Chat with us, powered by LiveChat

Realizujemy spory zysk na akcjach Delko

Skomentuj artykuł

W tym tygodniu w piątek zrealizowane zostało nasze zlecenie sprzedaży akcji Delko, na których udało nam się sporo zarobić. Obecnie w Portfelu pozostały nam jeszcze tylko walory Benefit Systems, jednak wkrótce będziemy chcieli przeprowadzić kolejne transakcje.

 

Delko

Akcje Delko kupiliśmy do Technicznego Portfela SII pod koniec czerwca bieżącego roku, po tym jak ich notowania pokonały 200-okresową średnią kroczącą i okrągły poziom 8 zł, by następnie tych poziomów bronić przy zwiększonym wolumenie obrotu. Liczyliśmy przy tym, że rzeczone wsparcie wytrzyma i nastąpi wyraźniejszy ruch w górę, który pozwoli ponownie przetestować linię trendu spadkowego. Na nasz rachunek trafiło wówczas 500 akcji po cenie 8 zł, a poziom take profit zakładaliśmy w okolicach 10 zł.

 

Jak się okazało, nasza strategia okazała się słuszna. Po kilku tygodniach konsolidacji w pobliżu 8 zł kurs Delko ruszył mocniej na północ, przerywając trend spadkowy trwający od końca 2017 roku. W ostatnich dniach notowania znalazły się natomiast tuż poniżej 10 zł, a więc blisko zakładanego przez nas poziomu take profit. W konsekwencji wystawiliśmy oczekujące zlecenie sprzedaży po cenie 9,8 zł. Dzisiaj, tj. w piątek, udało zrealizować się jego pozostałą, większą część. W efekcie „pozbyliśmy się wszystkich akcji Delko, a na tej pozycji, uwzględniając zapłacone prowizje i otrzymaną dywidendę, zarobiliśmy 25,9%.

 

Delko – wykres kursu akcji (skala tygodniowa)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

  

 Poniżej prezentujemy potwierdzenie dokonanych transakcji.

 

Potwierdzenie transakcji
Źródło: Sidoma, Noble Securities.

 

Bieżący stan rachunku

Poniżej prezentujemy obecny skład Technicznego Portfela SII.

 

Walor  Data zakupu Cena zakupu 

Liczba

akcji

Bieżąca

stopa zwrotu

Benefit Systems 2019-11-12 762 zł  6,4%

 

Aktualny stan gotówki na naszym rachunku to około 37,2 tys. zł.

 

Obecnie stopa zwrotu Technicznego Portfela SII jest 15,6% na plusie. Dla porównania: w tym samym okresie indeks WIG stracił na wartości 11,6%.

 

Stopy zwrotu Technicznego Portfela SII i indeksu WIG
Źródło: opracowanie własne.

 

 

 

 

 

© 2012-2019 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

--

Projekt „Techniczny Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie