Chat with us, powered by LiveChat

Informacje deweloperów z GPW nie tak zaskakujące jak dane GUS z rynku nieruchomości

Skomentuj artykuł
bernardbodo - fotolia.com

Dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazują, że w 2019 roku do użytku zostało oddanych najwięcej lokali od 1980 roku. Mimo że sektor spółek deweloperskich na GPW ma się dobrze, to wstępne wyniki sprzedażowe za 2019 rok nie są tak zaskakujące, w szczególności jeżeli chodzi o liczbę lokali przekazanych klientom. Nieco lepiej wyglądają dane dotyczące zawartych umów sprzedaży.

 

Według danych GUS, w 2019 roku do użytku oddano w sumie 207,2 tys. nowych mieszkań. Jest to najwyższy wynik od 1980 roku, kiedy osiągnięto poziom 217,1 tys. oddanych mieszkań. Z kolei jeżeli spojrzymy na ich łączny metraż wynoszący 18,4 mln metrów kwadratowych, wówczas można zauważyć, że jest to drugi najwyższy wynik od zakończenia II wojny światowej. Najlepszy wynik pod tym względem został osiągnięty w 2003 roku (18,8 mln metrów kwadratowych). Trzeba jednak pamiętać, że pisząc mieszkania, GUS bierze pod uwagę również domy jednorodzinne.

 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w komunikacie z 21 stycznia, liczba przekazanych w Polsce mieszkań była w 2019 roku wyższa o 12 procent rok do roku. Udział deweloperów w liczbie oddanych użytku mieszkań był największy i wyniósł 63,2 procent. Przekazali oni do eksploatacji 130,9 tys. mieszkań, tj. o 16,6 procent więcej niż w 2018 roku. W przypadku inwestorów indywidualnych było to 69,6 tys. mieszkań (+5,1 procent rok do roku). Jak tłumaczy GUS, w przypadku deweloperów mowa jest o budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, realizowanym przez różnych inwestorów z zamiarem osiągnięcia zysku, natomiast w przypadku inwestorów indywidualnych pod uwagę brane jest o budownictwo realizowane na użytek własny.

Deweloperzy z GPW – liczba przekazanych lokali

Patrząc na statystyki deweloperów notowanych na GPW w kwestii mieszkań przekazanych odbiorcom w 2019 roku również widać, że rynek nieruchomości w Polsce się rozwija. Liczba przekazanych w 2019 roku mieszkań była jednak w części przypadków niższa niż rok wcześniej.

 

Według wstępnej informacji opublikowanej przez Dom Development, spółka w 2019 roku przekazała 3482 mieszkania, o 150 mniej w stosunku do wyniku z 2018 roku. Mniej niż przed rokiem lokali przekazała również Develia, Atal, Inpro czy Lokum Deweloper. Większą liczbą przekazanych mieszkań może się natomiast pochwalić Archicom i Marvipol Development.

 

Liczba lokali przekazanych klientom przez wybranych deweloperów notowanych na GPW w latach 2018-2019

Spółka  2018 2019
Archicom 1329 1382
Atal 2678 1769
Develia 2036 1964
Dom Development 3632 3482
Inpro 679 569
Lokum Deweloper 900 733
Marvipol Development 755 772

Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółek

 

Spośród wymienionych spółek najwięcej lokali przekazał Dom Development, a na drugim miejscu znalazła się Develia z wynikiem 1964 przekazań. Szczegóły dotyczące wstępnych danych dotyczących przekazań przedstawia powyższa tabela.

Liczba umów sprzedaży zawartych przez deweloperów notowanych na GPW

Analizując dane deweloperów, warto także spojrzeć na liczbę umów sprzedaży lokali oraz umów przedwstępnych podpisanych przez spółki w 2019 roku. Spośród siedmiu przebadanych firm, w przypadku czterech odnotowano wzrost sprzedaży. Dotyczy to spółek: Atal, Archicom, Dom Development i Marvipol Development. Najwięcej bo ponad 3 tysiące umów podpisały Atal oraz Dom Development. Najmniej natomiast Lokum Deweloper, którego liczba umów spadła z 1011 w 2018 roku do 268 w 2019 roku. 

 

Liczba umów sprzedaży podpisanych przez wybranych deweloperów notowanych na GPW w latach 2018-2019

Spółka 2018 2019
Archicom 1370 1462 
Atal  2420 3196 
Develia  1710 1510 
Dom Development  3602 3661 
Inpro  801 769
Lokum Deweloper  1011 268 
Marvipol Development  843 942 

Źródło: SII na podstawie raportów bieżących spółek

Co na to inwestorzy?

Nieco niższa liczba lokali przekazanych klientom mogła być jednym z czynników, które wpłynęły na wartość akcji tych spółek. W ostatecznym rozrachunku od początku tego roku prawie wszystkie zanotowały wzrost. Zmianę wartości akcji firm obliczono na podstawie kursu zamknięcia z środowej sesji, tj. 22 stycznia.

 

W przypadku spółek Atal, Archicom oraz Marvipol Development zwyżka cen przekroczyła 10 procent i wyniosła odpowiednio 10,53 procent, 11,40 procent oraz 16,47 procent. 

 

Marvipol Development (MVP), Archicom (ARH), Atal (1AT) - wykres zmian notowań akcji
 Wykres zmian notowań spółek deweloperskich 1
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

 

W przypadku spółek Develia oraz Dom Development wzrost wyniósł niespełna 3 procent. Jedną spółką, która odnotowała spadek od początku tego 2020 roku jest Inpro.

 

Lokum Deweloper (LKD), Dom Development (DOM), Develia (DVL), Inpro (INP) - wykres zmian notowań akcji
 Wykres zmian notowań spółek deweloperskich 2
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Liczba zgłoszeń i pozwoleń na budowę oraz ilość rozpoczętych budów

Dane GUS pokazują również, że w kolejnych latach wynik oddanych do użytku mieszkań może być równie dobry. W 2019 roku dokonano zgłoszeń lub wydano pozwolenia na budowę w sumie 268,5 tys. mieszkań, o 4,4 procent więcej rok do roku. Pozwolenia na budowę dotyczyły przede wszystkim deweloperów. Dotyczyły one budowy aż 167,3 tys. mieszkań (+4,6 procent rok do roku). W przypadku inwestorów indywidualnych było to 96,8 tys. (+5,8 procent rok do roku).

 

Warto również wspomnieć o liczbie rozpoczętych budów. W 2019 roku łącznie było ich 237,3 tys., o 6,9 procent więcej niż rok wcześniej. Deweloperzy zgłosili rozpoczęcie budowy większości z nich. W sumie było to 142 tys., natomiast inwestorzy indywidualni 90,3 tys. Udział deweloperów w tym przypadku wyniósł zatem 59,8 procent.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie