Chat with us, powered by LiveChat

Realizujemy część zysku i księgujemy ponad 100%. Sprzedajemy akcje jednej ze spółek z Portfela

Skomentuj artykuł
@ tadamichi - stock.adobe.com

W trakcie dzisiejszej sesji notowania Ailleron kontynuowany rajd wzrostowy z ostatnich tygodni. Kurs dotarł do drugich górnych widełek, co skłoniło nas do realizacji zysku i sprzedaży ponad połowy posiadanego pakietu akcji spółki. Postanowiliśmy także sprzedać cały pakiet akcji Votum w związku z kolejnymi doniesieniami związanymi z propozycją KNF względem ugód w sprawach frankowych.

 

Na rachunku posiadaliśmy 770 akcji Ailleron kupionych po 6,72 zł. W trakcie dzisiejszej sesji postanowiliśmy sprzedać 400 akcji po cenie 13,75 zł, co wraz z kosztami prowizji pozwoliło nam zrealizować stopę zwrotu na tym pakiecie rzędu 103,8%. Akcje spółki mają za sobą bardzo udany okres, w którym od początku listopada zwyżkowały z poziomu 7 zł do nawet 13,75 zł w połowie grudnia. Dzisiejszą „euforię” na akcjach spółki w postaci drugich górnych widełek postanowiliśmy wykorzystać do realizacji części sporego zysku.

 

Drugą decyzją portfelową była sprzedaż akcji Votum. KNF włączył się do dyskusji o kredytach frankowych, przedstawiając bankom propozycję, aby kredyty te traktować jak złotowe w momencie zaciągania z oprocentowaniem WIBOR plus marża. Obecnie większość, bo mówi się nawet o odsetku 90%, wyroków sądowych jest orzekana na korzyść klientów w sprawach związanych z kredytami frankowymi. Włączenie się Komisji w dyskusję może być istotnym bodźcem dla banków w kierunku zmiany nastawienia, a sami zainteresowani obecnie komentują, że przyglądają się i analizują propozycję KNF. Sytuacja ta może to stwarzać negatywny sentyment wokół walorów Votum, dlatego postanowiliśmy zamknąć tę pozycję i przyglądać się rozwojowi sytuacji. Akcje sprzedaliśmy po średniej cenie 11,32 zł, co oznacza, ze strata na tej inwestycji wyniosła 9,4%.

 

Szerzej zmiany w Portfelu omawiamy w trakcie webinarów analitycznych.

 

Bieżący stan rachunku

Poniżej prezentujemy aktualny skład naszego Portfela.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu 

Liczba akcji

Bieżąca

stopa zwrotu

Udział w Portfelu

Sanok Rubber Company 2020-09-08 13,00 zł 190 46,2% 6%
Brand24 2020-09-25 25,20 zł 200 -12,9% 7% 
Ailleron 2020-10-01 6,72 zł 370 93,1% 7%
AB 2020-10-07 27,80 zł 180 13,1% 9%
XTB 2020-10-14 16,50 zł 300 -1,4% 8%
CD Projekt 2020-12-11 323 zł 18 -5,7% 9%

 

Aktywa Wartość Udział w Portfelu
Akcje 28,8 tys. zł 45%
Gotówka 35,4 tys. zł 55%
Portfel SII 64,3 tys. zł 100%

 

Obecna stopa zwrotu Portfela SII jest 83,6% na plusie. Dla porównania – w tym samym okresie indeks WIG stracił na wartości 16,6%. Jednocześnie oznacza to, że udało się nam osiągnąć przewagę ponad 100 p.p. ponad wynik indeksu szerokiego rynku.

 

Stopa zwrotu Portfela SII oraz indeksu WIG
Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie