Chat with us, powered by LiveChat

Rozliczenie podatku giełdowego możliwe do końca maja, wsparcie dla OPP również

Skomentuj artykuł
© sutlafk - stock.adobe.com

Zwyczajowym terminem, do którego inwestorzy składają deklarację PIT-38 dotyczącą podatku giełdowego jest 30 kwietnia. W tym roku jednak, z powodu epidemii koronawirusowa, ta sytuacja zmienia się.

 

Według zapisów umieszczonych w tzw. „Tarczy Antykryzysowej” ten termin zostaje przesunięty na koniec maja. Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl:

 

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r. Nie grozi ci odpowiedzialność karna, jeśli nie zdążysz złożyć zeznania podatkowego do końca kwietnia.

 

Informacje: Jeśli nie zdążysz złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. do końca kwietnia, to nie musisz składać czynnego żalu i nie poniesiesz odpowiedzialności karno-skarbowej z tego tytułu. Pamiętaj jednak, że musisz złożyć zeznanie do dnia 31 maja 2020 r.

 

Uwaga! Ten zapis mówi jedynie o braku kar za nie przekazanie deklaracji podatkowej do 30 kwietnia. Nie jest jednak jasne, czy w przypadku konieczności zapłaty podatku, nie zostaną naliczone odsetki ustawowe za okres spóźnienia.

 

Jak dodatkowo donosi portal Money.pl przesuwają się także terminy związane z możliwością wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego. Do tej pory było tak, że spóźnienie się ze złożeniem deklaracji uniemożliwiało przekazanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego. Teraz ma się to zmienić:

 

Wsparcie organizacji pożytku publicznego kwotą 1% podatku będzie możliwe również w przypadku złożenia zeznania PIT za 2019 r. lub oświadczenia PIT-OP po terminie, nie później jednak niż do 1 czerwca 2020 r. (korekty tego zeznania do 30 czerwca 2020 r.). Warunkiem przekazania przez naczelnika urzędu skarbowego tej kwoty OPP, będzie zapłata przez podatnika podatku w pełnej wysokości do 30 czerwca 2020 r.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest Organizacją Pożytku Publicznego. Przekaż SII swój 1% wpisując w zeznaniu podatkowym numer KRS: 0000025801

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie