Chat with us, powered by LiveChat

Czy rekordowy optymizm inwestorów odbije się czkawką na koniec roku?

Skomentuj artykuł

Jeszcze tydzień temu w badaniu INI odnotowaliśmy rekordowy optymizm inwestorów w tym roku. Obecnie mamy do czynienia z istotnym pogorszeniem nastrojów, czemu towarzyszy zatrzymanie wzrostów na giełdzie i ryzyko budowania formacji korekcyjnej na rynku.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

 

Najnowszy odczyt nastrojów inwestorów pokazuje spadek udziału byków t/t o 8,4 p.p., do 47,1%. Najwięcej zyskały na tym niedźwiedzie, których udział wzrósł t/t o 6,1 p.p., do 29,6%. Z kolei obóz neutralnych powiększył się t/t o 2,3 p.p., do 23,3%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

47,1%

Zmiana t/t: -8,4 p.p.

 

 

Neutralni

23,3%

Zmiana t/t: +2,3 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

29,6%

Zmiana t/t: +6,1 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 10.12-17.12.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów spadł z poziomu 31,9 punktów (rekordowego odczytu w tym roku) do 17,5 punktów. Pogorszenie nastrojów wraz z podwójnym odbiciem od oporu 2.000 punktów na wykresie WIG20 na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni może zapowiadać korektę na koniec 2020 roku.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

W Ameryce odsetek inwestorów opowiadających się za trendem bocznym wzrósł t/t o 5,2 p.p. Stało się to głównie za sprawą spadku byków t/t o 4,6 p.p., do 43,4%. Niedźwiedzie ponownie okazały się najmniejszą grupą wśród inwestorów z wynikiem 26,3%.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 9.12-16.12.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.


 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie