Chat with us, powered by LiveChat

Optymizm inwestorów nieznacznie mniejszy, ale wciąż wysoki

Skomentuj artykuł

Ostatni odczyt badania INI przyniósł drugi raz z rzędu pogorszenie nastrojów inwestorów. Wraz ze spadkiem nastrojów można było zaobserwować również nieznaczny spadek indeksu WIG.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

 

Najnowszy odczyt nastrojów inwestorów pokazuje spadek udziału byków t/t o 1,1 p.p., do 46%. Nieznacznie zyskały na tym niedźwiedzie, których udział wzrósł t/t o 1,1 p.p., do 30,7%. Z kolei obóz neutralnych nie zmienił utrzymując się ponownie na poziomie 23,3%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

46,0%

Zmiana t/t: -1,1 p.p.

 

 

Neutralni

23,3%

Zmiana t/t: 0,0 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

30,7%

Zmiana t/t: +1,1 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 10.12-17.12.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów spadł w ostatnim odczycie nieznacznie z poziomu 17,4 punktów do 15,3 punktów.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Z kolei w USA odsetek inwestorów opowiadających się za trendem wzrostowym wzrósł symbolicznie t/t o 0,2 p.p. do 43,6%. Stało się to głównie za sprawą wzrostu liczby osób neutralnie nastawionych do rynku, których odsetek t/t wzrósł o 3,9% p.p., do 34,4%. Niedźwiedzie ponownie okazały się najmniejszą grupą wśród inwestorów z wynikiem 22%, a ich udział spadł t/t o 4,3 p.p.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 17.12-24.12.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.


 

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie