Chat with us, powered by LiveChat

Wciąż wysoki poziom optymizmu wśród inwestorów

Skomentuj artykuł

 Ostatni odczyt indeksu INI przyniósł w stosunku do poprzedniego tygodnia 4,3% wzrost odsetka optymistów (do poziomu 48,5%) przy jednoczesnym 4% przyroście odsetka pesymistów. W USA doszło z kolei do nieznacznego ostudzenia euforii, a odsetek tamtejszych byków spadł o 3,1% do 53,8% i wciąż pozostawał na bardzo wysokim poziomie.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

Zgodnie z najnowszym odczytem nastrojów inwestorów udział byków wzrósł t/t o 4,3 p.p., do 48,5%. Wzrost nastąpił także po stronie pesymistów, których udział t/t podwyższył się o 4,0 p.p., do 29,4%%. Inwestorzy neutralnie nastawieni do rynku zmniejszyli swój udział t/t aż o 8,3 p.p., tj. do 22,1%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

48,5%

Zmiana t/t: 4,3 p.p.

 

 

Neutralni

22,1%

Zmiana t/t: -8,3 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

29,4%

Zmiana t/t: 4,0 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 8.04-15.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Bieżący tydzień nie przyniósł zauważalnych zmian indeksu INI. Najnowszy odczyt wyniósł 19 punktów, co oznacza zwyżkę w stosunku do poprzedniego tygodnia o zaledwie 0,2 p.p.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wyniki ankiety w USA przyniosły ostudzenie ubiegłotygodniowych euforycznych nastrojów tamtejszych uczestników rynku. Niemniej optymizm wciąż pozostaje bardzo wysoki. Byki wciąż są bowiem w USA w zdecydowanej większości, a ich udział  wyniósł 53,8% spadając t/t o 3,1 p.p. Udział niedźwiedzi wzrósł z kolei t/t o 4,2 p.p. do poziomu 24,6%. Inwestorzy neutralnie nastawieni do rynku stanowili 21,6% ankietowanych, co stanowiło spadek t/t o 1,1 p.p.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 07.04-14.04.2021. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie