Chat with us, powered by LiveChat

Asbis – rekordowy zysk netto i rekordowy kurs akcji?

Skomentuj artykuł
@ Photocreo Bednarek - stock.adobe.com

W ostatnich tygodniach utrzymuje się pozytywny sentyment do akcji Asbisu, a notowania spółki oscylują wokół poziomu 5 zł. Pomimo pandemii i lockdown’u w II kw. br. Spółka wypracowała dobre wyniki finansowe, a ponadto przedstawiła prognozy finansowe na 2020 rok. Choć Asbis odnotował bardzo udaną drugą połowę ubiegłego roku, to przedstawione prognozy wskazują, że w tym roku wyniki mogą się jeszcze poprawić.

 

Prognozy finansowe

W połowie sierpnia Asbis zdecydował się opublikować prognozę finansową na 2020 rok. Wskazał w niej, że przychody ze sprzedaży mogą kształtować się w przedziale pomiędzy 2 mld dolarów a 2,2 mld dolarów, a zysk netto w przedziale od 18 do 20 mln dolarów. W 2019 roku przychody sięgnęły 1,9 mld dolarów, a zysk netto 15,3 mln dolarów.

 

Spółka podała także istotne założenia dotyczące prognoz, wśród których zawarła m.in.:

  • brak drugiej fali pandemii i kolejnych blokad, które mogłyby doprowadzić do znaczącego zmniejszenia wydatków konsumenckich,
  • brak pogorszenia sytuacji na głównych rynkach, tj. w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, na Białorusi oraz na Słowacji względem 2019 roku, a także brak znacznej dewaluacji walut tych krajów,
  • nie wystąpi znaczący spadek popytu na wysoko marżowe produkty i rozwiązania zarówno w zakresie dystrybucji z wartością dodaną (VAD), jak i na produkty Apple,
  • segment smartfonów nie pogorszy się o więcej niż 15% na rynkach, na których działa Grupa.

 

Jak pokazuje poniższy wykres, jeśli Asbis w 2020 roku osiągnie zysk netto przekraczający 18,69 mln dolarów, będzie to rekordowy wynik w giełdowej historii (spółka notowana jest od 2007 roku, w którym to osiągnięty został obecny rekord).

 

Asbis – zysk netto i górny przedział prognozy Spółki na 2020 rok (mln dolarów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Wyniki finansowe za IH20

Asbis rozpoczął 2020 rok z bardzo mocnymi wynikami w I kw. Spółka mocno zwiększyła przychody (dynamika wzrostu 21,1% rdr), które wyniosły 505,5 mln zł. Utrzymała także relatywnie wysokie marże, które na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży wyniosły 5% (wobec 5,1% przed rokiem). Jednocześnie już w I kw. br. wyniki były obciążone skutkami pandemii i lockdownu – w marcu dynamika wzrostu przychodów spadła do 2% rdr.

 

Dołek został wyznaczony w kwietniu, w którym przychody odnotowały ujemną dynamikę na poziomie 8,1% rdr. Kolejne miesiące przyniosły systematyczną poprawę, a ostatecznie w II kw. roku spółce udało się wypracować nieco wyższe przychody niż przed rokiem. Poprawa na poziomie zysku netto była natomiast spotęgowana przez efekt niskiej bazy – wyniki Asbisu w II kw. 2019 roku były obciążone relatywnie wysokimi kosztami finansowymi. Warto także zauważyć, że w trudnym otoczeniu spółka kolejny kwartał z rzędu utrzymała wysoką marżę, która na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży sięgnęła 5,8% (wobec 5,7% przed rokiem).

 

Wybrane dane finansowe (tys. dolarów) 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20
Przychody 417 332 370 909 462 674 664 076 505 506 375 439
Wynik brutto ze sprzedaży 21 108 21 053 27 197 34 788 25 411 21 927
Wynik operacyjny 4 603 5 271 9 307 13 905 6 368 5 446
Wynik netto 1 686 931 4 614 8 026 2 273 2 457
 
Marża brutto na sprzedaży 5,1% 5,7% 5,9% 5,2% 5,0% 5,8%
Marża operacyjna 1,1% 1,4% 2,0% 2,1% 1,3% 1,5%
Marża netto 0,4% 0,3% 1,0% 1,2% 0,4% 0,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W pierwszym półroczu 2020 roku najlepiej sprzedawały się produkty z kategorii procesory, akcesoria i multimedia, laptopy, dyski twarde. Sprzedaż smartfonów, głównej kategorii sprzedażowej, spadła o 17,1% rdr, do 201,6 mln dolarów, przy czym załamanie sprzedaży wystąpiło głównie w II kw. 2020 roku (sprzedaż wyniosła 77 mln dolarów, co oznacza spadek o 36,3% rdr).

 

Warto przypomnieć, że w 2019 roku spółka koncentrowała się na marżach i do 3 kw. włącznie notowała ujemną dynamikę przychodów rdr, a dopiero w IV kw. 2019 roku odnotowano wzrost przychodów o 16,3% rdr (głównie za sprawą bardzo mocnego grudnia, w którym dynamika wzrostowa sięgnęła 36% rdr). Jednocześnie pod względem osiągniętych zysków druga połowa 2019 roku była bardzo dobra. Jak można wyliczyć, w drugiej połowie 2019 roku Asbis wypracował 12,6 mln dolarów zysku netto. Biorąc pod uwagę zakres prognozy Spółki, w drugiej połowie 2020 roku zysk netto, zgodnie z prognozą, może kształtować się w przedziale 13,3 mln dolarów – 15,3 mln dolarów.

 

Miesięczne dane sprzedażowe

O ile po kwietniu widać było postępującą odbudowę w przychodach Asbisu, to od lipca widać wyraźny wystrzał. W lipcu i sierpniu obroty spółki były o odpowiednio 31,9% i 30,4% wyższe niż przed rokiem. Warto także zwrócić uwagę, że są one wyższe niż w 2018 roku. Dla przypomnienia, w 2018 roku spółka koncentrowała się właśnie na obrotach, głównie za sprawą próby wykorzystania sytuacji rynkowej i zwiększenia udziału w rynku. W 2019 roku spółka koncentrowała się na wypracowywanym poziomie marży, przez co przez większość roku wykazywała ujemne dynamiki przychodów.

 

Asbis – miesięczne przychody ze sprzedaży (w mln dolarów)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Wykres kursu akcji

Z uwzględnieniem wypłaconych dywidend (czyli na wykresie zdyskontowanym o wypłacone dywidendy) kurs akcji Asbisu wzbił się na historyczne szczyty. Poniżej prezentujemy jednak wykres bez uwzględnienia dywidend, który pokazuje, że jeszcze w 2007 roku akcjami spółki handlowano nawet po 9 zł (historyczny szczyt w cenach zamknięcia to właśnie 9 zł, a został on wyznaczony w trakcie pierwszej sesji 2008 roku, tj. 2 stycznia). Przy bieżącym kursie akcji spółki, tj. w okolicach 5 zł, wskaźnik C/Z oscyluje wokół 4.

 

Asbis – wykres kursu akcji

 Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie