Chat with us, powered by LiveChat

Zarząd Unimot: „Planujemy prace w zakresie badań i rozwoju rozwiązań fotowoltaicznych”

Skomentuj artykuł

W czwartek, 26 sierpnia 2020 r., na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z Panem Adamem Sikorskim, Prezesem Zarządu Unimot S.A. oraz Panem Robertem Brzozowskim, Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Pytania, jakie padły podczas czatu (a było ich bardzo dużo) dotyczyły m.in. wyników finansowych za ostatnie półrocze, rozwoju w segmencie fotowoltaiki, czy też otoczenia rynkowego oraz przyszłości Spółki.

 

Czat inwestorski, tym razem wyjątkowo został poprzedzony bezpośrednim wystąpieniem on-line Pana Adama Sikorskiego, Prezesa Zarządu Spółki. Prezes podczas swojego wystąpienia odniósł się do wyników Spółki i opublikowanych prognoz, a także do kwestii związanych z rozwojem Spółki w segmencie fotowoltaiki, do polityki dywidendowej oraz do wyceny Spółki. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym nagraniem poniżej.

 

Wyniki finansowe po pierwszym półroczu

Wśród pytań dotyczących opublikowanych wyników kilka dotyczyło projektu blinkee. W odpowiedziach kierowanych do inwestorów wyjaśniono w tym przypadku, że łączne zaangażowanie Unimotu, zarówno udziałowe oraz uwzględniające pożyczkę wynosiło na koniec 2 kwartału 8 mln zł. Na pytanie dotyczące odpisu związanego z tym projektem, Zarząd wyjaśnił, że: „Odpis dokonaliśmy z ostrożności. Patrząc na operacyjne wyniki spółki Blinkee za miesiąc lipiec i sierpień widzimy dobre perspektywy na dalszą działalność. Jest to przykład spółki w której nie byliśmy w stanie przewidzieć pojawienia się pandemii”.

 

Z kolei w odpowiedzi na inne pytania, w tym dotyczące spadku wyniku na handlu energią mimo wzrostu sprzedaży tego segmentu, mogliśmy przeczytać, że: „Spadek w II kwartale wynosi 47% rok do roku. Wynika on z niższej ceny energii elektrycznej i mocno ograniczonej sprzedaży przez Unimot Energia i Gaz w okresie pandemii i lockdown-u”. Zarząd wyjaśniając przyczynę ujemnych przepływów operacyjnych w 2 kwartale br. wskazał, że: „Zwiększyliśmy zapasy operacyjne w związku z korzystną strukturą rynku terminowego na oleju napędowym. Dodatkowo wzrosły ceny paliw, co też miało wpływ na wartość zapasów, ale również należności”.

Sytuacja bieżąca oraz prognozy

Wiele z pytań zadanych podczas czatu dotyczyło zarówno sytuacji bieżącej, otoczenia rynkowego, jak i wpływu wydarzeń na Białorusi na działalność Unimotu w segmencie paliw.

 

Odnosząc się do pytania ziązanego z sytuacją na Białorusi przedstawiciel Zarządu podkreślił, że: „Obecna sytuacja w tym momencie nie ma wpływu na nasze dostawy, a w związku tym na możliwość sprzedaży w Polsce. W naszym koszyku dostaw kierunek Białoruski stanowi mały udział”. Zarząd dodał również, iż: „Nie widzi problemów z pogorszeniem ściągalności należności od kontrahentów, a z kolei w odpowiedzi na pytanie o prognozy finansowe na bieżący rok jednoznacznie wyjaśnił: „tak jak przed chwilą podkreślałem w dalszym ciągu podtrzymujemy prognozy wyników na bieżący rok”.

 

Zarząd Unimotu odniósł się również do pytania dotyczącego sytuacji spółki oraz otoczenia rynkowego w okresie lipca i sierpnia wskazując, iż: „Widzimy pewną presję cenową w związku z nadwyżką podaży paliw. Widzimy, że popyt i podaż powoli się równoważą”, dodając jednocześnie, że „Osiągane aktualnie marże mieszczą się w założonym budżecie”. Zarząd podkreślił w odpowiedzi na pytanie o relacje z bankami, iż „współpraca jest bardzo dobra. Nie mamy żadnych problemów z finansowaniem bieżącej działalności”. Odnosząc się z kolei do pytania o to, którą dywizję czeka w drugim półroczu najwięcej problemów Zarząd odpowiedział, że „Spodziewamy się nadal wyzwań w segmencie olejów smarowych - mają bardzo mały udział w całości naszego biznesu. Asfalty odbudowują się, a Unimot Energia i Gaz w związku z projektem Avia Solar liczymy na dynamiczny rozwój".

Działalność w obszarze fotowoltaiki

Gorącym tematem, którego oczywiście nie mogło zabraknąć była fotowoltaika. Inwestorzy pytali m.in. o potencjalne innowacje w tym segmencie, o realność planów związanych z zakładanymi przychodami z tego segmentu działalności, czy też o planowaną produkcję paneli.

 

Zarząd Unimotu w odpowiedzi na jedno z pytań o potencjalne innowacje w segmencie fotowoltaiki napisał: „Tak, planujemy prace w zakresie badań i rozwoju rozwiązań fotowoltaicznych. Planujemy starać się o dofinansowania z funduszu NCBIR-u oraz innych dostępnych źródeł”.

 

Odnosząc się do kwestii zakładanych w okresie najbliższych 3 lat przychodów z fotowoltaiki i ich realności, Zarząd odpowiedział, że: „Obecnie przekraczamy nasz plan na 2020 r. Biorąc pod uwagę pozyskanych partnerów - Blachotrapez i BRS - nie widzimy żadnego zagrożenia dla tych planów, a wręcz szansę na ich przekroczenie”. Zarząd Spółki podkreślił również w odpowiedzi na jedno z kolejnych pytań, że liczy, iż będzie w tym roku widać już pozytywny wpływ biznesu solarnego na wynik Spółki.

 

Z kolei w odpowiedzi na pytanie dotyczące finansowania produkcji paneli, Zarząd Unimotu wyjaśnił, że: „Inwestycja w produkcję paneli jest stosunkowo niewielka jak na nasze możliwości finansowe. Ewentualne zwiększanie mocy produkcyjnych będzie się odbywać z udziałem finansowania zewnętrznego. Nie widzimy problemów z jego pozyskaniem na takie projekty”. Wyjaśniono również, że produkcja paneli, która będzie realizowana w zakładach PZL Sędziszów będzie „wyłączną produkcją na potrzeby Avia Solar”.

Sieć stacji paliw Avia

Podczas czatu pojawiły się również pytania dotyczące rozwoju stacji paliw Avia. Pytano m.in. o niski przyrost liczby nowych stacji w bieżącym roku i powody takiego stanu rzeczy.

 

W tym zakresie mogliśmy przeczytać wyjaśnienie Zarządu, iż: „W czasie pandemii wstrzymaliśmy na około 2 miesiące działania w zakresie pozyskania stacji. Potwierdzamy nadal cel 70 stacji na koniec roku. Czas wstrzymania rozwoju wykorzystaliśmy na wprowadzenie nowego konceptu gastronomicznego oraz operacyjne przygotowanie do operowania większą liczbą naszych stacji. Obecnie już 10 stacji sieci to nasze własne (dzierżawa) stacje - będzie ich więcej”. Na pytanie o bieżącą liczbę stacji Avia padła z kolei odpowiedź, że: „Na Ukrainie mamy już 10 stacji, a w Polsce 52 stacje”.

 

Inwestorzy pytali też o to kiedy można się spodziewać wyjścia segmentu paliw na plus i od czego to będzie zależało. W tym przypadku Zarząd Unimotu odpowiedział, że: „Przy uwzględnieniu marży hurtowej ten segment już jest dodatni. Biorąc pod uwagę sam segment stacji przy 70-80 stacjach, które planujemy na koniec roku powinniśmy osiągnąć próg rentowności całego segmentu. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zapisem czatu z Zarządem Unimot S.A.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie