Chat with us, powered by LiveChat

Krynica Vitamin ma umowę na sprzedaż płynu do dezynfekcji o wartości 32,5 mln zł

Skomentuj artykuł
© Melinda Nagy – stock.adobe.com

Krynica Vitamin zawarła ze Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim – umowę na sprzedaż produkowanego przez nią płynu do dezynfekcji o wartości 32,5 mln zł. W piątek od rana kurs akcji spółki mocno rośnie.

 

Zgodnie z opublikowanym komunikatem płyny do dezynfekcji rąk o jednostkowej pojemności 500 mln mają zostać dostarczone do składnicy Agencji Rezerw Materiałowych.

 

Jak dodano, zawarcie tej umowy, jak również sprzedaż płynu do dezynfekcji zrealizowana do klientów spółki, w sposób istotny wpłynie na poziom przychodów ze sprzedaży netto Krynicy Vitamin w 2020 roku. Zastrzeżono przy tym, że na obecnym etapie brak jest możliwości przewidzenia wysokości zapotrzebowania na produkty do dezynfekcji oraz przychody z tego tytułu w kolejnych miesiącach roku 2020, a spółka nie wyklucza, że zapotrzebowanie rynku może być zjawiskiem przejściowym z tendencją spadkową w miarę ograniczania wpływu pandemii COVID-19.

 

Duży kontrakt

Kwota 32,5 mln zł może robić wrażenie, porównując ją chociażby do poziomu kapitalizacji spółki i jej dotychczasowych wyników finansowych – przed publikacją powyższej informacji giełdowa wycena Krynicy Vitamin sięgała około 53 mln zł, a łączne skonsolidowane przychody spółki za 2019 rok wyniosły 297 mln zł (68,9 mln zł w I kwartale 2020 roku). Można przy tym się domyślać (co pośrednio wynika z opublikowanego komunikatu), że nie jest to jedyna umowa, jaką zawarła Krynica Vitamin na sprzedaż płynów do dezynfekcji.  Oczywiście, ostatecznie kluczowa dla potencjalnych przyszłych zysków będzie jednak też marża na sprzedaży tych produktów, która nie jest znana. Choć rząd ma możliwość ustalenia maksymalnych marż stosowanych w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych, za taki towar uznane zostały póki co tylko maseczki niemedyczne.

 

Warto też zwrócić uwagę, że nie jest to jedyna pozytywna informacja ze spółki z tego tygodnia. W środę Krynica Vitamin poinformowała o podpisaniu umowy z „jednym z liderów sprzedaży napojów na rynku amerykańskim” dotyczącej współpracy w zakresie prowadzenia przez polską firmę produkcji uzgodnionych napojów kontrahenta na jego rzecz i pod jego marką. Jak podano, umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem. Kontrahent nie posiada zobowiązania względem Krynicy Vitamin do składania zamówień, jak również nie został określony minimalny poziom gwarantowanych zamówień, przez co polska spółka nie jest w stanie w sposób precyzyjny określić całkowitych oczekiwanych przychodów ze sprzedaży realizowanych z tytułu przedmiotowej umowy. Krynica Vitamin wskazała jednak, że w ramach zawartej umowy otrzymała już pierwsze zamówienie o łącznej wartości 3,3 mln USD.

 

Inwestorzy dostrzegli potencjał?

W reakcji na informację o zawartej umowie na dostawę płynu do dezynfekcji do składnicy Agencji Rezerw Materiałowych notowania Krynicy Vitamin wystrzeliły w piątek w górę. Po południu ich notowania znajdują się w okolicach 5,5 zł, tj. na poziomach wyższych o blisko 30% w stosunku do czwartkowego zamknięcia (4,32 zł). Przez moment kurs dotarł nawet do poziomu 5,8 zł, gdzie znajdują się dzisiaj drugie górne „widełki statyczne”, które zgodnie z zasadami obrotu mają zabezpieczać przed dużymi wahaniami kursów.

 

Krynica Vitamin notowania kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie