Chat with us, powered by LiveChat

Czym jest inwestowanie dywidendowe?

Skomentuj artykuł
Obraz Edar z Pixabay

Inwestowanie na giełdzie nie jedno ma imię. Jedną z najpopularniejszych strategii pomnażania swoich oszczędności na giełdowym parkiecie jest kupowanie akcji spółek dywidendowych. To wszystkie te firmy, które dzielą się swoimi zyskami z akcjonariuszami. Jakie zalety ma ta strategia? Które spółki notowane na GPW wypłacają dywidendy? Sprawdź nasz przewodnik po inwestowaniu w dywidendy.

Co to jest dywidenda?

W wielkim skrócie, dywidenda to część zysku spółki, którą firma wypłaca się właścicielom spółki. O jej wysokości decyduje uchwała zgromadzenia wspólników lub uchwała przyjęta podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Wysokość wypłaconej dywidendy uzależniona jest od liczby posiadanych akcji lub udziałów, ponieważ spółki przeliczają wysokość wypłaty na pojedynczą akcję lub udział. Przykładowo, jeśli dywidenda na jedną akcję wynosi 2 złote, a inwestor ma w portfelu 100 akcji, to otrzyma kwotę 200 złotych.


Wyróżnia się kilka rodzajów dywidendy. Najpopularniejszym z nich jest dywidenda gotówkowa, czyli wypłacana w walucie krajowej. Określona kwota, trafia ustalonego dnia roku na konto inwestora.


Innymi formami dywidendy są wypłaty w formie akcji oraz w postaci aktywów. W pierwszym wariancie inwestor otrzymuje dodatkowe akcje spółki, a w drugim wytwarzane przez nią produkty np. węgiel.


Większość spółek dywidendowych notowanych na polskiej giełdzie wypłaca dywidendy raz w roku. Nie jest to jednak regułą na świecie, gdzie częściej funkcjonują spółki, które wypłacają akcjonariuszom część zysków raz na pół roku lub kwartalnie.
Rozstrzygając, co to jest dywidenda, warto poznać jeszcze dwa pojęcia. Dzień dywidendy to data, w którym spółka ustala prawo do otrzymania wynagrodzenia dla akcjonariuszy posiadający w danym dniu jej akcje, natomiast dzień wypłaty dywidendy to termin, w którym pieniądze zostaną rzeczywiście wypłacone.


Dopiero zaczynasz przygodę z inwestowaniem w spółki dywidendowe? Koniecznie przeczytaj artykuł na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych: Pierwsze kroki inwestora na giełdzie - od czego zacząć?

Inwestowanie dywidendowe

Zarabianie na spółkach dywidendowych to popularna strategia, stosowana przez wielu inwestorów. W praktyce polega na zakupie akcji danej spółki, a następnie czerpaniu korzyści z wypłacanych dywidend. Wygenerowane w ten sposób przychody można przeznaczyć na:

 • zakup większej ilości akcji spółki, aby kolejna dywidenda była jeszcze większa;
 • kupno akcji innej firmy, niekoniecznie dywidendowej;
 • budowę poduszki finansowej;
 • przyjemności.

 

Inwestowanie w spółki dywidendowe wcale nie jest tak prostym zadaniem, jak mogłoby się to wydawać. Kluczem jest wybór odpowiednich spółek, które oferują stałe lub rosnące dywidendy. W tym celu warto sprawdzić historyczne dane dotyczące spółki, aby zweryfikować, jak kształtował się ich poziom wypłacanych dywidend na przestrzeni ostatnich kilku lat.


Warto również pamiętać, że nie każda spółka wypłaca dywidendy. Nie zrobią tego przede wszystkim te firmy, które notują straty finansowe. Z dzielenia się zyskami rezygnują również spółki o wysokim tempie rozwoju. Generowane zyski przeznaczają one na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, np. spółki technologiczne.


Zanim więc zdecydujesz się na zakup akcji danej spółki, z myślą o wypłacie dywidendy, sprawdź, czy jest w ogóle szansa na uzyskanie zysków z tego tytułu.

Inwestowanie w dywidendy – zalety i wady

Inwestowanie dywidendowe, jak każda inna forma inwestowania, ma swoje wady i zalety. Oto najważniejsze z nich.


Zalety inwestowania w spółki dywidendowe

 

 • Pasywny dochód – dobrze skonstruowany portfel spółek dywidendowych może po kilku latach stać się portfelem rentierskim.
 • Możliwość reinwestowania kapitału z dywidend regularnie otrzymywane środki z dywidend możesz inwestować w zakup kolejnych akcji, powiększając swój portfel inwestycyjny.
 • Zabezpiecz się przed inflacją dobierając odpowiednie spółki możesz chronić swoje oszczędności przed skutkami inflacji. Kluczem jest dobór firm, które w prosty sposób mogą podnosić ceny produktów i usług, nie tracąc przy tym zysków.
 • Umiarkowane ryzyko inwestycyjne spółki dywidendowe charakteryzują się mniejszym ryzykiem bankructwa, ponieważ z reguły generują one zyski.
 • Psychologia – jeśli otrzymujemy dochody z naszej inwestycji to nawet mimo przejściowej straty „papierowej” na walorach możemy wytrzymać z nią dłużej.

 

Wady inwestowania w spółki dywidendowe

 

 • Możliwa mniejsza stopa zwrotu wybór spółek dywidendowych często oznacza rezygnację z zakupu akcji spółek wzrostowych. W dłuższej perspektywie może to oznaczać mniejszą stopę zwrotu.
 • Inwestycja długoterminowa inwestorzy nastawieni na szybkie zyski powinni zrezygnować ze strategii skupowania akcji spółek z dywidendami. Wymaga ona dużo cierpliwości, pewnej automatyzacji i konsekwencji. Tylko wtedy pozwoli zarobić w dłuższej perspektywie.
 • Podatek od dywidend – wartość dywidendy jest w całości „odcinana” od kursu akcji, a na konto inwestora trafia dywidenda pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, co oznacza, że inwestowanie w dywidendy jest nieoptymalne podatkowo.

Spółki dywidendowe na GPW

Każdego roku 120-130 spółek notowanych na GPW wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom. Ich listę można bez trudu znaleźć w internecie. Dodatkowo na GPW powstał indeks WIGdiv, zrzeszający spółki, które na przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. W tym zestawieniu są między innymi Asseco, PGNiG czy Orlen.


To nie koniec. Sprawdź cały cykl SII edukacyjnych materiałów o inwestowaniu.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie