×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Relacja z czatu PZU. „Nie inwestowaliśmy w banki dla krótkoterminowych zysków”

REDPIXEL - fotolia.com / PZU

Czat inwestorski podczas którego na pytania inwestorów odpowiadał Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU, odbył się pod hasłem omówienia wyników spółki za trzeci kwartał 2019 roku. Współorganizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, a pytania zadawane przez graczy dotyczyły również należących do grupy banków, PPK oraz branży ubezpieczeniowej.

 

W trzecim kwartale 2019 roku Grupa PZU osiągnęła 879 mln zł zysk netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 1,017 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z kolei po trzech kwartałach tego roku zysk netto wyniósł 2,360 mld zł, wobec 2,427 mld zł rok wcześniej. Jeden z inwestorów uczestniczących w czacie zapytał o powody tego spadku.

 

– Wyniki po 3 kwartałach są niższe rok do roku o 2,8 procent, co dekomponuje się na wzrosty w segmencie poza-bankowym i spadki w segmencie bankowym. Główne przyczyny tych spadków to przede wszystkim bardzo duże wzrosty obciążeń regulacyjnych – dodatkowe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz rezerwy związane z wyrokami TSUE. Porównując tą sytuację do 2018 roku wzrost kosztów związanych ze zmianami regulacji to prawie 220 procent wzrostu. Z wyłączeniem tych zdarzeń nasz wynik grupowy rok do roku pokazywałby wzrosty – tłumaczył Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

 

W kwestii wynikowej zwrócono również uwagę na wysokie ujemne przepływy pieniężne, jakie spółka odnotowania po trzech kwartałach tego roku.

 

– To głównie przepływy z działalności inwestycyjnej (wyższy poziom nabyć niż umorzeń instrumentów inwestycyjnych) oraz spłaty 850 mln euro długu senioralnego – zgodnie z datą zapadalności – tłumaczył przedstawiciel zarządu Grupy PZU.

 

PZU - wykres kursu akcji
PZU - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Z kolei na pytanie o udział rynkowy PZU, Tomasz Kulik odpowiedział: Udział rynkowy PZU w segmencie ubezpieczeń majątkowych w Polsce to 34,7 procent (33,5 procent z działalności bezpośredniej) 2Q2019. Natomiast udział rynkowy PZU Życie w ubezpieczeniach na życie wyniósł 45,9 procent (ubezpieczenia ze składką okresową).

 

Segmentem ubezpieczeń PZU, który rośnie najszybciej jest Zdrowie. Z jednej strony jest to efekt cały czas niskiej bazy, a z drugiej dużych nakładów inwestycyjnych i chłonnego rynku. Z punktu widzenia kontrybucji do wyniku to cały czas są ubezpieczenia majątkowe – dodał członek zarządu spółki.

Presja płacowa

Pojawiło się również pytanie o ewentualną presję płacową odczuwaną przez PZU.

 

– Wszyscy ją odczuwamy natomiast w segmencie usług finansowych ma ona nieco inny przebieg (chociażby z tego względu, że na tym rynku dochodzi do konsolidacji, która przekłada się na nieco niższą presję płacową). Staramy się ją adresować nie poprzez podnoszenie proste wynagrodzeń, a budowanie rozwiązań uzależniających koszty od wyników generowanych w ramach grupy – rozwiązania na zasadzie dodatkowej premii za sukces, które mają jeszcze bardziej motywować do osiągania celów i angażowania pracowników – mówił Kulik.

 

Temat wynagrodzeń został również uzupełniony o kwestię liczby agentów posiadanych obecnie przez PZU.

 

– PZU oferuje klientom największą sieć sprzedażowo-obsługową ze wszystkich polskich ubezpieczycieli. Sieć liczy ponad 9 tys. agentów na wyłączność i agencji – dodał członek zarządu PZU i PZU Życie.

Działalność bankowa

– Czy z perspektywy czasu nie żałują państwo inwestycji w Alior Bank i Pekao – pytał jeden z uczestników czatu inwestorskiego.

 

– Proszę nie mylić wyceny rynkowej z korzyściami ekonomicznymi wynikającymi z posiadania podmiotu bankowego. Tak, segment bankowy dzisiaj poddany jest bardzo dużej presji regulacyjnej co wpływa na jego wycenę rynkową. Nie wpływa natomiast na możliwość wspólnego tworzenia wartości w oparciu o wspólne bazy klientów i połączoną siłę kapitałową. Nie inwestowaliśmy w banki dla krótkoterminowych zysków wynikających ze zmiany wycen tych podmiotów, ale właśnie dlatego, że te dwie działalności mają wiele wspólnego i stanowią ekosystem usług finansowych, które chcemy oferować naszym klientom i które wiemy jak skonwertować na dodatkową wartość dla grupy – tłumaczył Tomasz Kulik.

 

Dodał również, że oba banki działają tak jak działały i nie zamierzamy żadnego z nich sprzedawać.

 

Kwestię tą przedstawiciel zarządu uzupełnił o ocenę korzyści płynących z posiadania akcji Alior Banku przez grupę PZU.

 

– Bardzo wysoko poziomowo to sprzedaż ubezpieczeń do klientów banku (ubezpieczenie pomostowe, spłaty kredytu, ubezpieczenie spłaty zobowiązań i kredytów czy wreszcie podstawowe nasze ubezpieczenia jak komunikacja czy mieszkania). W drugą stronę to sprzedaż pożyczek i kredytów do klientów PZU, oszczędności kosztowe i wiele, wiele innych – mówił.

 

W ramach działalności ubezpieczeniowej i bankowej prowadzonej przez podmioty należące do grupy, spółka może się również pochwalić efektami kosztowymi wynikającymi z ograniczenia wspólnej ilości placówek oraz wprowadzenia wspólnych oddziałów sprzedających usługi z zakresu ubezpieczeń i bankowości.

 

Pojawiło się również pytanie o wpływ wyroku TSUE na działalność PZU. 

 

– Na PZU bezpośrednio nie miał żadnego – miał natomiast na rynek bankowy, a w związku z tym również banki należące do Grupy PZU (dane dostępne w sprawozdaniach obu banków). Po trzecim kwartale 2019 roku były to obciążenia około 150 mln zł – podano.

 

– Zatem, czy możliwe są odpisy na wartość Alior Banku? – pytał jeden z inwestorów.

 

 Wycena Alior Banku w księgach grupy nie jest związana z bieżącą wyceną rynkową tych aktywów, a możliwością generowania z tego tytułu odpowiednich przepływów. Na każdą datę bilansową przeprowadzamy analizę pokazującą czy skumulowane, oczekiwane przyszłe przepływy (zdyskontowane na dzień bilansowy) są wyższe niż wycena księgowa i na tej podstawie podejmowana jest decyzja. Ostatni taki test był przeprowadzony na 30 czerwca - odpowiedział Tomasz Kulik.

 

Zobacz, jak czat inwestorski ze spółką PZU zapowiadaliśmy na twitterze

 

W ostatnich latach wyniki finansowe banków były obciążone składkami na BFG. Jeden z uczestników czatu pytał w związku z tym o przewidywania spółki dotyczące składki na BFG w kolejnych latach.

 

Trudno jest wyrokować w tym obszarze, zwłaszcza nie mając absolutnie żadnego wpływu na koszty. Wielkość obciążeń jest wypadkową kondycji sektora w związku z tym im jest ona lepsza tym obciążenia powinny być niższe. Ze względu na to jednak, że lepszy lub gorszy to sprawa ocenna, więc należy to pytanie kierować pod adresem organów nadzorczych – podsumował Kulik.

 

Kończąc kwestię banków, padło pytanie o ewentualne plany przejęcia kolejnej tego typu instytucji.

 

 Niezależnie o jakim podmiocie rozmawiamy, działalność którego jest zbieżna z działalnością PZU (w tym segment bankowy) lub może być traktowana jako uzupełnienie oferty, nad każdym takim podmiotem będziemy chcieli i musieli się zastanowić z punktu widzenia strategii grupy. Dzisiaj za wcześnie jest żeby cokolwiek więcej powiedzieć bo raczej spekulujemy niż posługujemy się faktami – mówił przedstawiciel spółki.

Plany akwizycyjne

Na pytanie o plany akwizycyjne Grupy PZU Tomasz Kulik nie zdradził żadnych szczegółów. Spółka analizuje każdą potencjalną transakcję pod kątem jej opłacalności tak, aby mieć pewność, że kapitał jest odpowiednio ulokowany.

 

Również żadnych konkretnych informacji w sprawie negocjacji zakupu aktywów AXA nie usłyszeliśmy podczas czatu inwestorskiego, jednakże warto zwrócić uwagę na odpowiedź CFO grupy w tym zakresie.

 

– PZU przygląda się każdemu potencjalnemu aktywu, które pasuje do naszej działalności – w tym AXA. Nic więcej nie mogę na tym etapie powiedzieć – mówił Tomasz Kulik.

PPK

Na pytanie o ilość umów podpisanych w ramach PPK przedstawiciel zarządu odpowiedział: Mamy ponad tysiąc umów, nie ukrywamy, że pozostaje to poniżej naszych ambicji. Pamiętajmy jednak, że to dopiero pierwszy etap i na całościowe rozliczenie tej akcji musimy jeszcze trochę poczekać. Środki ze składek od klientów będą spływały powoli i regularnie co miesiąc, w związku z tym zbudowanie dużej bazy kapitałowej, która mogłaby zaanimować nasz rynek musimy również cierpliwie poczekać.

 

Na pytanie o obawy dotyczące prawidłowości inwestowania środków pozyskanych z PPK członek zarządu PZU i PZU Życie odpowiedział: To są pieniądze naszych klientów muszą w związku z tym być inwestowane w sposób zgodny z ich celem jakim jest wzrost wartości. Przypomnę, że ten rodzaj działalności jest regulowany przez organ nadzoru i poddawany ścisłym kontrolom.

Zmiany klimatu

Popularny temat ekologii również został poruszony podczas czatu inwestorskiego. Pojawiło się bowiem pytanie o działania PZU mające na celu przygotowanie spółki na nadchodzące zmiany klimatyczne.

 

– Już w tej chwili PZU w ramach swojej działalności ubezpieczeniowej zarządza ryzykiem katastroficznym m.in. z uwzględnieniem ryzyka powodzi. W ramach tego systemu dokonywana jest cykliczna analiza ekspozycji Grupy PZU pod kątem narażenia na katastrofy naturalne. Ma to znaczenie również w kształtowaniu ochrony reasekuracyjnej. Ciągle dopasowujemy ofertę ubezpieczeniową dla sektorów narażonych na największe ryzyko klimatyczne jak rolnictwo. Oferujemy ubezpieczenia mieszkaniowe dla każdej ze stref /regionów bez stref wykluczenia. Prowadzimy również doradztwo dla rolników dotyczące nowych, odpornych na zmiany klimatu odmian upraw roślinnych. Grupa PZU od dwóch lat prowadzi kampanię informacyjną wśród rolników w zakresie propagowania odmian rzepaku ozimego zalecanych do uprawy w polskim klimacie. Analizujemy również nasz bezpośredni wpływ na klimat. PZU i PZU Życie przyjęły Standard Grupy PZU „Zielone PZU”. O tych oraz o innych działaniach można szerzej poczytać w sprawozdaniu z informacji niefinansowych za 2018 rok – przedstawił Tomasz Kulik.

Ceny ubezpieczeń i program lojalnościowy

 O dwa aspekty: ubezpieczeń AC i OC, a także program lojalnościowy dla inwestorów indywidualnych, zapytał inwestor.

 

– To co widzimy, to że ceny przestały już spadać i to jest dla nas najważniejsze. Co do programów lojalnościowych dla inwestorów – zapowiedzieliśmy uruchomienie takiego programu i w przyszłym roku poinformujemy Państwa o jego kształcie – mówił Kulik.

Perspektywy 

Na pytanie o perspektywy Grupy PZU, członek zarządu odpowiedział: Najbliższe lata to przede wszystkim dalsza presja cenowa na rynku ubezpieczeń majątkowych, spadki marży w działalności lokacyjnej oraz nieuchronne wejście w spowolnienie gospodarcze. Mam nadzieję, że te wyzwania zostaną skompensowane dalszym wzrostem działalności podstawowej, co pozwoli nam na generowanie stabilnych i wysokich wyników.

 

Na prośbę o podsumowanie dotychczasowych rezultatów wprowadzenia do oferty usługi inPZU, Tomasz Kulik mówił: inPZU cały czas się rozwija i cieszy się coraz większą popularnością. Obecnie rozwijamy platformę dostosowując serwis do potrzeb uczestników PPK. Na koniec października aktywa funduszy inPZU wyniosły 730 mln zł.

 

Z kolei w kwestii segmentu Zdrowie, CFO grupy mówił, że celem strategicznym jest osiągniecie w 2020 roku 1 mld zł przychodów i marży EBITDA na poziomie 12 procent.