Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Instal Kraków. Sytuacja na rynku mieszkaniowym głównym czynnikiem wzrostu wyników

Skomentuj artykuł

W dniu 17 listopada na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z zarządem Instal Kraków w składzie: Piotr Juszczyk – Prezes Zarządu, Małgorzata Kozioł – Członek Zarządu i Dyrektor Pionu Prawnego oraz Rafał Rajtar – Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy. Inwestorzy podczas dyskusji zadawali pytania dotyczące wyników spółki po trzech kwartałach 2021 roku, a także wpływu sytuacji gospodarczej w Polsce oraz pandemii COVID-19 na firmę. Poruszono również temat projektów inwestycyjnych spółki, jej portfela zamówień, a także dywidendy.

Wyniki po trzech kwartałach 2021 roku

W ocenie zarządu wyniki spółki są bardzo dobre. Uzupełniono również, że spółka wypracowała 14,4 procent marży EBITDA, co przełożyło się na 24,9 mln zł zysku operacyjnego (+85,6 procent rdr). Zysk netto wzrósł o 81 procent rdr, do 19,8 mln zł.

 

- Głównym czynnikiem była bardzo dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym, która przełożyła się na duży popyt na oferowane w pierwszym półroczu przez spółkę mieszkania w inwestycji Osiedle Podgaje w Krakowie, przy jednoczesnym dokonaniu przez spółkę w ślad za trendem rynkowym podwyżek cen lokali mieszkalnych - komentował zarząd Instal Kraków.

 

Wspomniano również o przychodach w segmencie zagranicznym, które stanowią po trzech kwartałach 2021 roku około 20 procent przychodów ogółem, a ich źródłem jest rynek niemiecki.

 

W kwestii opublikowanego ostatnio sprawozdania finansowego inwestorzy pytali również o sprawę wyceny nieruchomości inwestycyjnych.

 

- Przeszacowanie aktywów trwałych było dokonane na nieruchomościach likwidowanego zakładu produkcyjnego w Krakowie w związku z przeznaczeniem ich pod najem i zakwalifikowaniem ich do nieruchomości inwestycyjnych zgodnie z MSR 40 - wytłumaczył zarząd.

 

Rozwijając temat likwidacji zakładu produkcyjnego w Krakowie, inwestorzy pytali o koszty tego przedsięwzięcia, na co odpowiedziano: Przewidujemy, że wszystkie koszty dotyczące likwidacji Zakładu Produkcji Przemysłowej w Krakowie wyniosą do 1 mln zł i w całości obciążą 2021 rok.

Wpływ sytuacji gospodarczej

- Spółka doświadcza negatywnych skutków wysokiej inflacji, podobnie jak cały rynek. W trzech kwartałach poziom ten nie odbił się negatywnie na wynikach. Z drugiej strony wpłynęła ona pozytywnie na koniunkturę na rynku mieszkaniowym. Obecnie przyglądamy się rynkowi jak będzie kształtował się popyt w związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów hipotecznych. Inwestycja w mieszkania jest ciągle bardzo atrakcyjna pozwalającą uciec przed galopującą inflacją - poinformował zarząd.

 

Dodano również, że firma w związku z istniejącą inflacją odczuwa presję płacową oraz presję związaną ze wzrostem cen surowców. 

 

- Gwałtowny wzrost cen surowców nie wpłynął negatywnie na wyniki w trzech kwartałach 2021 roku. Niemniej jednak dalszy wzrost cen może mieć taki wpływ w przyszłości. Spółka uwzględnia przewidywany wzrost cen w swoich ofertach, cenach oferowanych mieszkań i umowach z podwykonawcami. Dokładamy możliwych starań, aby w umowach z inwestorami znalazły się klauzule waloryzacyjne. W segmencie deweloperskim staramy się zaliczkować materiały budowlane, aby umożliwić ich wcześniejszy zakup i zabezpieczyć cenę  - podano.

Pandemia COVID-19

Przedstawiciele Instal Kraków na pytanie o stosowanie narzędzi pomocowych oferowanych przez rząd w związku z pandemią COVID-19 odpowiedział, że spółka z nich nie korzystała, ponieważ nie spełniała kryteriów jej przyznania. Odczuła jednak przejściowy niedobór pracowników w segmencie zagranicznym, jednakże obecnie ze względu na program szczepień nie ocenia tego zagrożenia jako istotne.

Portfel zamówień 

Poruszono również kwestię portfela zamówień spółki.

 

- W działalności spółki portfel zamówień jest istotny przede wszystkim w segmencie budowlano-montażowym. Poziom wypełnienia portfela nie odbiega od poziomów portfela w analogicznych okresach dwóch ostatnich lat i tym samym pozwala przyjąć na dzień dzisiejszy, możliwość uzyskania porównywalnych wartości w 2022 roku. Cykle realizacyjne w kontraktowanych przez spółkę pracach co do zasady nie przekraczają dwóch lat - odpowiedział zarząd. 

 

Część dyskusji dotyczyła również działalności deweloperskiej Instal Kraków, która jako segment generuje w spółce największe zyski.

 

- Spółka poszukuje na bieżąco nowych gruntów obecnie zarówno w Krakowie jak i innych lokalizacjach i nie wyklucza wydatkowania nawet istotnych kwot w przypadku możliwości zakupu atrakcyjnej nieruchomości - mówił zarząd Instal Kraków.

 

Na pytanie dotyczące inwestycji przy ulicy Mierzeji Wiślanej, która według zarządu jest kluczowym projektem firmy odpowiedziano: W aktualnie realizowanym pierwszym etapie, w budowie jest 138 lokali mieszkalnych (około 5500 PUM). W zakresie kolejnych etapów trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z tym podanie ostatecznych wiarygodnych danych będzie możliwe po wydaniu tej decyzji. W pozostałych etapach przewidujemy około 700 lokali mieszkalnych. Zakładamy, że osiągane rentowności nie powinny odbiegać od dotychczas wypracowanych.

Dywidenda

Od jakich czynników i wartości zarząd uzależnia wypłatę dywidendy za 2021 rok? - pytał inwestor.

 

- Głównymi czynnikami zawsze uwzględnionymi przez zarząd przy podejmowaniu decyzji, co do rekomendacji o wypłacie dywidendy jest: poziom osiągniętego zysku, płynność finansowa i planowane inwestycje. Zarząd, co do zasady stara się rekomendować wypłatę dywidendy. Ostateczna decyzja w tym zakresie należy do akcjonariuszy - odpowiedział zarząd Instal Kraków.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie