Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Pracownicze Plany Kapitałowe ożywiają rynek kapitałowy

Już 1 stycznia 2021 r. rozpoczął się IV etap wdrożenia programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. W 2019 r. ustawa o PPK objęła największe firmy (tzw. 250+). Małe i średnie przedsiębiorstwa (tzw. 50+ i 20+) dołączyły do programu jesienią tego roku. W tej chwili trwa ostatni etap obejmujący pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych. Do PPK należy już 2 mln Polaków, a wartość zgromadzonych w PPK aktywów przekroczyła 3,8 mld zł.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny i dobrowolny dla pracowników system długoterminowego oszczędzania. Został on stworzony na podstawie najlepszych praktyk takich państw jak Wielka Brytania czy Nowa Zelandia. Obejmuje on automatycznie osoby zatrudnione w wieku od 18 lat do ukończenia 55. roku życia, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w Ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342). Pracownicy między 55. a 70. rokiem życia przystępują do tego programu na swój wniosek.

Skąd pochodzą oszczędności w PPK

Oszczędności w PPK są finansowane z trzech źródeł: przez pracownika (zasadniczo od 2% do 4% wynagrodzenia), przez pracodawcę (od 1,5% do 4% wynagrodzenia) oraz przez państwo. Państwo, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK, co roku wpłaca na indywidualny rachunek uczestnika PPK 240 zł dopłaty rocznej oraz jednorazowo wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Środki te są prywatną własnością uczestnika PPK i mogą być wypłacone w każdej chwili, choć najkorzystniejsze będzie wypłacenie ich dopiero po ukończeniu 60. roku życia.

Kto zarządza pieniędzmi pracowników

Pieniędzmi, gromadzonymi przez pracowników, zarządza wybrana wspólnie przez reprezentację pracowników (w przypadku działania u pracodawcy zakładowej organizacji związkowej rolę tę pełni ta organizacja) i pracodawcę instytucja finansowa. Gromadzone na rachunkach uczestników PPK środki są lokowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika – fundusze zdefiniowanej daty. Każdy pracownik biorący udział w programie jest automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swej daty urodzenia. W miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia, instytucja finansowa ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków. Z wiekiem maleje zatem wysokość środków umieszczonych w tzw. części udziałowej (lokowanej m.in. w akcje, prawa poboru), natomiast rosną inwestycje w część dłużną (lokowaną m.in. w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne). Część inwestycji może być lokowana w papiery wartościowe w walucie innej niż złoty polski - nie może być to jednak więcej niż 30% całości inwestycji.

 

Fundusze zdefiniowanej daty

Część udziałowa

Część dłużna

od utworzenia funduszu do 20 lat przed 60. rokiem życia

60–80%

20–40%

20 lat przed 60. rokiem życia

40–70%

30–60%

10 lat przed 60. rokiem życia

25–50%

50–75%

5 lat przed 60. rokiem życia

10–30%

70–90%

osiągnięcie 60. roku życia

maks. 15%

min. 85%

 

Warto pamiętać, że udział poszczególnych klas aktywów decyduje nie tylko o bezpieczeństwie gromadzonych środków, lecz także o potencjale stóp zwrotu. Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych może, na swój wniosek, zmienić przypisany mu fundusz zdefiniowanej daty i mimo wieku zdecydować się np. na bardziej ryzykowny, ale też dający perspektywę większej stopy zwrotu wariant.

 

Limit wynagrodzenia za zarządzanie PPK nie może przekroczyć 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Dodatkowo, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o PPK, dopuszczalne jest pobieranie wynagrodzenia za osiągnięty wynik w wysokości do 0,1% wartości aktywów netto funduszu w skali roku.

Jakie korzyści daje nam PPK

Korzyści, płynące z wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, dotyczą przede wszystkim jego uczestników, czyli osób zatrudnionych, które zdecydowały się na pozostanie w programie. Przy wsparciu w postaci wpłat pracodawcy i dopłat państwa, gromadzą one oszczędności, które mogą wykorzystać nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego po zakończeniu aktywności zawodowej, ale także w razie choroby swojej lub członka rodziny oraz na wkład własny przy kredycie na zakup mieszkania czy domu.


Pracodawcy, poprzez możliwość podnoszenia i różnicowania procentowej wysokości wpłat od 1,5 do 4%, zyskali nowy benefit pracowniczy, podnoszący ich atrakcyjność na rynku pracy.

 

PPK ma także wpływ na rozwój gospodarki i rynku kapitałowego, który otrzymał bardzo potrzebny zastrzyk gotówki. Prawie 4 miliardy złotych, które znalazły się w PPK od momentu wprowadzenia programu, to mocna stymulacja gospodarki i inwestycji. Długoterminowy, stały napływ kapitału może stać się przeciwwagą dla giełdy po likwidacji OFE. Zależy to przede wszystkim od stopnia partycypacji pracowników w programie i działalności instytucji finansowych, zarządzających PPK. Na podsumowanie wpływu programu na rynek kapitałowy jest jednak jeszcze zdecydowanie za wcześnie.

 

 

Masz tylko 5 minut
Obejrzyj podsumowanie: dlaczego warto być w PPK!