Chat with us, powered by LiveChat

Lepsze nastroje inwestorów przed świętami. INI ponownie w górę

Skomentuj artykuł

Po przerwanej serii spadkowej, Indeks Nastrojów Inwestorów ponownie rośnie. Nadal jednak widoczna jest przewaga niedźwiedzi. Z kolei w Stanach Zjednoczonych rozkład sił pomiędzy poszczególnymi stronnictwami inwestorów jest bardziej równomierny. 

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.

(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy) 

  

Indeks Nastrojów Inwestorów według badania zakończonego 23 grudnia wskazuje poziom -14,3 pkt, co jest wynikiem o 7,5 pkt. wyższym w stosunku do danych z poprzedniego tygodnia. Warto również zauważyć, że mamy do czynienia z drugim z rzędu wzrostem, po znaczącym pogorszeniu nastrojów inwestorów zapoczątkowanym w drugiej połowie listopada. W przypadku indeksu WIG, na przestrzeni tygodnia odnotowano wzrost na poziomie 0,2 procent, a na zakończenie czwartkowej sesji miał on 68 120,16 pkt.

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

Wykres od 19 maja 2011 roku, sentyment mierzony jako różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych 

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

Według najnowszym danych udział niedźwiedzi zmalał do poziomu 44,2 procent (-5,4 p.p. t/t). Większy odsetek odnotowano natomiast w przypadku inwestorów spodziewających się trendu bocznego (+3,2 p.p. t/t) oraz trendu wzrostowego (+2,1 p.p. t/t). Ich udział wynosi odpowiednio 26 i 29,9 procent.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

29,9%

Zmiana t/t: +2,1 p.p.

 

 

Neutralni

26,0%

Zmiana t/t: +3,2 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

44,2%

Zmiana t/t: -5,4 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 16.12-23.12.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

USA

 

Jak podaje AAII, na przestrzeni tygodnia nastroje amerykańskich inwestorów nieznacznie się poprawiły. Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi spadła do 4,3 p.p. z przywagą inwestorów spodziewających się trendu spadkowego. Udział byków wynosi 29,6 procent (+4,4 p.p. t/t), odsetek graczy oczekujących trendu spadkowego poszedł w dół o 5,4 p.p. t/t do poziomu 33,9 procent, a inwestorzy nastawieni neutralnie mają udział 36,6 procent (+1,2 p.p. t/t).

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 15.12.2021 - 22.12.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII

 

Indeks Fear & Gread według stanu na dzień 23 grudnia notuje 40 pkt, co oznacza, że wśród inwestorów panuje strach. W stosunku do danych sprzed tygodnia jest to wzrost o 9 pkt, natomiast w skali miesiąca spadek o 24 pkt.

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie