Chat with us, powered by LiveChat

JSW popularna wśród inwestorów. Spółka stawi czoła wyzwaniom?

Skomentuj artykuł
JSW S.A.

Po stosunkowo dobrym listopadzie, notowania akcji JSW zatrzymały się przy poziomie około 20 zł za akcję. Węglowy konglomerat boryka się z wysokimi kosztami, których wzrost widać w raporcie za trzeci kwartał 2019 roku, a także znajduje się pod presją nadal dość niskich rynkowych cen węgla. Warto również zwrócić uwagę na spore zainteresowanie inwestorów tą spółką.

 

W listopadzie akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej zyskały na wartości 7,95 procent. Jest to pierwszy od marca 2019 roku wzrostowy miesiąc w wykonaniu tej spółki. Rekordowo słaby w tym roku dla akcji JSW był sierpień i wrzesień, kiedy ich notowania spadły w skali miesiąca o odpowiednio 19,75 i 26,72 procent. Dobry dla węglowej firmy był za to początek listopada, kiedy w trakcie sesji 4 listopada spółka zyskała 6,2 procent. Wyraźny, ponad 3-procentowy wzrost odnotowano również 14 i 26 listopada.

 

JSW - wykres kursu akcji
JSW - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Ostatnie wzrosty nie są jednak pocieszeniem dla inwestorów długoterminowych, bo trzymając akcje JSW przez dłuższy czas, można było sporo stracić. Od początku roku notowania spółki spadły o prawie 70 procent. 

Wyniki JSW poprawiły humor inwestorów?

Wprawdzie skonsolidowany zysk netto spółki przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej za trzeci kwartał 2019 roku wyniósł 152,9 mln zł i był o 56 procent niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Za to w stosunku do prognoz, wynik ten wypadł nieco lepiej. Analitycy ankietowani przez PAP szacowali zysk netto na poziomie 141,4 mln zł, zatem jest on o 8,13 procent wyższy.

 

Rok do roku przychody JSW zmalały o 8 procent i osiągnęły poziom 2,165 mld zł. Skala spadku jest zatem znacznie mniejsza, niż w przypadku zysku netto spółki. Mocno rosły natomiast koszty administracyjne (+49,9 proc. r/r), a także kategoria pozostałe koszty (+125,4 proc. r/r). Ich wartość wyniosła odpowiednio 177,3 mln zł oraz 29,3 mln zł.

Wzrost kosztów w okresie 9 miesięcy

W przypadku danych za 9 miesięcy tego roku, koszty administracyjne wzrosły o 16 procent do poziomu 516,4 mln zł, a w kategorii pozostałe koszty poszły w górę o 52 procent, osiągając wartość 64,8 mln zł.

 

JSW w sprawozdaniu z działalności spółki zwraca uwagę również na wyższe koszty związane z świadczeniami dla pracowników, które wyniosły w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku 3,284 mld zł, o 10,4 procent więcej rok do roku. 

– Wzrost kosztów świadczeń na rzecz pracowników w jednostce dominującej w analizowanym okresie 2019 roku jest wynikiem wzrostu średniego zatrudnienia o 923 osoby w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku oraz zawartych porozumień płacowych pomiędzy zarządem JSW, a stroną społeczną w I półroczu 2018 roku. Skutkiem zawartych porozumień jest ujednolicenie zasad naliczania wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę i święta, wynagradzania za czas choroby, urlopu oraz wzrost stawek płac zasadniczych od 1 czerwca 2018 roku (wraz z wyrównaniem zasad i uprawnień do dodatku stażowego, tj. Karty Górnika) – czytamy w raporcie spółki. W przypadku świadczeń pracowniczych na ich wzrost wpłynęła wypłata dodatkowej nagrody pieniężnej dla pracowników i wprowadzenie od kwietnia 2019 roku Pracowniczego Programu Emerytalnego. Na poziomie grupy zatrudnienie urosło o 1245 osób.

 

Koszty amortyzacji w okresie pierwszych 9 miesięcy 2019 roku wyniosły 728,9 mln zł, co jest wynikiem o 31,7 procent wyższym rok do roku. Przyczyną wzrostu było wejście w życie MSSF16 Leasing i ujęciem w aktywach trwałych prawa do użytkowania składnika aktywów. Z kolei koszty związane z zużyciem materiałów i energii wzrosły o 12,9 procent do poziomu 1,283 mld zł, a koszty usług obcych o 12,2 procent do poziomu 1,328 mld zł.

Sytuacja na rynku węgla

Notowania JSW są wrażliwe na ceny węgla koksowego. Trend spadkowy surowca w ostatnim czasie wyhamował. W okresie pierwszych trzech kwartałów tego roku średnia cena węgla koksowego sprzedanego przez JSW wyniosła 676,72 zł za tonę. Spółka w prezentacji inwestorskiej podaje również, że średnie notowania koksu na rynku europejskim w trzecim kwartale tego roku wyniosły 297 dolarów za tonę, natomiast w tym samym okresie rok wcześniej miały wartość średnią na poziomie 385 dolarów za tonę. Nieco mniejszy, bo 15-procentowy spadek odnotowano na rynku chińskim

 

Notowania koksu na rynku europejskich oraz chińskim w okresie ostatnich 5 kwartałów

notowania koksu 3q 2018 - 3q 2019

Źródło: JSW 

 

W przypadku węgli koksowych JSW podaje, że średnia cena węgli TSI Premium Hard to 160,1 dolarów za tonę. W tym samym okresie rok wcześniej wyniosła ona 186,5 dolarów za tonę.

 

Notowania węgla koksowego TSI Premium Hard

Źródło: JSW 

 

Wśród prognoz dotyczących rynku węgla koksującego znajdziemy negatywne informacje. Australijskie Biuro Ekonomiczne prognozuje, że w 2020 roku cena węgla HCC (węgiel koksujący klasy premium hard) będzie na poziomie 165 dolarów za tonę. 

 

Ważnym elementem mającym wpływ na popyt na węgiel koksowy jest rynek stali. Według World Steel Association globalna produkcja stali będzie rosła i w 2019 roku wyniesie łącznie 1,7 mld ton (+1,3 procent r/r). Dane za pierwsze półroczego tego roku pokazują jednak, że wzrost może być jeszcze większy. Według organizacji, produkcja stali na świecie wzrosła w tym okresie o 4,9 procent do poziomu 925,1 mln ton.

 

Zagrożeniem dla JSW może być również ewentualna zmiana technologii stosowana do produkcji stali, niewymagająca wykorzystania węgla. Na to jednak jest jeszcze nieco zbyt wcześnie. 

 

Z punktu widzenia popytowego warto zwrócić uwagę na fakt, że Arcelor Mittal Poland rozważa wygaszenie krakowskiego pieca służącego do produkcji stali. Ważna jest również kondycja branży automotive, która jest znaczącym odbiorcą wyrobów stalowych. W okresie styczeń-wrzesień 2019 roku odnotowano nieznaczny spadek liczby sprzedanych nowych samochodów w Europie (-1,6 procent rok do roku) do poziomu 1,2 mln egzemplarzy. Natomiast w samym wrześniu tego roku sprzedaż ta była wyższa o 14,5 procent rok do roku.

 

Również pojawienie się nowych kopalni nie powinno w znaczący sposób zachwiać rynkiem węgla, gdyż zastąpią one wyeksploatowane lub nieopłacalne złoża. Obecna cena węgla energetycznego ARA to około 62 dolary za tonę. W przypadku australijskiego węgla koksowego cena wynosi 141 dolarów za tonę. 

 

Notowania australijskiego węgla koksowego (USD/tonę)

Notowania australijskiego węgla koksowego

Źródło: cmegroup.com

Gotówka, a kapitalizacja

Przy cenie akcji JSW na poziomie 20,5 zł, kapitalizacja spółki sięga poziomu 2,4 mld zł. Z początkiem stycznia tego roku mogła się ona pochwalić wartością środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na poziomie 1,651 mld zł, natomiast już na koniec września ich wartość to tylko 570,2 mln zł. 

 

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na fundusz stablizacyjny utrzymywany przez spółkę. Jak podaje JSW, będzie on stanowił bufor bezpieczeństwa w razie konieczności ponoszenia wydatków nieznajdujących pokrycia we wpływach. Na koniec września wartość bilansowa inwestycji w portfel FIZ w formie certyfikatów inwestycyjnych wyniosł 1,861 mld zł, wobc 1,826 mld na koniec 2018 roku. Spółka wartość tą kwalifikuje jako inwestycje długoterminowe.

 

JSW dostarczy węgiel do Rumunii

Pod koniec listopada JSW poinformowała o zawarciu umowy na dostawy koksu z Liberty Galati. Surowiec będzie wykorzystywany w Rumunii, a umowa została zawarta na okres 5 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 roku. Jej szacunkowa wartość to 1,7 mld zł.

Spółka opuszcza MSCI Poland

Trudny okres na giełdzie dla JSW oraz spadek jej kapitalizacji znajduje swoje odbicie m.in. w wyniku rewizji z indeksu MSCI Ponad przeprowadzonej pod koniec listopada. Efektem tego jest wykluczenie z tej grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, a także Alior Banku. Miejsce tych dwóch firm zajął AmRest, który może się pochwalić lekkim wzrostem cen akcji na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni i kapitalizacją na poziomie prawie 10 mld zł. Zmiany w indeksie weszły w życie po sesji 26 listopada. Po zmianach Alior Bank i JSW trafiły do indeksu MSCI Small Cap. 

Duże zainteresowanie inwestorów 

Mimo że akcje JSW nie radzą sobie najlepiej na GPW, spółka jest bardzo popularna wśród inwestorów. Potwierdzają to znacznie wyższe niż wcześniej obroty i wolumen. Podczas ostatnich sesji do rzadkości nie należał widok, kiedy w trakcie dnia handlu właściciela zmieniało ponad milion akcji. 

 

Również ranking Tickerów serwisu stooq plasuje spółkę na 5 miejscu, a w przypadku rankingu popularności spółek serwisu Bankier.pl, JSW zajmuje 1 miejsce.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie