Chat with us, powered by LiveChat

Ponad 1 mln zł zysku Biomed-Lublin w pierwszym kwartale 2020 roku

Skomentuj artykuł
© BillionPhotos.com – stock.adobe.com

Biomed-Lublin opublikował raport okresowy za I kwartał 2020 roku. Choć wyniki okazały się wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie rok wcześniej, giełdowy kurs akcji spółki w poniedziałek od rana nieznacznie spada. Patrząc na wzrosty notowań Biomed-Lublin z ostatnich miesięcy, oczekiwania inwestorów wydawały się być bowiem jeszcze wyższe. Nie bez znaczenia dla dzisiejszego zachowania kursu może być także komunikat dotyczący rozwiązania umowy z firmą Bioton.

 

Wyraźna poprawa zysków

Podsumowanie wybranych danych finansowych za I kwartał 2020 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu rok wcześniej prezentujemy w tabeli poniżej.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

1q 2020 r. 1q 2019 r.

Zmiana rdr

Przychody ze sprzedaży

 10 418  9 813  6,2%

Wynik brutto na sprzedaży

 5 823  5 330  9,2%

Wynik EBITDA

 3 759  2 414  55,7%

Wynik EBIT

 2 277  992  129,5%

Wynik brutto

 1 642  459  257,7%

Wynik netto

 1 145  207  453,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W pierwszym kwartale 2020 roku przychody Biomed-Lublin sięgnęły 10,4 mln zł w porównaniu do 9,8 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, co stanowiło poprawę o 6,2%. Było to możliwe pomimo spadku przychodów odnotowanych w Polsce, tj. z poziomu 6,7 mln zł do 5,5 mln zł – wzrosty wykazano bowiem w innych krajach Unii Europejskiej (0,6 mln zł wobec zerowych przychodów rok wcześniej), a także w pozostałych krajach (4,3 mln zł wobec 3,1 mln zł rok wcześniej). Patrząc na podział na linie produktowe, największą poprawę przychodów ze sprzedaży widać było w przypadku Szczepionki BCG 10 (wzrost z 0,5 mln zł do 1,9 mln zł), a taże produktu Onko BCG (wzrost z 0,2 mln zł do 2,3 mln zł). Największe spadki odnotowano natomiast w zakresie sprzedaży produktów Distreptaza (z 5,6 mln zł do 3,1 mln zł) oraz Gamma Anty D (z 1,3 mln zł 1 mln zł).

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2020 roku przełożył się na poprawę wyniku brutto ze sprzedaży, który wyniósł 5,8 mln zł wobec 5,3 mln zł rok wcześniej (+9,2% rdr). Wynik operacyjny zwiększył się jednak w dużo większym stopniu, tj. o 129,5%, do poziomu 2,3 mln zł. Była to przede wszystkim konsekwencja sporego spadku kosztów sprzedaży, które wyniosły 1,4 mln zł w porównaniu do 0,4 mln zł w I kwartale 2019 roku (niestety próżno szukać wyjaśnienia przyczyn tego spadku w opublikowanym raporcie). W efekcie wynik netto Biomed-Lublin znalazł się na poziomie 1,1 mln zł, podczas gdy rok wcześniej nieznacznie przekroczył 0,2 mln zł.

 

Wyniki za pierwszy kwartał jasno pokazują, że Biomed z miesiąca na miesiąc znacząco poprawia wyniki. Mamy dwa kluczowe produkty, na które zapotrzebowanie jest znacznie większe niż nasze możliwości produkcyjne. Musimy podnosić ceny i jednocześnie zapewnić rozbudowę zakładu. Rozpoczęły się badania kliniczne, które mają potwierdzić, że szczepionka przeciwko gruźlicy zwiększa odporność organizmu i zmniejsza ryzyko zachorowalności koronawirusem. Naukowcy z Australii, Holandii i USA rozpoczęli już badania kliniczne w tym zakresie. W Polsce ruszają badania pod kierownictwem dr n med. Hanny Czajki, które ocenią wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Biomed jest jednym z niewielu producentów tej szczepionki na świecie – skomentował prezes Biomed-Lublin, Marcin Piróg, cytowany w komunikacie ISBnews. 

 

Rozwiązanie umowy z Biotonem

W poniedziałek spółka Biomed Lublin poinformowała również o wypowiedzeniu umowy o współpracę w zakresie dystrybucji i promocji produktu Distreptaza zawartej 12 lutego 2018 roku. Jak poinformowano, przyczynami rozwiązania umowy był brak realizacji przez firmę Bioton zamówień tego produktu leczniczego, tj. wielkości zamówień mniejszej niż tzw. Minimalny Miesięczny Limit Zamówień (MMLZ), określony dla trzech pierwszych miesięcy roku 2020. Ponadto, jak wskazano w raporcie bieżącym, dodatkową przyczyną rozwiązania umowy było naruszenie jej istotnych postanowień przez Bioton.

 

Biomed Lublin poinformował również, że z tytułu poniesionej szkody zażądał od firmy Bioton odszkodowania w kwocie 1,31 mln zł, przy czym powyższe nie wyczerpuje wszystkich potencjalnych roszczeń spółki. Dodano też, że w ocenie emitenta powyższe zdarzenie pozostaje bez wpływu na przyszłe wyniki Biomed Lublin, gdyż zostały już wstępnie wytypowane inne kanały dystrybucji, a krótkoterminowo spółka planuje sprzedaż produktu siłami własnymi.

 

Duże oczekiwania inwestorów 

Pomimo wyraźnej poprawy wyników odnotowanych w I kwartale 2020 roku notowania akcji Biomed-Lublin na warszawskiej giełdzie w poniedziałek nieznacznie spadają (około godziny 13 o blisko 2%). Patrząc jednak na wzrost kursu tych walorów z ostatnich miesięcy (licząc od połowy marca, nawet o 600%), a także na bieżącą relację rynkowej kapitalizacji do historycznych zysków spółki (wskaźnik P/E na poziomie 75), oczekiwania inwestorów wydają się być bardzo duże. Nie bez znaczenia dla dzisiejszego zachowania kursu mógł być także komunikat dotyczący rozwiązania umowy z firmą Bioton.

 

Biomed-Lublin – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

 

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie