pomiędzy inwestorami spodziewającymi się trendu wzrostowego i spadkowego zmniejszyła się. Różnica pomiędzy bykami i niedźwiedziami wynosi -17,2 pkt - udział niedźwiedzi wynosi 43,7 procent (-9,2 p.p. t/t), natomiast odsetek byków to 26,5 procent (+3,4 p.p. t/t). W przypadku inwestorów nastawionych neutralnie, na przestrzeni tygodnia ich udział wzrósł o 6 p.p. i wynosi 29,9 procent.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 26.01.2022-02.02.2022. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII

 

Indeks Fear & Gread na przestrzeni tygodnia zmienił się nieznacznie. Pokazujący, jakie emocje panują obecnie na amerykańskim rynku, ma 34 pkt. Oznacza to, że wśród inwestorów nadal panuje strach. W stosunku do danych sprzed tygodnia, mamy do czynienia ze wzrostem o symboliczny 1 pkt. Z kolei na przestrzeni miesiąca indeks stracił 35 pkt.

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie