Chat with us, powered by LiveChat

Wśród inwestorów utrzymują się dobre nastroje

Skomentuj artykuł

Dwa ostatnie tygodnie nie przyniosły większych zmian jeśli chodzi o nastawienie inwestorów indywidualnych do rynku. Wciąż przeważa optymizm.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.
(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy)

 

 

Byki już czwarty tydzień z rzędu utrzymują istotną przewagę wśród inwestorów. Najnowszy odczyt badania nastrojów wskazuje, że ponad połowa spośród ankietowanych to optymiści. Udział byków zwiększył się t/t o 3 p.p., rosnąc do 51,3%. Lekko zyskiwały także niedźwiedzie, rosnąc t/t o 1,4 p.p., jednak wciąż pozostają one istotnie w tyle za bykami z wynikiem 29,9%.  Udział neutralnych zmniejszył się natomiast t/t o 4,4 p.p., spadając do 18,8%.

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

51,3%

Zmiana t/t: +3,0 p.p.

 

 

Neutralni

18,8%

Zmiana t/t: -4,4 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

29,9%

Zmiana t/t: 1,4 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 26.11-3.12.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Wartość indeksu INI wyniosła 21,3 punkty i potwierdza pozytywne nastroje na rynku, jednak do euforii jeszcze trochę brakuje.

 

Indeks Nastrojów Inwestorów

Różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

W Ameryce około połowa inwestorów to byki. Najnowsze badanie wskazuje, że 49,1% inwestorów to optymiści, którzy powiększysli swój udział na przestrzeni tygodnia o 1,8 p.p. W odwrocie pozostają niedźwiedzie ze spadkiem t/t o 4,8 p.p. i wynikiem 22,7%. Niższy odczyt w tym roku został odnotowany jedynie 2 stycznia, kiedy udział niedźwiedzi sięgnął 21,9%.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 25.11-2.12.2020. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII.


 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie