×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

TIM notuje rekordowe wyniki finansowe, pandemia Spółce niestraszna

© Nomad_Soul - stock.adobe.com

Pomimo trwającej pandemii COVID-19 Grupa Kapitałowa TIM notuje rekordowe wyniki finansowe. W III kw. 2020 roku zysk netto Grupy wyniósł 10,5 mln zł, co oznacza wzrost o 82% rdr. Z kolei listopad przyniósł kolejny rekord miesięcznych przychodów spółki TIM – obroty sięgnęły 96,4 mln zł i były o 36,5% wyższe niż przed rokiem.

 

Wyniki finansowe za III kw. 2020 roku

Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej TIM za III kw. 2020 roku oraz narastająco od początku roku wraz z porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 3Q19 Zmiana 1-3Q20 1-3Q19 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 267 659 229 647 16,6% 761 396 647 347 17,6%
Wynik ze sprzedaży 14 958 9 757 53,3% 34 413 24 483 40,6%
Wynik operacyjny 14 953 9 834 52,1% 34 151 24 611 38,8%
Wynik brutto 12 175 5 948 105% 24 293 17 415 39,5%
Wynik netto 10 448 5 741 82,0% 19 864 14 202 29,9%
Wynik EBITDA 20 491 15 002 36,6% 50 472 39 765 26,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W III kw. 2020 roku Grupa TIM wypracowała 267,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, tj. o 16,6% więcej rdr. Narastająco od początku roku obroty sięgnęły 761,4 mln zł, co oznacza wzrost o 17,6% rdr. Coraz większy udział w przychodach Grupy mają spółki zależne – odpowiadały one za 11,75% łącznej sprzedaży. W istotnej mierze jest to zasługa 3LP, operatora centrum logistycznego w Siechnicach, który specjalizuje się w logistyce dla sektora e-commerce. Zwiększone zapotrzebowanie na usługi tego typu ze strony klientów zewnętrznych spowodowały, że spółka zwiększyła powierzchnię magazynową także w podwrocławskich Wojkowicach.

 

Warto również zwrócić uwagę na jednostkowe obroty TIM, które w III kw. 2020 roku wyniosły 240,8 mln zł, co oznacza wzrost o 16,2% rdr. Narastająco od początku roku wyniosły one 761,4 mln zł (+17,6%), a kanał e-commerce odpowiadał za 70,9% obrotów. Spółka odnotowała wzrosty sprzedaży prawie we wszystkich grupach asortymentowych, z wyjątkiem oświetlenia. Tymczasem z danych dotyczących branży hurtowych sprzedawców elektrotechniki (raportowanych przez nich do SHE  – Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki) wynika, że większość tego sektora wypracowała w III kw. 2020 roku przychody niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Według tego samego źródła także skumulowana dynamika sprzedaży po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła wartości ujemne.

 

Na tym tle jeszcze wyraźniej odróżniamy się od konkurencji. Z jednej strony zawdzięczamy to naszemu modelowi biznesowemu. E-commerce idealnie wpisuje się w zasady dystansu społecznego, a klienci TIM-u, w razie potrzeby, wciąż mogą liczyć na fachowe wsparcie i doradztwo ze strony naszych, pracujących zdalnie, przedstawicieli handlowych. Z drugiej strony, zgodnie z naszą strategią średnioterminową, stale rozwijamy ofertę produktową oraz nowe modele sprzedaży. Wśród nich jest dropshipping pasywny, w którym zamawiany towar wysyłany jest do klienta bezpośrednio z magazynu dostawcy, z pominięciem centrum logistycznego 3LP. Generuje on już znaczący wolumen sprzedaży. Zakładamy, że wartość sprzedaży w alternatywnych modelach w kolejnych okresach będzie mieć coraz większy udział w całkowitej sprzedaży – podsumował Piotr Nosal, członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM SA.

 

Oferta Spółki poszerza się zarówno o kompleksowe pozycje z obszaru elektrotechniki, ale także o zupełnie nowe produkty adresowane do klienta biznesowego. Przykładowo, wprowadzona do oferty fotowoltaika odpowiadała za 4,5% wrześniowych obrotów spółki, a jej udział systematycznie rośnie. W ramach zupełnie nowych kategorii produktowych pojawiły się m.in. gaming, elektronika osobista, sprzęt RTV i AGD czy łazienka i toaleta. W efekcie na koniec III kw. 2020 roku w stałej ofercie TIM.pl było ponad 106 tys. unikalnych produktów (włączając w to ofertę dropshippingową).

 

Zyski Grupy rosły jeszcze szybciej od przychodów. Zysk ze sprzedaży wyniósł 15 mln zł w III kw. 2020 roku, co oznacza wzrost o 53,3% rdr. Przełożyło się to na wzrost marży ze sprzedaży do 5,6% wobec 4,2% przed rokiem. Z kolei po trzech kwartałach 2020 roku zysk ze sprzedaży wyniósł 34,4 mln zł (+40,6% rdr), a marża sięgnęła 4,5% wobec 3,8% rok wcześniej. Grupa zamknęła III kw.2020 roku z zyskiem netto na poziomie 10,5 mln zł (+82% rdr), a narastająco od początku roku wyniósł on 19,9 mln zł (+29,9% rdr).

 

Warto także zwrócić uwagę na przepływy pieniężne. Po trzech kwartałach 2020 roku Grupa wypracowała 32,1 mln zł dodatnich przepływów z działalności operacyjnej wobec 38,7 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Różnica wynikała jednak głównie z inwestycji w kapitał obrotowy – w bieżącym okresie pomniejszyły one przepływy operacyjne o 13,4 mln zł (głównie wzrost zapasów o 21,2 mln zł), podczas gdy przed rokiem wpływ był dodatni na poziomie 2,7 mln zł. Łącznie przepływy pieniężne były dodatnie i wyniosły 6,8 mln zł w okresie trzech kwartałów br., a na koniec września 2020 roku Grupa posiadała 24,3 mln zł środków pieniężnych.

 

Miesięczne przychody ze sprzedaży TIM

Spółka TIM publikuje miesięczne dane sprzedażowe. Rok 2020 przyniósł kolejne rekordy, ze szczególnym uwzględnieniem danych za listopad. W minionym miesiącu przychody TIM zbliżyły się do bariery 100 mln zł i wyniosły 96,4 mln zł. Jednocześnie dynamika wzrostu sięgnęła 36,5% rdr. Przychody z kanału e-commerce sięgnęły 59 mln zł i były o 14,2% wyższe rdr.

 

W okresie od stycznia do listopada 2020 roku przychody TIM wyniosły 859,4 mln zł, co oznacza wzrost o 16,3% rdr. Kanał sprzedaży online wygenerował w tym okresie 599,7 mln zł obrotów, tj. o 15,5% więcej rdr.

 

Kilka miesięcy temu, przy okazji innych historycznie wysokich miesięcznych obrotów, stwierdziłem, że nie powiedzieliśmy w tej kwestii jeszcze ostatniego słowa. Z optymizmem patrzyłem na jesień. Jak widać, miałem rację. Jeśli spojrzeć na strukturę listopadowych przychodów ze sprzedaży, jeszcze lepiej widać siłę hybrydowego modelu sprzedaży, a więc dwóch silników napędzających naszą machinę sprzedażową. Kanał online zanotował w listopadzie stabilny wzrost na poziomie ponad 14% rok do roku, zaś tak ogromną, ponad 36-procentową dynamikę wzrostu ogółu przychodów zawdzięczamy połączeniu kompetencji pracowników sieci sprzedaży oraz działu inwestycji TIM-u z technologią, która wspiera ich działania. Zachowując zasady dystansu społecznego, intensywnie pracują z klientami, służąc im fachowym doradztwem oraz dopasowując naszą ofertę do potrzeb i oczekiwań drugiej strony – powiedział Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

 

TIM – miesięczne przychody ze sprzedaży (tys. zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.