×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Oferta publiczna Advanced Graphene Products S.A. – grafen w drodze na NewConnect

Advanced Graphene Products (AGP) to innowacyjna spółka, która zajmuje się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Emitent posiada własny zakład produkcyjny z reaktorem do produkcji grafenu oraz nowoczesne laboratorium. Strategia Spółki zakłada w przeciągu od 3 do 5 lat pełną komercjalizację przemysłową 2-3 projektów z dziedzin takich jak kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty do druku 3d, pokrycia antykorozyjne, czy oleje silnikowe.

O Spółce

Advanced Graphene Products zajmuje się produkcją grafenu i rozwojem jego zastosowań. Spółka dostarcza grafen w każdej do tej pory odkrytej postaci: płatkowej oraz powierzchniowej. Obecnie Emitent zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem grafenu płatkowego, który aktualnie jest powszechniej komercjalizowany do zastosowań w wielu branżach, pozwalając niewielkim kosztem istotnie zwiększyć parametry mechaniczne produktów. AGP opracowała także unikalną na skalę globalną metodę produkcji wielkopowierzchniowego grafenu HSMG (High Strength Metallurgical Graphene), która posiada ochronę patentową na terenie USA i UE. Jest to nowatorskie rozwiązanie produkcyjne, które polega na kontrolowanym wzroście grafenu na matrycy z ciekłego metalu. Pierwsza komercyjna sprzedaż grafenu HSMG odbyła się w 2015 roku.

 

Ponadto, w ramach swojej działalności Spółka opracowuje i uzyskuje ochronę patentową dla swoich technologii wytwarzania półproduktów na bazie grafenu. Aktualnie AGP posiada 5 zarejestrowanych patentów oraz 7 zgłoszeń patentowych.

 

Model biznesowy Spółki zakłada prowadzenie większości prac badawczo-rozwojowych we współpracy z partnerami komercyjnymi w zakresie opracowywania kolejnych aplikacji dla grafenu. Spółka określając zapotrzebowanie na produkty grafenowe stosuje tzw. podejście „market pull” polegające na dostarczaniu rozwiązań rzeczywiście oczekiwanych przez biznes. W pierwszym etapie Emitent identyfikuje branże o największym potencjale aplikacyjnym pod kątem wartości dodanej wynikającej z wykorzystania grafenu (analiza technologiczna). Następnie Spółka identyfikuje potencjalnych partnerów biznesowych w wyselekcjonowanych branżach zainteresowanych podjęciem współpracy i nawiązuje kontakt z ich działami R&D celem wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do potwierdzenia zasadności zastosowania w produktach danego podmiotu (partnera) zidentyfikowanej potrzeby zastosowania produktów lub technologii Spółki.

 

W 2016 roku Spółka podjęła pierwszą współpracę komercyjną z firmą Engineo w zakresie zastosowania grafenu w kompozytach węglowych stosowanych np. w ramach rowerowych. Obecnie aplikacja jest na etapie wdrażania w rowerach marki Kross, a pilotażowa komercjalizacja tego rozwiązania planowana jest już na II połowę 2021 roku. Ponadto, pod koniec kwietnia br. AGP zwarła z Engineo umowę ramową, na podstawie której zostaną określone dalsze zasady i warunki sprzedaży na rzecz tej firmy grafenu wytwarzanego przez AGP.

 

Produkcja grafenu wytwarzanego przez AGP odbywa się w Zielonej Górze w halach Spółki o łącznej powierzchni produkcyjnej 450 m2. Dodatkowo Spółka dysponuje powierzchnią biurową (350 m2). AGP jest w końcowej fazie inwestycji w zwiększenie posiadanych mocy produkcyjnych pod etap komercjalizacji pilotażowej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to druga połowa 2021 roku. Roczne moce produkcyjne Spółki, w trybie jednozmianowym, po zakończeniu inwestycji mają przedstawiać się następująco:

 

 • 100 kg grafenu płatkowego (metodą eksfoliacji),
 • 160 tys. litrów dyspersji grafenu,
 • 100 ton filamentu 3d rocznie,
 • 150 m2 grafenu powierzchniowego HSMG.

 

Głównymi obszarami zastosowań grafenu płatkowego wytwarzanego przez AGP są kompozyty węglowe, żywice epoksydowe, filamenty 3d, farby, powłoki antykorozyjne, czy masterbatche.


Wykorzystanie technologii HSMG do produkcji grafenu powierzchniowego zapewnia uzyskanie jego najlepszych parametrów jakościowych, dzięki czemu może być on wykorzystywany w najbardziej wymagających zastosowaniach np. elektronice, w tym w: mikroprocesorach, sensorach i tranzystorach. Emitent oczekuje, iż w najbliższych latach większość generowanych przychodów ze sprzedaży będzie wynikiem rynkowych zastosowań grafenu płatkowego, który przy dzisiejszej technologii ma szersze spektrum aplikacji komercyjnych. Spółka przewiduje, że ten trend w kolejnych latach będzie się zmieniał na rzecz grafenu powierzchniowego, co pozwoli AGP na dynamiczniejsze zwiększenie udziału w rynku.

 

Rodzaje grafenu

 

Źródło: Emitent

 

AGP posiada także zaangażowaną operacyjnie radę naukową, której członkowie są ekspertami w dziedzinie wytwarzania grafenu. W skład rady wchodzą: Profesor Piotr Kula oraz Profesor Łukasz Kaczmarek. Profesor Piotr Kula, wieloletni (1998-2019) dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej na Politechnice Łódzkiej, jest jednym z głównych twórców technologii wytwarzania grafenu HSMG. Profesor Łukasz Kaczmarek jest prodziekanem Politechniki Łódzkiej oraz kierownikiem Zakładu Inżynierii Kosmicznej i Materiałów Funkcjonalnych.

Informacje o ofercie publicznej

Oferta publiczna Advanced Graphene Products S.A. obejmuje 817.750 akcji nowej emisji. Przy cenie maksymalnej ustalonej na poziomie 10,00 zł daje to wartość maksymalną oferty na poziomie blisko 8,2 mln zł brutto, a zakładając, że przydzielone zostaną wszystkie akcje nowej emisji, wycena Spółki na potrzeby oferty publicznej sięga 49,9 mln zł.

Zapisy na akcje Advanced Graphene Products S.A. w ofercie publicznej w Transzy Małych Inwestorów składać można do 24 maja 2021 roku, zaś od 26 do 28 maja w Transzy Dużych Inwestorów. Przydział akcji ma nastąpić do dnia 1 czerwca 2021 roku. Akcje Emitenta będą notowane na rynku NewConnect.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie akcji Advanced Graphene Products S.A. jest Memorandum Informacyjne wraz z komunikatami aktualizującymi oraz ewentualnymi suplementami dostępne na stronie internetowej Emitenta www.advancedgrapheneproducts.com/oferta-publiczna/

Rynek grafenu

Grafen jest materiałem, który dobrze przewodzi prąd i ciepło, jest transparentny, elastyczny i wytrzymały. Może być stosowany zarówno do polepszenia własności już istniejących produktów ,jak i wykorzystany do stworzenia nowych, innowacyjnych technologii. Powoduje to, że znajduje zastosowanie w wielu obszarach, co podsumowuje poniższa grafika.

 

Obszary wykorzystania grafenu

 

Źródło: Emitent

Według raportu firmy Grand View Research “Nanomaterials Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (Carbon Nanotubes, Titanium Dioxide), By Application (Medical, Electronics, Paints & Coatings), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027” rynek nanomateriałów już w 2019 roku był warty 8,5 mld dolarów, a w 2027 roku według tych samych szacunków osiągnie wartość 22,9 mld dolarów. Autorzy raportu prognozują, że wśród wszystkich nanomateriałów to grafen będzie najszybciej rozwijającym się produktem w analizowanym okresie, co przypisywane jest ciągłym wzrostom jego możliwych aplikacji.

 

Według szacunków zawartych w raporcie firmy Allied Market Research “Graphene Market by Type (Mono-layer & Bi-layer Graphene, Few Layer Graphene, Graphene Oxide, and Graphene Nano Platelets), and Application (RFID, Composites, Sensors, Research & Development, Energy storage, Functional ink, and Polymer additives, Tire, Coatings, and Others): Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2020–2027” skupiającym się na rynku grafenu, w latach 2020-2027 średnioroczna dynamika wzrostu rynku grafenu osiągnie poziom 40,2%, z 88 mln dolarów w 2019 do 877 mln dolarów w 2027 roku.

 

AGP – status prac bieżących pól aplikacyjnych

 

Źródło: Emitent

 

Spółka posiada obecnie 8 partnerów komercyjnych, z którymi współpracuje nad 6 aplikacjami grafenu (m.in. w obszarach kompozytów węglowych, polimerów i filamentów do druku 3D, pokryć antykorozyjnych).

 

Emitent oczekuje, że przychody od startu pełnego pilotażu produktów w ciągu 12 miesięcy mogą wynieść od 11 do 14 mln zł. W zależności od produktu marża brutto na sprzedaży może oscylować pomiędzy 35% a 50%. Emitent oczekuje, że może wypracować około 2-5 mln zł zysku EBITDA.

 

Według szacunków Zarządu, przy pełnej komercjalizacji przemysłowej, każde z zastosowań grafenu, nad którymi obecnie pracuje Spółka ma potencjał sprzedażowy o średniej wartości około 35 mln zł. Emitent zakłada pełne powodzenie przynajmniej 2-3 spośród prowadzonych 6 projektów.

 

AGP – szacowany potencjał sprzedaży

 

Źródło: Emitent

Wyniki finansowe

Poniżej przedstawiamy wybrane dane finansowe Emitenta za 2019 i 2020 rok.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

2019

2020

Przychody ze sprzedaży

679

297

Wynik ze sprzedaży

-755

-979

Wynik operacyjny

-467

-785

Wynik brutto

-500

-876

Wynik netto

-500

-876

EBITDA

-326

-575

Źródło: Emitent

 

Na obecnym etapie AGP generuje przychody głównie ze sprzedaży grafenu na potrzeby badawcze oraz z działalności usługowej B+R. W 2020 roku obniżce r/r uległy przychody, co było głównie efektem skutków pandemii koronawirusa. Wynik na sprzedaży uwzględnia koszty projektów B+R (wykazywane w OPEX), ale nie uwzględnia ich częściowego zwrotu w postaci dotacji, które są wykazywane w pozostałych przychodach operacyjnych. Emitent zakończył 2020 rok ze stratą netto na poziomie 575 tys. zł, jednak na obecnym etapie rozwoju Spółki wykazywane straty nie powinny dziwić.

 

Działalność Emitenta finansowana jest z kapitału własnego, grantów NCBR, środków pieniężnych wypracowanych przez Spółkę ze sprzedaży oraz z kapitału dłużnego. Do 2020 roku Spółka pozyskała łącznie 16,3 mln zł. Proporcje zainwestowanego kapitału rozkładały się następująco:

 • środki od założycieli – około 4,0 mln zł,
 • środki od inwestorów finansowych – podwyższenie kapitału w 2019 roku na kwotę około 2,0 mln (przy wycenie 27 mln zł post-money),
 • środki nierozwadniające (granty) – około 7,4 mln zł,
 • w tym okresie Spółka wypracowała środki z działalności operacyjnej w wysokości około 1,5 mln zł,
 • Spółka finansowała się również kapitałem dłużnym, zobowiązania finansowe na dzień 31.12.2020 roku wynoszą około 1,4 mln zł.

 

Na Datę Memorandum Spółka jest w trakcie podpisywania z NCBR umowy dofinansowania projektu: „Wytwarzanie nanofunkcjonalnych dyspersji na bazie struktur węglowych” o łącznej wartości 4,3 mln zł, z czego kwota dofinansowania wynosić będzie 3,3 mln zł.

Strategia i perspektywy rozwoju

Strategia rozwoju Emitenta opiera się na dwóch filarach:

 1. produkcja i sprzedaż grafenu,
 2. opracowywanie i uzyskanie ochrony patentowej technologii wytwarzania półproduktów na bazie grafenu, znajdujących zastosowanie przy wytwarzaniu wielu znanych produktów ulepszając ich właściwości (jak np. karbonowa rama rowerowa, polipropylen, filamenty 3d, czy pokrycia antykorozyjne).

 

Cele strategiczne AGP na 2021 rok są następujące:

 • pięciokrotny wzrost mocy produkcyjnych oraz pierwsze pilotażowe komercjalizacje opracowanych przez AGP aplikacji, które pozwolą na osiągnięcie małych kilku milionów złotych przychodów,
 • osiągnięcie małych kilku milionów przychodu ze sprzedaży (za pełne 12 miesięcy produkcji 11-14 mln zł, szacunek przychodów dokonany został na podstawie obecnie zawartych oraz negocjowanych przez Spółkę kontraktów),
 • dalsza kontynuacja prac badawczo-rozwojowych.

 

Celem strategii rozwoju Spółki na lata 2022-2024 jest pierwsze pełne przemysłowe i komercjalizacyjne wdrożenie opracowanych przez AGP aplikacji grafenu. Według szacunków Zarządu opracowanych na Datę Memorandum przy pełnej komercjalizacji przemysłowej, każde z zastosowań grafenu, nad którymi pracuje Spółka ma potencjał sprzedażowy średnio około 35 mln zł. Celem strategicznym Zarządu jest doprowadzenie do wielkoskalowego wdrożenia przynajmniej 2-3 projektów w ciągu 5 lat, przy zachowaniu marży EBITDA na poziomie około 30%.

 

Emitent pracuje obecnie nad 8 polami aplikacyjnymi, z czego dwa są dopiero na początkowym etapie badań podstawowych. W 5 obszarach Emitent widzi szansę na pilotażową komercjalizację w 2021 roku.

 

Aktualizacja w dn. 11.05.2021

--

Niniejszy artykuł stanowi wyłącznie materiał prasowy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), w szczególności niniejszy artykuł nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych lub jakiejkolwiek innej formy oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.