Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Grupa R22 z sukcesem połączyła wzrost organiczny ze skutecznymi akwizycjami

W roku obrotowym 2018/2019, zakończonym 30 czerwca 2019 roku, Grupa Kapitałowa R22 wypracowała wysokie dynamiki wzrostu wyników finansowych. Było to efektem intensywnej pracy organicznej nad wzrostem przychodów, optymalizacją oferty i budową synergii, a także międzynarodowej ekspansji i skutecznych akwizycji.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe wypracowane przez Grupę R22 wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

Rok obrotowy

2017/2018

Rok obrotowy 2018/2019

Zmiana rdr

Przychody ze sprzedaży

110 595 145 615 32%
EBITDA 25 115 36 619 46%

Skorygowana EBITDA*

27 228 37 901 39%

Wynik operacyjny

16 774 25 095 50%

Wynik brutto

13 490 20 884 55%

Wynik netto

10 527 16 714 59%

Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

6 788 11 571 70%

Rok obrotowy Emitenta rozpoczyna się lipcu i kończy w czerwcu.
*EBITDA bez uwzględnienia kosztów jednorazowych związanych z przygotowaniem i realizacją przejęć na rumuńskim rynku hostingu i domen, przygotowania wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu oraz wdrożenia RODO.
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W roku obrotowym 2018/2019 Grupa R22 osiągnęła 145,6 mln zł przychodów, co jest wynikiem o 32% wyższym niż przed rokiem. Natomiast liczba klientów Grupy na koniec czerwca 2019 roku przekroczyła 255 tys. wobec 173 tys. rok temu (wzrost o 47%). Emitent podaje, że około 80% to klienci biznesowi, głównie z sektora SME (małych i średnich przedsiębiorców).

 

Zyski Grupy rosły jeszcze szybciej niż przychody – dynamika wzrostu skorygowanego zysku EBITDA (bez uwzględnienia kosztów jednorazowych związanych z przygotowaniem i realizacją przejęć na rumuńskim rynku hostingu i domen, przygotowania wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu oraz wdrożenia RODO) wyniosła 39% rdr, a zysku netto przypadającego akcjonariuszom podmiotu dominującego nawet 70% rdr. Było to efektem m.in. prowadzonych działań optymalizacyjnych, realizacjom efektów synergii, a także akwizycjom. Warto przy tym zwrócić uwagę, że kwartalny skorygowany zysk EBITDA systematycznie wzrastał z kwartału na kwartał w roku obrotowym 2018/2019.

 

Wykazane zyski przez Grupę R22 w roku obrotowym 2018/2019 zostały poparte przepływami operacyjnymi, które wyniosły 34,9 mln zł wobec 19 mln zł przed rokiem. Tym samym konwersja EBITDA do przepływów z działalności operacyjnej wyniosła 92%. Z kolei nadwyżka gotówkowa sięgnęła 10,3 mln zł.

 

Skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej R22 (mln zł)

Źródło: Emitent.

 

Jesteśmy dumni z wyników osiągniętych w IV kwartale i całym roku. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki, które są efektem intensywnej pracy nad wzrostem przychodów oraz optymalizacją oferty, jak również międzynarodowej ekspansji. Potwierdzeniem słuszności i skuteczności realizowanej strategii, jest wzrost nie tylko przychodów, ale i rentowności, a co za tym idzie dynamiczny wzrost zysków Grupy. Widać to zarówno w obszarze hostingu, jak i omnichannel communication, w którym zysk EBITDA w samym IV kwartale wzrósł prawie dwukrotnie – skomentował Jakub Dwernicki, prezes R22.

 

Skuteczne akwizycje

W roku obrotowym 2018/2019 Grupa R22 zdobyła pozycję lidera branży hostingu w Rumunii dzięki licznym akwizycjom: w drugiej połowie 2018 roku dzięki przejęciu Gazduire Web SRL za kwotę 1,1 mln euro i S.C. WEB CLASS IT SRL za 1,4 mln euro oraz nabyciu 60% udziałów w NET DESIGN SRL za 2,8 mln euro. Ponadto w maju Grupa przejęła SC Top Level Hosting SRL, ROSPOT SRL oraz HostVision SRL za łączną kwotę 4,2 mln euro, co pozwoliło osiągnąć prawie 25% udziału rynku. Jednocześnie Emitent zainwestował również m.in. w perspektywiczne spółki technologiczne z własnymi rozwiązaniami o globalnym potencjale komercjalizacji – User.com oraz Blugento.

 

W Chorwacji R22, poprzez spółkę zależną H88 Hosting d.o.o., przejęła Avalon d.o.o. za kwotę 1,85 mln euro i jest wiceliderem tamtejszego rynku hostingowego – prawie 17% udział, jednak wyniki tej firmy będą konsolidowane od lipca br. W marcu 2019 roku R22 podpisała umowę wykupu mniejszościowych udziałów w segmencie hostingu – firmie H88. Transakcja o łącznej wartości 13,6 mln euro została zaplanowana na dwa etapy – pierwszy został zrealizowany 1 lipca 2019 roku, a drugi zostanie zrealizowany do 11 lutego 2020 roku. Jednocześnie Emitent prowadzi rozmowy w zakresie przejęć na kolejnych rynkach, nie wykluczając przy tym wejścia na wybrane rynki poprzez organiczną budowę pozycji.

 

Naszym celem jest utrzymanie tempa wzrostu i rozwój na kolejnych rynkach, przy jednoczesnym rozwoju oferty produktowej, oferowaniu kompleksowych narzędzi w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych. W ciągu 2 lat chcemy podwoić skalę biznesu, co możliwe jest dzięki rozwojowi organicznemu oraz przejęciom na kolejnych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej – dodał Jakub Dwernicki.

 

Przyjęcie polityki dywidendowej

Na początku września zarząd spółki poinformował o przyjęciu polityki dywidendowej, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości minimum 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej R22 przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, przy jednoczesnym wzroście nominalnej wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję. Dodano, że rekomendacja zarządu w kwestii dywidendy będzie uzależniona od aktualnej i przewidywalnej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy oraz od istniejących i przyszłych zobowiązań.

 

Rekomendacja zarządu spółki zakłada, aby z zysku za rok obrotowy 2018/2019 wypłacić 30 groszy dywidendy na akcję. Przy obecnej cenie akcji w okolicach 20 zł daje to stopę dywidendy w okolicach 1,5%. Proponowanym dniem prawa do dywidendy jest 15 października 2019 roku, a dniem wypłaty 22 października 2019 roku. Ostateczną decyzję podejmie Walne Zgromadzenie zwołane na 8 października br.

 

Jednocześnie spółka chce się dzielić zyskiem z akcjonariuszami również poprzez skup akcji własnych. Pierwszy został dokonany na przełomie czerwca i lipca br., a jego wartość sięgnęła 2 mln zł.

 

Analiza techniczna

Spółka R22 zadebiutowała na giełdzie na przełomie 2017 i 2018 roku. Na początku 2019 roku kurs akcji wyznaczył minimum w okolicach 14,50 zł, po czym w pierwszych miesiącach roku notowania poszybowały do okolic 22 zł, zwyżkując o ponad 50%. Strefa 22 zł – 23 zł pełni obecnie rolę istotnego oporu. Ważne wsparcie można za to wyznaczyć na poziomie 18 zł.

 

R22 – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

 

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie