Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu Tauronu. Wpływ kupionych farm wiatrowych na wynik będzie widoczny w 2020 roku

tobago77 - fotolia / Tauron PE S.A.

O wynikach, cenach energii, prawach do emisji CO2 i dywidendzie, mówił podczas czatu inwestorskiego Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauron Polska Energia. Sporo czasu w trakcie dyskusji poświęcono również inwestycjom, także tym dotyczącym OZE. Firma szacuje, że łączny capex grupy w tym roku będzie znacznie wyższy w porównaniu z 2018 rokiem i osiągnie poziom 4-5 mld zł.

 

W pierwszych trzech kwartałach 2019 roku Tauron Polska Energia odnotował 854,35 mln zł mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, w stosunku do 852,86 mln zł zysku w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pierwsze pytanie, na które odpowiedział wiceprezes energetycznej spółki dotyczyło czynników, jakie miały największy wpływ na wyniki Tauronu za ten okres.

 

– Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wynik po trzech kwartałach 2019 roku jest wynik segmentu Wydobycie, dla którego duże znaczenie miał wolumen. Pozytywny wpływ w analizowanym okresie miał wynik segmentu Dystrybucja. W tym przypadku największe znaczenie miała taryfa dystrybucyjna w powiązaniu z korzystniejszą strukturą dystrybuowanej energii  mówił Marek Wadowski, wiceprezes zarządu ds. finansów w Tauron Polska Energia, podczas czatu inwestorskiego.

 

Kolejne pytanie dotyczące niedawno opublikowanych wyników spółki za trzeci kwartał 2019 roku poruszało kwestię czynników o charakterze nietypowym. 

 

– W tym okresie nie wystąpiły istotne zjawiska o charakterze jednorazowym. Warto jednak zwrócić uwagę na segment Sprzedaż, w którym duże znaczenie miało odzwierciedlenie w wyniku wpływu ustawy prądowej. W 2019 roku wpływ tej ustawy będzie neutralny, niemniej jednak w wynikach poszczególnych kwartałów można zauważyć wpływ tworzenia i rozwiązywania rezerw związanych z regulacjami w zakresie cen energii  stwierdził Marek Wadowski.

 

Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Tauron Polska Energia - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Więcej na temat wpływu ustawy zamrażającej ceny energii chciał się dowiedzieć kolejny inwestor. – Samo stwierdzenie neutralny nie jest precyzyjne. Porównywalna EBITDA segmentu Sprzedaż jest o 100 mln mniejsza niż rok temu. Przy marginalnym wpływie praw majątkowych, negatywny wpływ ustawy musi być znaczny  podkreślił inwestor biorący udział w czacie inwestorskim zorganizowanym wspólnie z SII.

 

– W roku 2019 mamy do czynienia z istotnym wzrostem cen energii elektrycznej w stosunku do 2018 roku. Z uwagi na przyczyny wzrostu cen (wzrost kosztu uprawnień do emisji CO2) rośnie presja na marże uzyskiwane w segmencie Sprzedaż. W naszej ocenie czynnik ten powoduje obniżenie wyniku EBITDA w segmencie Sprzedaż w skali całego roku w przybliżeniu o 200 mln zł. Innymi słowy, wynik w tym segmencie byłby o taką kwotę niższy przy założeniu braku wpływu innych czynników. Ustawa prądowa obliguje nas do utrzymania cen w roku 2019 na poziomie roku 2018 (z tego tytułu otrzymujemy rekompensaty), nie rekompensuje jednak spadku zyskowności spowodowanego wspomnianą powyżej presją na marże  tłumaczył wiceprezes Tauronu.

Ceny energii i koszty finansowe

W odniesieniu do cen energii inwestorzy pytali również o zmiany, jakich spodziewa się spółka w 2020 roku.

 

 Ceny na rynku hurtowym będą uzależnione głównie od kosztów zakupu paliw i uprawnień do emisji CO2. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku węgla kamiennego i uprawnień do emisji CO2, moim zdaniem można spodziewać się niewielkich wzrostów cen energii elektrycznej w przyszłym roku – mówił przedstawiciel zarządu Tauron Polska Energia.

 

Na pytanie o kursu euro oraz jego wpływ na koszty finansowe spółki, Marek Wadowski mówił podczas czatu inwestorskiego: W trzecim kwartale 2019 roku wystąpiły ujemne różnice kursowe w wysokości 81 mln zł od zadłużenia denominowanego w euro. W analogicznym okresie ubiegłego roku różnice kursowe były dodatnie i osiągnęły poziom 85 mln zł  podkreślił wiceprezes zarządu.

Rynek mocy 

W kwestii rynku mocy zadano pytanie o nowe projekty, które mogłyby zostać zgłoszone do aukcji na 2024 rok.

 

 Wzorem poprzedniego roku, podjęliśmy działania mające na celu przygotowanie Grupy Tauron do uczestnictwa w rynku mocy. Jednym z elementów tego procesu jest przegląd istniejących aktywów, jak również badanie możliwości wystawienia do aukcji projektów uwzględnionych w strategii inwestycyjnej. Biorąc pod uwagę przyjęte kierunki rozwoju grupy, na dzisiaj do aukcji na rok 2024 zgłoszone zostały wyłącznie istniejące jednostki wytwórcze, które spełniają wymagania formalne  stwierdził Wadowski.

Inwestycje w OZE

Podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych pojawiły się również pytania o odnawialne źródła energii. Jeden z uczestników pytał o plany inwestycyjne spółki w tym zakresie.

 

– W ramach ogłoszonego „Zielonego Zwrotu Taurona” jesteśmy skoncentrowani na poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju w ramach OZE. W roku 2020 zobaczymy wpływ na wynik EBITDA zakupionych farm wiatrowych o mocy 180 MW w wysokości ponad 100 mln złotych. Bierzemy pod uwagę akwizycję istniejących źródeł, jak również budowę nowych instalacji  zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z partnerem zewnętrznym. Jednym z rozpatrywanych projektów jest budowa instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych będących własnością Tauron Wytwarzanie. Pierwsza pilotażowa farma słoneczna o mocy 4,1 MW została już przygotowana do uczestnictwa w nadchodzącej aukcji OZE. Pozostałe projekty znajdują się obecnie w fazie przygotowań, natomiast ostateczne decyzje będą podejmowane w zależności od rentowności poszczególnych inwestycji i dostępnych źródeł finansowania – tłumaczył Marek Wadowski.

 

Zobacz, jak czat inwestorski ze spółką Tauron zapowiadaliśmy na Twitterze

 

– Kiedy może dojść do kolejnego zakupu farm wiatrowych? Czy są na rynku projekty na sprzedaż?  pytał inwestor podczas czatu.

 

Odpowiadając na to pytanie wiceprezes zarządu ds. finansów Tauronu stwierdził, że firma dokonuje analizy wielu potencjalnych projektów, których na rynku jest sporo. Na razie jednak nie ma konkretnych decyzji w tym zakresie. Podstawową kwestią jest opłacalność i potencjalny wpływ projektu na wyniki grupy. 

 

Na pytanie o capex spółki na ten rok wiceprezes odpowiedział: Spodziewamy się, że łączny capex grupy w tym roku będzie znacznie wyższy w porównaniu z 2018 rokiem i osiągnie poziom 4-5 mld zł (z uwzględnieniem 600 mln zł z tytułu zakupu farm wiatrowych). Wyższe planowane nakłady dotyczą segmentów: Wytwarzanie (efekt końcowego etapu budowy bloku 910 MW w Jaworznie) i Wydobycie.

 

Podczas czatu pojawiła się również kwestia pozyskiwania środków na inwestycje w ramach programów dofinansowanych przez Unię Europejską.

 

 Grupa Tauron stale pozyskuje środki na finansowanie inwestycji ze środków pomocowych. Głównym beneficjentem bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego jest Tauron Dystrybucja, ale trwają intensywne prace nad poszukiwaniem możliwości finansowania przedsięwzięć w obszarze OZE. W celu usprawnienia procesu zostało wdrożone scentralizowane podejście do zarządzania pomocą publiczną w Grupie Tauron. Ma ono na celu ciągłe badanie dostępnych źródeł finansowania i oceny możliwości ich wykorzystania w ramach rozpatrywanych przedsięwzięć inwestycyjnych  mówił Wadowski.

Prawa do emisji CO2 

Kluczowym elementem kosztowym dla energetyki są obecnie ceny praw do emisji CO2. Jeden z inwestorów pytał o przewidywania Tauronu dotyczące tego obciążenia, w szczególności w kontekście tendencji spadkowej, którą obserwujemy od lipca. 

 

– Biorąc pod uwagę sposób działania mechanizmu rezerwy stabilizacyjnej MSR, który w latach 2019-2023 będzie wycofywał corocznie 24 procent uprawnień będących w obrocie, w mojej ocenie należy spodziewać się utrzymania długoterminowego trendu wzrostowego. Obserwowane spadki cen uprawnień do emisji CO2 mają raczej charakter krótkoterminowej korekty cenowej, która jest stymulowana czynnikami o charakterze politycznym. Obecnie głównego znaczenia nabiera przedłużający się proces brexitu, ponieważ ostateczny sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć wpływ na zmianę sytuacji podażowo-popytowej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Należy to jednak traktować wyłącznie jako czynnik o charakterze przejściowym i oczekiwać dalszego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 – stwierdził przedstawiciel Tauronu.

 

Na pytanie o wpływ zmiany ceny praw do emisji CO2 o 5 euro na wynik końcowy Tauronu wiceprezes odpowiedział: Wpływ uzależniony jest od wolumenu produkcji energii elektrycznej. W trzecim kwartale 2019 roku wzrost cen uprawnień do emisji CO2 o 5 euro za tonę, spowodowałby spadek wyniku EBITDA o 60 mln złotych. Trzeba pamiętać, że Grupa Tauron zabezpiecza ceny uprawnień do emisji CO2. W związku z tym, zmiana ich cen odzwierciedlana jest w wynikach z opóźnieniem.

Budowa EC Stalowa Wola

– Zaawansowanie procentowe budowy ECSW nie zmienia się od wielu miesięcy. Jakie są postępy na budowie i czy termin ukończenia projektu w lutym 2020 roku jest realny?  pytał inwestor biorący udział w czacie inwestorskim.

 

– W końcowej fazie realizacji jest montaż rurociągów parowych, instalacji pomocniczych oraz pozostałych układów pozablokowych. Zakończono z powodzeniem próbę ciśnieniową nowego kanału wody chłodzącej. W czwartym kwartale 2019 roku planowane jest przeprowadzenie procesów trawienia oraz dmuchania kotła. Sukcesywnie przekazywane są układy do rozruchu. Po weryfikacji harmonogramu projektu, określono nowy termin oddania bloku do eksploatacji w pierwszym półroczu 2020 roku  mówił Marek Wadowski.

Dywidenda

W kwestii wypłaty dywidendy za 2019 rok, wiceprezes Tauronu podsumował: Polityka dywidendowa Tauron Polska Energia ogłoszona w 2016 roku jest nadal aktualna. W przypadku jej zmiany poinformujemy rynek raportem bieżącym.