Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

5 spółek z czerwcowymi zapisami w wezwaniach do sprzedaży akcji

thanksforbuying - fotolia.com

Dla 5 firm notowanych na GPW, termin zapisów w ramach ogłoszonych wezwań przypada na czerwiec. Zaproszenie do sprzedaży akcji otrzymali posiadacze walorów takich spółek jak Ferrum, Pamapol, PME, Polmed oraz Colian. W przypadku ostatniej z nich, termin składania zapisów upłynął 14 czerwca.

Ferrum

Wezwanie na akcje spółki zajmującej się produkcją rur stalowych ogłosił Watchet sp. z o.o. Dotyczy ono niespełna 20 mln akcji stanowiących 34,18 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Spośród walorów biorących udział w wezwaniu, 99,78 procent stanowią akcje zwykłe na okaziciela, a pozostałe 45 tys. posiada formę dokumentu. Cena za jedną sztukę zaproponowana przez wzywającego wynosi 4,39 zł, co oznacza, że łączna wartość wezwania sięga prawie 87 mln zł. Zapisy w ramach tej operacji są przyjmowane od 15 czerwca i potrwają do 13 lipca. Zgodnie z harmonogramem, nabycie akcji nastąpi 18 lipca, a rozliczenie transakcji 23 lipca.

 

Ferrum - wykres kursu akcji
Ferrum - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jak czytamy w treści wezwania, wspólnikami wzywającego są Fundusz Inwestycyjny Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP) oraz MW Asset Management, z których każdy posiada po 50 procent udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników wzywającego. Dodano również, że wzywający wraz z pozostałymi podmiotami porozumienia (FIPP oraz MWAM) dzięki wezwaniu zamierza osiągnąć 100 procent udziałów w spółce Ferrum. Obecnie Watchet posiada 33 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

 

Według zarządu Ferrum, cena w wezwaniu jest zbyt niska i plasuje się poniżej wartości godziwej spółki. W komunikacie dotyczącym wezwania napisano, że wycena nie uwzględnia potencjału firmy wynikającego z oddłużenia, pozyskania nowych środków finansowych na bieżącą działalność, uruchomienia nowej linii produkcyjnej oraz dobrej sytuacji finansowej spółki zależnej ZKS Ferrum. Dodano jednak, że biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, wycenę można uznać za adekwatną. Władze Ferrum zaznaczyły także, że nie wykluczają sprzedaży akcji własnych w wezwaniu. Środki ze sprzedaży zasiliły by kapitał obrotowy Ferrum, co przełożyłoby się na poprawę wyników spółki.

 

Ogłoszenie wezwania wywołało mocny wzrost cen akcji Ferrum. Na zakończenie sesji poprzedzającej ogłoszenie wezwania, cena pojedynczego waloru wynosiła 3,94 zł. Z kolei na otwarciu sesji 25 maja, jedna akcja spółki była warta 4,37 zł, czyli zaledwie o 2 grosze mniej w stosunku do ceny z wezwania i o prawie 11 procent więcej niż dzień wcześniej. Obecnie Ferrum jest wyceniane na 4,35 zł za akcję.

Pamapol

Zapisy w wezwaniu na akcje Pamapolu rozpoczęły się 13 czerwca i potrwają do 12 lipca. Podmiotem planującym zakup udziałów w firmie zajmującej się produkcją dań gotowych jest Amerykańska Struktura sp. z o.o. sp. k. Zgodnie z harmonogramem, przewidywany termin nabycia akcji na GPW to 17 lipca, natomiast przewidywany czas rozliczenia transakcji wyznaczono na 20 lipca. Ogłoszone wezwanie dotyczy prawie 10 mln akcji spółki, które stanowią 28,67 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Pamapolu. Podmiot ogłaszający wezwanie posiada obecnie 71,33 procent akcji spółki, a po jego zakończeniu planuje osiągnąć, wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi, 100 procent udziału w Pamapolu.

 

Pamapol - wykres kursu akcji
Pamapol - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Cena akcji Pamapolu w wezwaniu wynosi 1 zł i znajduje się obecnie około 9 procent poniżej bieżącej ceny rynkowej. Wezwanie zostało ogłoszone po sesji 23 maja. Kolejnego dnia na otwarciu handlu, akcje spółki były wyceniane o 3 grosze drożej. Podmiot ogłaszający dodał, że jeżeli po rozliczeniu procesu wezwania osiągnie lub przekroczy, wraz podmiotami zależnymi lub dominującymi wobec niego, 90 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, to rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji emitenta należących do innych akcjonariuszy.

PME

Podmiotem wzywającym w przypadku spółki PME jest firma TDJ S.A. Dotyczy ono sprzedaży 2,4 mln akcji zwykłych, stanowiących 7,91 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu firmy. Zapisy w ramach wezwania rozpoczęły się 15 czerwca i potrwają do 16 lipca 2018 roku. Proponowana cena za pojedynczy walor wynosi 0,89 zł, czyli mniej więcej tyle samo, ile wynosi obecna cena rynkowa akcji spółki. Wezwanie ogłoszono popołudniu 23 maja. Na starcie sesji 24 maja, jedna akcja kosztowała 0,89 zł, czyli dokładnie tyle samo, ile cena w wezwaniu.

 

PME - wykres kursu akcji
PME - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Dzięki wezwaniu, TDJ S.A. zamierza osiągnąć wraz z podmiotami zależnymi 100 procent udziału w spółce PME. Z kolei Następnym planowanym krokiem jest wycofanie spółki z warszawskiej giełdy. Aby tego dokonać wzywający zamierza złożyć wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia, na którym podane zostaną pod głosowanie uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz ich wycofaniu z GPW.

Polmed

Wezwanie dotyczy prawie 13,3 mln akcji spółki stanowiących 46,46 procent udziałów w spółce oraz 38,08 procent głosów na jej walnym zgromadzeniu. Wzywającym jest łącznie 6 podmiotów działających w porozumieniu. Wśród nich znajdziemy: Polmed-Medical Limited, Polmed, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, BEMARO Limited oraz MAJP Investing Limited, jednakże podmiotem nabywającym akcje będzie Polmed S.A. Łącznie posiadają one obecnie 15,3 mln akcji spółki, co stanowi 53,54 procent ogólnej liczby akcji oraz 61,92 procent ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu Polmedu. W wyniku wezwania, planowane jest natomiast osiągnięcie 100 procent akcji spółki oraz 100 procent głosów na jej walnym zgromadzeniu.

 

Polmed - wykres kursu akcji
Polmed - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Termin zapisów w ramach wezwania rozpoczyna się 22 czerwca, a zakończy się 23 lipca. Realizacja transakcji planowana jest na 26 lipca, a jej rozliczenie na 31 lipca. Cena w wezwaniu została wyznaczona na 2,70 zł za akcję, co jest poziomem nieznacznie niższym w stosunku do bieżącej ceny na giełdzie. Wzywający zobowiązał się do zakupu akcji w przypadku gdy ich ilość wraz z obecnie posiadanymi walorami pozwoli na osiągnięcie 66 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Colian

Zapisy w ramach ogłoszonego wezwania na akcje producenta słodyczy zakończyły się 14 czerwca. Wzywającymi były działające w porozumieniu następujące podmioty: AllumaInvest, Ziołopex, Barbara Kolańska, Jan Kolański, Colian Holding oraz Ipopema 21 FIZAN. Wezwanie ogłoszono w związku z przekroczeniem przez te podmioty 66 procent udziału na walnym zgromadzeniu spółki. W ramach wezwania zamierzają one nabyć prawie 42 mln akcji, które stanowią 21,72 procent udziału na walnym zgromadzeniu oraz 21,71 procent ogólnej liczby akcji spółki. Początkowo cena w wezwaniu wynosiła 3,76 zł, a ogłoszono ją przed rozpoczęciem przedostatniej sesji marca. Informacja ta wywołała wzrost cen akcji Coliana o prawie 8 procent do poziomu 3,75 zł. Mimo opinii zarządu, że pierwotna cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki, ostatecznie podniesiono ją i osiągnęła ona wartość 4,11 zł. Obecnie pojedyncza akcja Coliana kosztuje 4,06 zł. Celem wezwania było skupienie wszystkich udziałów i zniesienie dematerializacji akcji, co będzie skutkowało wyjściem spółki z giełdy.

 

Colian - wykres kursu akcji
Colian - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W opinii zarządu Coliana przedstawionej w raporcie bieżącym spółki, wezwanie jest zgodne z interesem firmy. Czytamy w niej, że wezwanie jest uzasadnione gdyż spółka ponosi koszty notowania jej akcji na rynku giełdowym oraz inne koszty ponoszone przez spółki publiczne, w tym związane z wypełnianiem przez nie różnego rodzaju obowiązków. Oprócz tego spółka podlega obowiązkom informacyjnym oraz innym ograniczeniom związanym z jej publicznym charakterem, co może wpływać negatywnie na jej konkurencyjność w porównaniu do podmiotów prywatnych, a przy tym płynność akcji spółki jest ograniczona i w ostatnim okresie obserwuje się ograniczony dostęp do finansowania z rynku kapitałowego.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, na wezwanie odpowiedzieli inwestorzy posiadający łącznie prawie 26 mln akcji. Planowaną datę transakcji wyznaczono na 19 czerwca, a rozliczenie transakcji odbędzie się 22 czerwca. Po jej realizacji, podmioty wzywające będą miały łącznie 91,75 procent wszystkich akcji Coliana, które dają 91,74 procent udziału w walnym zgromadzeniu spółki.