Chat with us, powered by LiveChat

Czym są REITy i jak w nie inwestować?

Skomentuj artykuł
Obraz Tumisu z Pixabay

Nie od dzisiaj wiadomo, że inwestowanie w nieruchomości to jedna z najbezpieczniejszych metod na pomnażanie swojego majątku. Wymaga ona jednak sporej wiedzy prawnej i zdolności do wyszukiwania okazji, nakładając jednocześnie na inwestora całą masę dodatkowych formalności. Na szczęście istnieje pewna możliwość, która łączy bezpieczeństwo oferowane przez rynek nieruchomości z wygodą kupowania akcji spółek giełdowych. Są nią fundusze REIT, o których dzisiaj będziesz mógł dowiedzieć się nieco więcej.

Co to jest REIT i co ma wspólnego z rynkiem nieruchomości?

Wiele osób zastanawia się, czym są REITy? Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ na polskim rynku obecnie nie występuje. Możliwe jest jedynie inwestowanie w zagraniczne REITy. Zatem co dokładnie kryje się pod tym pojęciem?


REIT (Real Estate Investment Trust) wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, w których to cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to specjalny rodzaj funduszu, którego celem jest inwestowanie w nieruchomości. Mogą to być zarówno grunty, budynki mieszkalne lub usługowe, jak i znajdująca się na nich infrastruktura, która będzie następnie wynajmowana lub sprzedawana klientom. Ich dodatkową zaletą jest efektywność podatkowa – np. amerykańskie fundusze REIT nie płacą podatku CIT w przypadku wypłaty co najmniej 90% zysku netto w postaci dywidendy.

 

REIT odpowiada także za obsługę oraz zarządzanie nieruchomościami, biorąc na siebie wszelkie kwestie prawne. Dzięki temu inwestor nabywający jednostki uczestnictwa może cieszyć się całkowicie pasywną inwestycją, która ze względu na charakterystykę rynku nieruchomości generuje stały i relatywnie przewidywalny strumień dochodu.

 

Co ciekawe, fundusze REIT mogą być bardzo dobrą alternatywą dla alokowania kapitału na rynkach nieruchomości. W szczególności dotyczy to klasycznych inwestycji, których celem jest zakup budynku z myślą o późniejszym wynajmowaniu go.


Oprócz wymienionych wyżej zalet zakup REITu umożliwia także inwestorom wejście na rynki, które normalnie są dla nich całkowicie niedostępne.


Dobrym przykładem może być REIT Public Storage ($PSA), który zajmuje się nabywaniem, budowaniem oraz obsługą popularnych w Stanach Zjednoczonych przestrzeni magazynowych. Ze względu na wysoką kapitałochłonność tego biznesu, inwestor indywidualny praktycznie nie byłby w stanie samodzielnie zrealizować takiej inwestycji.

 

Kolejnymi ciekawymi funduszami REIT są American Tower Corp ($AMT) oraz Crown Castle International ($CCI) skupiające swoją działalność na wynajmowaniu i obsłudze masztów telekomunikacyjnych, a także sieci światłowodowych. Z tej infrastruktury korzysta praktycznie każdy Amerykanin, co umożliwia tym REITom generowanie relatywnie wysokich zysków.

Status prawny REIT w Polsce

Na chwilę obecną fundusze REIT pozostają w Polsce nieuregulowane. Zgłoszonych zostało kilka projektów ustaw, ale niestety pomimo ogromnego entuzjazmu ze strony inwestorów żaden z nich nie został jeszcze przyjęty.
Można natomiast swobodnie kupować, sprzedawać oraz otrzymywać dywidendy z zagranicznych REITów kupowanych na dostępnych w Polsce platformach maklerskich (m.in. DM BOŚ, XTB i mBank).


Kolejną metodą na inwestowanie w tę klasę instrumentów są ETFy mające w swoim portfelu spółki z sektora nieruchomości lub inne fundusze REIT. Ze względu na zawarte w nich szerokie spektrum podmiotów zapewniają one wysoką dywersyfikację.

W jaki sposób można zarobić na zakupie REITu?

W przypadku inwestowania w REIT podstawowym źródłem zarobku jest uczestnictwo w zyskach generowanych przez fundusz. Lwia część dochodów (nawet ponad 90%) wypłacana jest w formie dywidendy uprawnionym posiadaczom jednostek uczestnictwa, podczas gdy reszta profitów służy do pokrywania kosztów obsługi posiadanych nieruchomości oraz finansowania zakupu kolejnych aktywów.


Fundusze REIT podobnie do tradycyjnych akcji spółek giełdowych pozwalają także zarobić na samym wzroście wartości jednostki uczestnictwa. W celu zrealizowania zysków wystarczy tylko sprzedaż swój udział na wolnym rynku. Niestety traci się wtedy jednak możliwość uczestniczenia w podziale zysków generowanych przez REIT. Tutaj też należy wspomnieć o kolejnej różnicy do tradycyjnych nieruchomości – kursy REITów na giełdach są bardzo zmiennie i pod kątem ryzyka bliżej im do akcji.

Jak inwestować w REIT?

Ze względu na specyfikę rynku nieruchomości, inwestor nabywający fundusze REIT powinien skupiać się raczej na długim horyzoncie czasowym. Dzięki temu będzie mógł on cieszyć się stałym napływem dywidend wypłacanych w regularnych odstępach, dywersyfikując jednocześnie swój portfel. Może to też być ciekawa alternatywa dla osób, których nie stać na zakup mieszkania na wynajem.


Śledź również inne poradniki tworzone przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, by dowiedzieć się więcej na temat różnych metod inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie