Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Wistil SA - Zarząd i Rada Nadzorcza zarobiła w 2007 r. 19,4 mln zł przy skonsolidowanej stracie 17,7 mln zł

    Szanowni Państwo,


    w związku z treścią raportów finansowych publicznej spółki akcyjnej Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca uwagę na możliwość działania na szkodę ww. Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej.


    W latach 2004 - 2007 koszty wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej przekroczyły 80 mln złotych, podczas gdy w tym samym okresie Spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie nieznacznie przekraczającym 3 mln złotych.


    W 2007 r. osiągnięta została rekordowa strata w wysokości 17,7 mln złotych na poziomie skonsolidowanego zysku netto. W tymże roku koszty wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyniosły 19,4 mln złotych. Rzeczywisty zysk wypracowany przez Spółkę został więc w całości przeznaczony na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej.


    Zwracamy uwagę, że ww. koszty wynagrodzenia dla kadry zarządzającej w Wistilu ustalone są na jednym z najwyższych poziomów ze wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


    Pomimo słabej kondycji Spółki, przez wiele lat nie podjęte zostały żadne działania w celu uzdrowienia opisywanej sytuacji. W ostatnim czasie, podczas odbywających się WZA, podejmowane były jedynie uchwały wynikające z obowiązujących regulacji, tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


    Nieproporcjonalnie duże wynagrodzenie, znacznie przekraczające kapitalizację Wistilu, wypłacane dominującym akcjonariuszom (zasiadającym we władzach Spółki), można interpretować jako ukrytą formę dywidendy, formalnie nie uchwalanej przez ostatnie lata. Zaistniała sytuacja jest w związku z tym krzywdząca dla pozostałych akcjonariuszy Spółki.


    Dodatkowo z przykrością stwierdzamy, że Spółka przestrzega wyłącznie te zasady ładu korporacyjnego, które bezpośrednio wynikają z przepisów obowiązującego prawa. W szczególności Spółka na swojej stronie internetowej nie prowadzi sekcji poświęconej relacjom inwestorskim, przez co komunikacja pomiędzy inwestorami a jej władzami jest znacznie utrudniona. Nie są również znane najbliższe plany oraz długoterminowa strategia Zarządu.


    Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, podejmując działania mające na celu wyjaśnienie niepokojącej sytuacji w Spółce, zadeklarowało i potwierdziło swój udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 29.08.2008r., poprzez przesłanie do siedziby Spółki świadectwa depozytowego wystawionego na posiadane akcje, w terminie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki uznał jednak, że świadectwo depozytowe dostarczone zostało zbyt późno, posługując się przy tym niejasną i niezrozumiałą argumentacją.

 

W związku z tym przedstawiciel SII nie został dopuszczony do udziału w NWZA, również jako obserwator bez prawa głosu. Podtrzymujemy jednak swoją opinię, iż działanie Spółki jest w tej sytuacji nierzetelne i sprzeczne z prawem, i ma na celu utrudnianie prac zmierzających do wyjaśnienia kwestii wysokich wynagrodzeń kadry zarządzającej. Stanowisko Stowarzyszenia potwierdzone zostało opiniami dwóch niezależnych kancelarii, co daje podstawę do podjęcia kroków prawnych w przypadku braku wyjaśnień ze strony Spółki.Czekamy na Państwa komentarze i opinie w tej sprawie.


Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel. 071-332-95-60

Zobacz również:

Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej startuje z nowym projektem dotyczącym tematyki inwestycji o nazwie Market Masters. Wydarzenie to jest skierowane nie tylko do studentów, ale do wszystkich zainteresowanych światem inwestycji.

Nie ulega wątpliwości, że jedną z najbardziej istotnych zmian na rynku funduszy inwestycyjnych ostatnich lat jest rozwój Exchange Traded Funds (ETF). Dynamicznie rosnąca liczba ETF-ów oraz aktywa pod zarządzaniem świadczą o jednoznacznym werdykcie inwestorów na temat rozwiązań oferowanych przez ETF-y.

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie