Chat with us, powered by LiveChat

Selvita ma w planach znaczące akwizycje

Skomentuj artykuł

Zarząd Selvity prowadzi prace dotyczące akwizycji i ocenia, że pierwsze transakcje będą dotyczyły mniejszych podmiotów, o przychodach „bliżej 2 mln euro niż 20 mln euro", poinformowali członkowie zarządu podczas wideokonferencji. W późniejszym okresie realizacji strategii na lata 2020-2023 przyjdzie czas na większe podmioty, a po zrealizowaniu założeń na 2023 r. - na „naprawdę znaczące akwizycje". Selvita liczy również, że cele założone w strategii na lata 2020-2023 zrealizuje „z nawiązką". Spółka zakłada także, że w latach 2020-2023 nie będzie raczej wypłacać dywidendy. Liczy jednak, że dzięki inwestycjom i rozwojowi stanie się regularną spółką dywidendową w przyszłości. O godzinie 14:00 akcje Spółki traciły na wartości 0,5%. We wcześniejszej fazie sesji rosły jednak o ponad 10%.

 

„Dołączymy do Selvity 3-4 firmy, raczej zaczniemy od mniejszych, bliżej 2 mln euro niż 20. Widzimy dwa potencjalne cele: targety w Europie Środkowej i Wschodniej - firmy komplementarne do nas, małe i średnie, które wymagają reorganizacji. Pełny potencjał pokażą, gdy dołączą do Grupy Selvita. Natomiast w Zachodniej Europie patrzymy na spółki z rozpoznawalnymi brandami, one otworzą nam (tamtejszy) rynek" - powiedział wiceprezes Miłosz Gruca podczas wideokonferencji.

5 celów akwizycyjnych

Miłosz Gruca poinformował również, że spółka ma krótką listę 5 celów akwizycyjnych, jeden z nich jest na etapie zaawansowanej analizy danych, a jeden na etapie zapoznawania się (przez Selvitę) z memorandum informacyjnym, przygotowanym przez zewnętrzny podmiot.

 

„W tym roku, mamy nadzieję, podzielić się informacją z obszaru akwizycji" - dodał Gruca, podtrzymując wcześniejsze zapowiedzi spółki, że pierwsze nabycie może zostać sfinalizowane w tym roku.

Nic na siłę

„Jednak wolelibyśmy "na siłę" nic nie dopinać. Wolałbym nie zrobić akwizycji w ogóle, niż zrobić niekorzystną" - zastrzegł prezes Bogusław Sieczkowski.

 

„Jeśli będzie ten przychód (ponad 300 mln zł w 2023 r. zgodnie ze strategią), na dobrej EBITDA, to rynek to doceni. Powinniśmy wtedy mieć gracza, który wejdzie na ścieżkę naprawdę znaczących akwizycji" - podsumował prezes.

W obszarze akwizycji w latach 2020-2023 Selvita zakłada, zgodnie ze strategią, przejęcia trzech przedklinicznych CRO w Europie świadczących usługi komplementarne do oferty spółki lub umożliwiające rozszerzenie skali jej działalności. Identyfikując spółki do przejęcia Selvita skupi się na podmiotach, których jednostkowe przychody są w przedziale 2-20 mln euro, z liczbą pracowników pomiędzy 30 a 150 osób. Wśród kryteriów jakościowych, wybierając cel przejęcia Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze Drug Discovery, w szczególności in vivo ADME/DMPK oraz usług regulacyjnych.

Cele mogą być zrealizowane z nawiązką

Selvita liczy, że cele założone w strategii na lata 2020-2023 zrealizuje „z nawiązką", poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

 

„Po cichu liczymy, że będziemy kontynuować tradycję i dowieziemy (cele) z nawiązką" - powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji.

 

Członkowie zarządu poinformowali również, że z min. 300 mln zł sprzedaży, założonej na 2023 r., ok. 200 mln zł ma pochodzić z działalności organicznej, a 100 mln zł ze spółek dołączonych w ramach akwizycji.

 

Selvita, zgodnie z opublikowaną strategią na lata 2020-2023, planuje osiągnąć przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA oraz kapitalizację spółki na poziomie ponad 1 mld zł. Spółka chce też zbudować solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na świecie. Cele te Selvita chce osiągnąć dzięki wzrostowi organicznemu i akwizycjom.

Póki co bez dywidendy

Zarząd Selvity ocenia, że w okresie realizacji strategii na lata 2020-2023 raczej nie będzie wypłacać dywidendy, za to dzięki inwestycjom i rozwojowi stanie się regularną spółką dywidendową w przyszłości, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski.

 

„Trzeba się liczyć z tym, że w tym okresie spółka raczej nie będzie wypłacała dywidendy. To będzie okres, gdzie zatrzymanie gotówki da większy efekt dla inwestorów niż dywidenda. Ale to tylko kwestia czasu, gdy firma będzie miała politykę dywidendową i będzie regularnie dzielić się zyskiem" - powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Notowania akcji Selvita

Selvita – wykres kursu akcji (skala tygodniowa). Horyzont długoterminowy

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

(ISBnews/SII)

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie