Chat with us, powered by LiveChat

Techniczny Portfel SII wyraźnie lepszy od WIG-u w 2019 roku

Skomentuj artykuł

Ubiegły rok okazał się dla nas udany. W tym okresie stopa zwrotu Technicznego Portfela SII sięgnęła 15,5%, podczas gdy indeks WIG zyskał na wartości tylko 0,2%.

 

Ogółem w 2019 roku przez nas rachunek „przewinęło się” łącznie 57 pozycji, przy czym na niektórych walorach (m.in. CCC, Alior Bank, Kruk, Monnari Trade) swoich sił próbowaliśmy po kilka razy. Ponadto 7 razy graliśmy w tym okresie na spadki, zajmując krótkie pozycje w kontraktach terminowych. Na koniec sesji 30 grudnia 2019 roku, a więc ostatniej sesji w ubiegłym roku, wycena naszego rachunku sięgnęła 41.045,93 zł wobec 35.540,39 zł na koniec sesji 28 grudnia 2018 roku (ostatniej sesji w 2018 roku). Oznacza to, że w 2019 roku stopa zwrotu Technicznego Portfela SII wyniosła 15,5%. Dla porównania: w tym samym okresie indeks szerokiego rynku WIG zyskał tylko 0,2%. Indeks WIG20TR stracił 2,6%, natomiast indeksy mWIG40TR i sWIG80TR urosły odpowiednio o 3% i 19,1%.

 

Stopy zwrotu Technicznego Portfela SII oraz indeksów WIG, WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR w 2019 roku
Źródło: opracowanie własne.

 

 

Najlepsze i najgorsze zagrania

Pod względem wygenerowanej stopy zwrotu wśród najlepszych naszych inwestycji w 2019 roku wymienić należy przede wszystkim walory DataWalk, na których udało nam się zarobić 38,4%. Ponadto niezłą stopę zwrotu przyniosły nam także walory Delko (25,9%) czy LiveChat Software (21,5%). Pod względem kwotowych zysków kolejność prezentuje się natomiast następująco: LiveChat Software (1.532 zł), Delko (1.036 zł) i DataWalk (964 zł).

 

Błędów też jednak nie uniknęliśmy. Pod względem procentowej stopy zwrotu najgorszą naszą inwestycją w 2019 roku okazały się walory 11 bit studios, na których straciliśmy 12,3%, a także Alior Banku, które zamknęliśmy ze stratą równą 10,9%. Kwotowo największe straty ponieśliśmy jednak na akcjach KGHM i Tauron (odpowiednio 570 zł i 498 zł), co wynikało z relatywnie większego zaangażowania kapitałowego w przypadku tych pozycji.

 

Bieżący stan rachunku

Poniżej prezentujemy obecny skład Technicznego Portfela SII.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu 

Liczba

akcji

Bieżąca

stopa zwrotu

Votum 2019-11-29 12,60 zł 250  17,6%
LiveChat Software  2019-12-02  40,25 zł 125  5,6%

 

Aktualny stan gotówki na naszym rachunku to około 32 tys. zł.

 

Od momentu rozpoczęcia projektu Techniczny Portfel SII nasza stopa zwrotu jest obecnie 17,4% na plusie. Warto przy tym zaznaczyć, że są to jednocześnie nowe historyczne maksima na naszym rachunku. Dla porównania: w tym samym okresie indeks WIG stracił na wartości 12,1%.

 

Stopy zwrotu Technicznego Portfela SII oraz indeksu WIG
Źródło: opracowanie własne.

 

 

Śledź nasz Portfel

 

 

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Techniczny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie