Chat with us, powered by LiveChat

Debiut funduszu typu ETF w Polsce na indeks S&P500 NTR

Skomentuj artykuł
© peshkov - stock.adobe.com

Na Głównym Rynku GPW zadebiutował dziś fundusz Beta ETF na indeks S&P 500 NTR – BETA ETF S&P 500 PLN Hedged. Emisję funduszu ETF w Polsce przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem produktu Beta Securities Poland.

 

- W Stanach Zjednoczonych już ponad połowa aktywów funduszy akcyjnych jest ulokowana w funduszach typu ETF. Również w Europie i Azji ten typ produktu zdobywa coraz większą popularność ze względu na swoją przejrzystość, niskie koszty oraz możliwość obrotu na giełdach. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać tytułu uczestnictwa ETF tak samo jak akcje. W przypadku ETF na indeks S&P 500 zyskują w jednym produkcie ekspozycję na pięćset największych amerykańskich przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki. Największymi spółkami w tym indeksie są spółki nowej ekonomii, takie jak Apple, Microsoft, Amazon czy Facebook, ale też sektory tradycyjne mają w nim mocne miejsce. Fundusz BETA ETF S&P 500 ma wbudowane dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym, co w mojej ocenie czyni go bardziej bezpiecznym dla polskich inwestorów indywidualnych – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

 

S&P500 to indeks obejmujący największe spółki ze wszystkich amerykańskich giełd, jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich indeksów akcyjnych dużych spółek. Indeks został utworzony w 1957 roku, jest pierwszym amerykańskim indeksem ważonym kapitalizacją -odzwierciedla 83% całkowitej kapitalizacji rynku akcji w USA (źródło: Bloomberg). ETF S&P 500 jest zabezpieczony ryzyka walutowego, co oznacza, że wahania kursu złotego do waluty kraju pochodzenia indeksu (w tym przypadku USD) nie mają wpływu na wartość inwestycji.

 

- Zgodnie z zapowiedzią wprowadzamy dziś na warszawski parkiet kolejny ETF odwzorowujący indeks amerykański. Tym razem jest to chyba najsłynniejszy indeks świata - S&P500, który skupia 500 największych firm, których kapitalizacja stanowi ponad 80% całego amerykańskiego rynku. Beta ETF S&P500 NTR PLN-Hedged tak jak ETF na indeks Nasdaq100 NTR, zabezpiecza inwestorów przed ryzykiem walutowym i odwzorowuje indeks powiększony o dywidendy netto – powiedział Robert Sochacki, Członek Zarządu Beta Securities Poland i członek Rady Nadzorczej Agiofunds TFI.

 

Dużą szansę na zainteresowanie inwestorów nowym produktem ETF w Polsce widzi także Radosław Olszewski, Prezes DM BOŚ.

 

- Debiut Beta ETF na S&P500 NTR potwierdza rosnące zainteresowanie i zapotrzebowanie rynku na instrumenty typu ETF. Najnowszy, pozwoli inwestorom otwierać pozycje na skupiającym uwagę inwestorów rynku amerykańskim. A wszystko to w ramach rachunku maklerskiego i bez ryzyka walutowego. Cieszę się z rozwoju palety instrumentów ETF dostępnych dla rodzimych inwestorów, którzy otrzymują do dyspozycji coraz ciekawsze produkty do inwestowania - mówi Radosław Olszewski, Prezes DM BOŚ.

 

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu Regulaminu Giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

 

Więcej informacji o Beta ETF na stronach: www.gpw.pl, www.agiofunds.pl oraz www.bossa.pl

 

 

Komentarz SII: Na GPW jest już notowany od wielu lat ETF na indeks S&P500 od firmy Lyxor. Nie ma on zabezpieczenia walutowego (jest notowany w EUR, przez co ma dużo niższą opłatę za zarządzanie - tylko 0,09%) oraz jest typu dystrybującego dywidendy.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie