Chat with us, powered by LiveChat

Benefit Systems ogłasza nową politykę dywidendową, korzystną dla inwestorów indywidualnych

Skomentuj artykuł

Zarząd Benefit Systems przyjął politykę dywidendową na lata 2020-2023. W każdym roku obowiązywania nowej polityki będzie rekomendował wypłatę dywidendy o wartości co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok.

 

Rekomendacja zarządu będzie uwzględniała sytuację finansową i płynnościową, perspektywy oraz potrzeby inwestycyjne Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej. Polityka dywidendowa będzie podlegać okresowej weryfikacji. Obowiązuje ona począwszy od podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

 

Jest to istotna zmiana w kwestii redystrybucji zysku Benefit Systems, z korzyścią dla inwestorów indywidualnych w porównaniu do trzech poprzednich lat. W latach 2016-2019 Spółka przeprowadzała skupy akcji, które dla mniejszościowych akcjonariuszy często są nieopłacalne. W raporcie Spółka pod lupą SII (opublikowanym w maju bieżącego roku) to właśnie politykę dywidendową oceniliśmy najniżej w przypadku Benefit Systems.

 

Pomimo że Spółka regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, politykę dystrybucji zysków oceniamy negatywnie z perspektywy inwestora indywidualnego. Procedura składania oferty sprzedaży w skupie akcji własnych wymaga m.in. stawienia się Punkcie Obsługi Klienta i złożenia odpowiednich dokumentów, w tym oryginału świadectwa depozytowego. W efekcie inwestor musi poświęcić dodatkowy czas i ponieść dodatkowe koszty, co dodatkowo negatywnie wpływa na stopę zwrotu. Mając na uwadze relatywnie wysokie koszty związane z pozyskaniem świadectwa depozytowego w stosunku do wartości inwestycji, nierzadko uczestnictwo w skupie staje się zupełnie nieopłacalne dla drobnych inwestorów, przez co w konsekwencji skup akcji służy wyłącznie największym akcjonariuszom. Z drugiej strony, korzyścią skupu akcji niewątpliwie są względy podatkowe (podatek od dywidendy potrącany jest w momencie jej wypłaty, podczas gdy podatek od dochodów wynikających ze zbycia papierów wartościowych rozlicza się w kolejnym roku, a w razie poniesienia strat na innych inwestycjach można go nie zapłacić wcale) – argumentowaliśmy w raporcie.

 

Komentarz i analiza techniczna

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie