Chat with us, powered by LiveChat

SII opiniuje projekt zmian przepisów o wezwaniach na akcje

Skomentuj artykuł
© Proxima Studio- stock.adobe.com

Miesiąc temu, informowaliśmy, że Komisja Nadzoru Finansowego chce zmian w przepisach o wezwaniach do zapisywania się na sprzedaż akcji. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od wielu lat walczy o zmianę tych przepisów, a historia tej walki jak i ogólne założenia projektowanych zmian opisane zostały w artykule, pt. „KNF chce zmian w przepisach o wezwaniach na akcje. SII aktywnie postuluje o nie od 10 lat” opublikowanym w serwisie internetowym SII (więcej na ten temat czytaj tutaj). 

 

W dniu 13 listopada 2020 r. do SII wpłynął projekt ustawy autorstwa Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 28 września 2020 r.  dotyczący zmian przepisów o wezwaniach wraz z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag lub opinii do propozycji zmian przepisów w zakresie wezwań. Z jego treścią można zapoznać się tutaj. Przygotowany przez KNF projekt nowelizacji jest w wielu miejscach zgodny z postulatami SII i niewątpliwie zmierza w kierunku wzmocnienia ochrony inwestorów indywidualnych. W dniu 20 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przesłało do Ministerstwa Finansów swoje stanowisko do przedmiotowego projektu ustawy.  W jego treści odnieśliśmy się zarówno do propozycji zmian legislacyjnych, które aprobujemy i w odniesieniu do których liczymy, że w końcu przybiorą formę obowiązujących przepisów prawa. Wskazaliśmy jednocześnie pewne mankamenty proponowanych zmian, mając nadzieję, że nasze uwagi zostaną uwzględnione w toku prac legislacyjnych nad ww. przepisami.

 

Z pełną trescią stanowiska SII do nowelizacji przepisów o wezwaniach można zapoznać się tutaj. O postępach prac legislacyjnych będziemy Państwa informowali w kolejnych artykułach na naszej stronie internetowej. Temat na pewno będziemy monitorowali, zwłaszcza, że cały czas mamy w pamięci, jak przygotowany w 2014 r. projekt ustawy zmieniającej przepisy o wezwaniach po zaawansowanych pracach legislacyjnych trafił do szuflady, a finalnie przepadł wraz z końcem ówczesnej kadencji Sejmu.  

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie