Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Serinus Energy. „Spółka jest niedoszacowana, a fakty są jednoznaczne”

Skomentuj artykuł
Źródło: Serinus Energy

- Uważam, że spółka jest mocno niedoszacowana, a fakty są jednoznaczne: rosnące przepływy pieniężne, rosnąca produkcja, malejące zadłużenie, znacznie zmniejszone koszty - mówił Jeffrey Auld, Prezes Zarządu Serinus Energy, podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. W dyskusji poruszono również temat niskiego poziomu akcji firmy, jej inwestycji, a także podstawowych zagrożeń, na które jest narażona. Dowiedzieliśmy się też, że spółka nie planuje wypłaty dywidendy w dającej się przewidzieć przyszłości.

 

Seria pytań inwestorów rozpoczęła się od tematu niskiego poziomu kursu akcji spółki oraz powodów takiego stanu rzeczy.

 

- Jedną z największych przyczyn niedoszacowania wartości była niewypłacalność jednego z głównych akcjonariuszy w 2019 roku (City Financials). Akcjonariusz ten posiadał około 10 procent akcji Serinus. W momencie ogłoszenia upadłości akcjonariusza akcje zostały sprzedane za dowolną cenę, a efekt ten można było zaobserwować na giełdzie w Londynie w marcu 2019 roku oraz w Polsce w listopadzie 2019 roku. Jest to bardzo frustrujące, biorąc pod uwagę doskonałe wyniki operacyjne, jakie udało nam się osiągnąć w 2019 roku przy znacznie zwiększonej produkcji, przepływie środków pieniężnych i spłacie zadłużenia - tłumaczył Jeffrey Auld, prezes zarządu Serinus Energy, podczas czatu inwestorskiego.

 

Serinus Energy - wykres kursu akcji
Serinus Energy - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Na pytanie o czynniki, które mogłyby zmienić negatywną passę na akcjach Serinus Energy prezes odpowiedział: Cena akcji znacznie spadła od czasu IPO, ale Serinus jest obecnie zupełnie inną spółką niż ta, która była pierwotnie notowana na giełdzie. Firma wyszła z inwestycji na Ukrainie by spłacić długi, także znaczące inwestycje w Brunei nie przyniosły efektu. W 2016 roku zostałem poproszony przez akcjonariuszy o podjęcie próby rozwiązania tego problemu. Spółka, do której dołączyłem pod koniec 2016 roku, była bowiem na skraju upadłości. Nowy zarząd włożył wiele wysiłku, aby przywrócić jej stabilną pozycję. Od 2016 roku zmniejszyliśmy zadłużenie spółki, znacznie zwiększyliśmy jej produkcję, wykonaliśmy trzy świetne odwierty w Rumunii, zbudowaliśmy zakład produkcyjny, a teraz generujemy zyski z funkcjonowania obydwu naszych biznesów w Rumunii i w Tunezji. Zarząd nie ma wpływu na kurs akcji, to rola akcjonariuszy. Wyraźnie przedstawiliśmy nasze sukcesy, audytorzy je skontrolowali. Uważam, że Spółka jest mocno niedoszacowana, a fakty są jednoznaczne: rosnące przepływy pieniężne, rosnąca produkcja, malejące zadłużenie, znacznie zmniejszone koszty. Nie ma wątpliwości, że firma jest teraz o wiele więcej warta niż rok temu. Mądrzy inwestorzy zdali sobie już z tego sprawę i wierzę, że z czasem coraz więcej akcjonariuszy doceni wartość, którą zbudowaliśmy.

Działalność spółki

Temat działalności Serinus Energy w Rumunii i Tunezji prezes poruszył w poprzednim pytaniu. Chcąc uszczegółowić te informacje jeden z uczestników czatu zapytał o działalność firmy na tych rynkach oraz plany z nimi związane.

 

- Zgodnie z wynikami trzeciego kwartału, produkcja w Rumunii w październiku 2019 roku wynosiła 1.209 boe/dzień i 571 boe/dzień w Tunezji, włącznie z okresem reorganizacji zakładu w Rumunii w październiku. Proszę zwrócić uwagę na ostatni komunikat prasowy, w którym mówimy o zakończeniu prac nad odwiertem Moftinu-1004, testując go na poziomie 1.000 boe/dzień - komentuje prezes podczas czatu.

 

Jeffrey Auld dodał również, że w kwestii odwiertu Moftinu-1004 w Rumunii oczekiwania spółki zostały spełnione. Studnia okazała się wielkim sukcesem, a jej wyniki zaskoczyły nawet część naszego personelu technicznego.

 

Pytano również o oczekiwania w kwestii badań 3D na Berveni.

 

- Spółka przewiduje znalezienie kolejnych pól gazowych do zagospodarowania. Mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć szereg projektów podobnych do Moftinu - mówił Jeffrey Auld.

 

Jak dowiedzieliśmy się podczas czatu, Serinus Energy posiada obecnie sześć koncesji w dwóch krajach, które generują przewidywalne przepływy pieniężne i posiadają możliwości niskokosztowego rozwoju.

Wyniki Serinus Energy

Przechodząc do kwestii wyników za trzeci kwartał 2019 roku, prezes spółki określił je mianem doskonałych.

 

- Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły o 8,8 mln dolarów, a produkcja w Rumunii trwała tylko 5 z 9 miesięcy (produkcja ruszyła pod koniec kwietnia). Zadłużenie zostało zredukowane, zaś produkcja znacznie wzrosła. Równocześnie spotkałem się z zarzutami, że straty spółki wzrosły. To po prostu nie jest prawda. Nasza strata w okresie do 30 września 2019 roku wyniosła 2,187 mln dolarów, wliczając w to “dochód” z odzysku z odwiertu w wysokości 3,639 miliona dolarów. Po skorygowaniu o tę wyjątkową pozycję strata wyniosła 5,826 mln dolarów. Strata do dnia 30 września 2019 roku miała 6,808 mln dolarów. Obejmowała ona korektę księgową, która przekształciła nasze rachunki w Rumunii z USD na Lei w Rumunii. Po skorygowaniu o tę pozycję strata wyniosła 5,609 mln USD. Oczywiście strata w każdej inwestycji jest największa tuż przed rozpoczęciem jej zwrotu. W tym przypadku cały kapitał został wydany w Moftinu i inwestycja zaczęła przynosić zwrot dopiero 25 kwietnia 2019 roku. Serinus jest rozwijającą się firmą. Będziemy nadal inwestować, a początkowe inwestycje, które zwrócą się na przestrzeni lat, przyniosą duże zyski. Dlatego też firmy wzrostowe są wyceniane na podstawie EBITDA lub przepływów pieniężnych. W ten sposób mierzymy nasz sukces, ponieważ przepływy pieniężne są okazją do reinwestowania w projekty - mówił Jeffrey Auld.

 

Zobacz, jak czat inwestorski ze spółką Serinus Energy zapowiadaliśmy na Twitterze

 

Na pytanie o perspektywy dotyczące przyszłych wyników spółki prezes mówił: Serinus koncentruje się na zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy. Oznacza to, że będziemy nadal inwestować w projekty o wysokiej wartości. Inwestycja w te projekty odbywa się przed wygenerowaniem jakichkolwiek przepływów pieniężnych, a przepływy pieniężne wymagają czasu na spłatę inwestycji i uzyskanie zwrotu. Dlatego też naszym celem jest kontynuacja inwestycji i generowanie przepływów pieniężnych. Zyski pojawią się w przyszłości, ale na razie nasz program inwestycyjny koncentruje się na generowaniu przepływów pieniężnych i EBITDA. Będziemy kontynuować inwestycje kapitałowe z rosnącymi przepływami pieniężnymi.

 

Podczas czatu inwestorskiego przedstawiciel zarządu dodał również, że przepływy pieniężne Serinusa są dodatnie także przy cenach ropy poniżej 40,00 USD/bbl.

Szanse i zagrożenia

Na pytanie o największe szanse stojące przed spółką prezes Auld powiedział: Obecnie wykorzystujemy projekty, które mają najlepsze perspektywy. Rozwój projektów w Tunezji i Rumunii będzie nadal generować przepływy pieniężne i zwiększać wartość bazową dla akcjonariuszy.

 

W kwestii zagrożeń wymieniono natomiast ceny surowców i brak kapitału. - Wierzymy, że stabilne ceny i dalszy wzrost przepływów pieniężnych pozwolą nam na dalszy rozwój firmy. Dzięki zwiększonemu dostępowi do kapitału firma może przyspieszyć budowanie portfela inwestycyjnego i szybciej zwiększyć wartość dla akcjonariuszy - mówił prezes.

Zadłużenie i finansowanie

Według informacji przekazanej podczas czatu inwestorskiego, na dzień 30 września 2019 roku Serinus Energy miał 30,2 mln dolarów długu.

 

Na pytanie czy spółka bierze pod uwagę możliwość istotnego zwiększenia zadłużenia w perspektywie najbliższych 12 miesięcy Jeffrey Auld odpowiedział: Nie, spółka koncentruje się na redukcji zadłużenia i ma obecnie dostatecznie silną pozycję finansową, aby to robić.

 

Również w kwestii emisji nowych akcji prezes potwierdził, że nie ma planów podniesienia kapitału. - Spółka posiada wystarczającą płynność finansową do realizacji swojej strategii - mówił.

Dywidenda

Prezes spółki podczas czatu inwestorskiego zdradził, że Serinus Energy nie planuje wypłaty dywidendy w dającej się przewidzieć przyszłości.

 

- Bardzo rzadko zdarza się, aby firmy rozwijające się oferowały dywidendy. Spółka nie rozważa w tej chwili wypłat dla akcjonariuszy. Średnia stopa dywidendy dla spółek naftowych i gazowych wynosi mniej niż 4,5%. Nasze projekty oferują znacznie wyższe stopy zwrotu. Będziemy nadal przeznaczać nasz kapitał na inwestycje o najwyższej stopie zwrotu, zaś celem jest wzrost wartości dla akcjonariuszy. Jest to strategia znacznie wyższego zwrotu niż oferowanie dywidendy - skomentował prezes spółki

Opłacalna inwestycja?

- Czy na miejscu drobnego inwestora poleciłby Pan inwestowanie w Serinus? Dlaczego miałbym on wybrać Serinus, a nie branże z przyszłością? Jak chcecie przekonywać swoim działaniem akcjonariuszy do skupowania akcji? - pytał jeden z inwestorów biorących udział w czacie inwestorskim.

 

- Serinus może być doskonałą inwestycją dla wszystkich inwestorów, ale ważne jest, aby wszyscy inwestorzy zrozumieli, w co inwestują. Serinus jest rozwijającą się firmą. Zamierzamy rozwijać aktywa w biznesie, a to oznacza, że cena akcji powinna wzrosnąć, ponieważ każda akcja będzie obejmowała "własność" nad większą bazą aktywów. W tym celu będziemy nadal inwestować kapitał. Oznacza to, że mamy wiele możliwości inwestowania i wykorzystamy do tego celu nasze środki pieniężne. Serinus prowadzi również działalność w sektorze ropy naftowej i gazu. Ropa naftowa i gaz ziemny mogą być sektorem niestabilnym, ponieważ ceny ropy naftowej i gazu ziemnego mogą gwałtownie rosnąć lub spadać. Serinus nie może kontrolować tych cen, więc może czerpać korzyści z wysokich cen lub musi być ostrożny przy niskich cenach. Serinus jest inwestycją długoterminową. Akcjonariusze powinni być cierpliwi, aby duże inwestycje długoterminowe przyniosły rezultaty - podsumował Jeffrey Auld, prezes Serinus Energy.

 

Zapoznaj się również z pełną ofertą analityczną Działu Analiz

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie